Jste na stránce: Hlavní | Školní jídelna | Jídelna MŠ

Rodiče dětí v MŠ při předložení Žádosti o přijetí dítěte do MŠ dostanou k vyplnění Přihlášku ke stravování, kterou pečlivě vyplní. Na základě toho je dítě řádně přihlášeno k odběru denního menu (přesnídávka, polévka, hlavní jídlo a svačina) na daný školní rok. Každý nový školní rok se přihláška obnovuje.

Pitný režim mají děti zajištěný po celý pobyt v MŠ dle své potřeby. Nápoje se podávají také ke každému jídlu.

Pokud dítě odchází z MŠ po obědě, dostane s sebou odpolední svačinu domů.

Stravné je nově stanoveno od 1. 9. 2016 pro děti mladší 7 let 31,--Kč/den, pro děti starší 7 let 33,--Kč/den. Stravné se hradí zpětně dle vyúčtování příkazem k úhradě na běžný účet školy (107-4474440217/0100 - Komerční banka), nejpozději však do 15. dne měsíce. Pokud nebude do tohoto dne zaplaceno, následující den nebude dítě přijato do MŠ.