Jste na stránce: Hlavní | Základní škola | Literární a výtvarná soutěž

 

Výsledková listina soutěže na téma „Školní skřítek“ – celkové výsledky

 

Výtvarná soutěž

 

Kategorie MŠ:  1. místo – Jan Špaček (MŠ Česká Kubice)

 

                             2. místo – Terezka Palenčarová (MŠ Postřekov)

 

                             3. místo – Karolína Strejcová (MŠ Česká Kubice) 

 

 

 

Kategorie 6 – 8 let: 1. místo – Nicole Patáková (Nová škola Domažlice – Výtvarný kroužek)

 

                                   2. místo – Anežka Hudcová (ZŠ Všeruby)

 

                                   3. místo – Viktorie Straková (Nová škola Domažlice)

 

 

 

Kategorie 9 – 12 let: 1. místo – Vendula Frymlová (Nová škola Domažlice – Výtvarný kroužek)

 

                                     2. místo – Matěj Fruth (Nová škola Domažlice – výtvarný kroužek)

 

                                     3. místo – Lenka Klufová (Nová škola Domažlice)

 

 

 

Hromadná díla

 

Nemohli jsme rozhodnout o umístění vzhledem k malé účasti v jednotlivých kategoriích, proto jsme se rozhodli ocenit všechna díla, protože byla velmi zdařilá a nápaditá:

 

- MŠ Česká Kubice – třída Ježečkové, MŠ Česká Kubice – třída Berušky

 

- 1. D - ZŠ Nová škola Domažlice

 

- 1. třída ZŠ Česká Kubice, 2. třída ZŠ Česká Kubice

 

 

 

Literární soutěž

 

Kategorie 1. a 2. třída: Speciální ocenění – 1. místo  - Jiří Šup (ZŠ Prapořiště)

 

 

 

Kategorie 3. třída: 1. místo – Jana Kvítková (Nová škola Domažlice)

 

                               2. místo – Adéla Moščaková (ZŠ Prapořiště)

 

                               3. místo – Magdaléna Randová (ZŠ Česká Kubice)

 

Zvláštní ocenění za velmi zdařilé veršované dílo, jediné svého druhu: Jorika Ježková (Nová škola Domažlice)

 

 

 

Kategorie 4. a 5. třída: 1. místo – Nikol Ducháčková (ZŠ Prapořiště)

 

                                     2. místo – Tereza Andersová (ZŠ Prapořiště)

 

                                         3. místo – nebylo uděleno

 

 

 

Děkujeme MŠ Postřekov, MŠ Česká Kubice, ZŠ Prapořiště, ZŠ Všeruby, ZŠ Nová škola Domažlice a ZŠ Česká Kubice za účast v soutěži a jejich dětem a žákům za skvělou reprezentaci svých škol.


Výtvarná a literární soutěž na téma "Školní skřítek"


Soutěž byla ukončena 10. 4. 2016. Děkujeme Všem účastníkům za jejich krásné příspěvky. Díla do soutěže poslala MŠ Postřekov, ZŠ Všeruby, ZŠ Prapořiště, Nová škola Domažlice a samozřejmě ZŠ a MŠ Česká Kubice.

Výsledky školního kola soutěže:

Výtvarná soutěž:

MŠ Česká Kubice: 1. místo: Jan Špaček

                               2. místo: Karolína Strejcová

                               3. místo: Kristýna Randová

ZŠ Česká Kubice

6 - 8 let:        1. místo - Josef Špaček

                     2. místo - Martina Chmelíková

                     3. místo - Matouš Rap

9 - 11 let: 1. místo - Adéla Lipovská

                2. místo - Valérie Danielová

                3. místo - Matěj Bolovanský

                                Adéla Pivková

 

Literární soutěž:

3. třída: 1. místo - Magdaléna Randová

              2. místo - Jaroslav Kruml

              3. místo - Anna Kateřina Ojeda Kocanová

                              Lukáš Fabián

4. a 5. třída: děkujeme za účast Anně Vyrostekové a Pavlíně Rapové

Gratulujeme! Z prvních míst děti a žáci postoupili do dalšího kola.


Zadání soutěže

Základní škola a Mateřská škola Česká Kubice,

příspěvková organizace, okres Domažlice

 

vyhlašuje u příležitosti blížícího se 130. výročí vystavění samostatné školní budovy v České Kubici, na jejíchž základech stojí škola dodnes,

SOUTĚŽ

A) výtvarnou – kategorie: 1. MŠ – jednotlivci, MŠ - kolektiv

                                          2. ZŠ – 6 – 8 let – jednotlivci, kolektiv

                                          3. ZŠ – 9 – 11 let – jednotlivci, kolektiv

B) literární – kategorie: 1. ZŠ – 1. a 2. ročník

                                      2. ZŠ – 3. ročník

                                       3. ZŠ – 4. a 5. ročník

 

na téma „Školní skřítek“.

 

Uzávěrka soutěže je 10. dubna 2016, přijímáme ještě práce, které mají toto datum podání na poště. Nejlepší práce (max. 5 nejlepších dle výsledků školního kola z každé kategorie) posílejte nebo doručte na adresu: ZŠ a MŠ Česká Kubice, Česká Kubice 15, 345 32 Česká Kubice, a označte heslem „soutěž“. Vyhodnotí je tým ZŠ a MŠ Česká Kubice, výsledky budou známé do 15. května 2016 na www.zsamskubice.cz. S výherci se spojíme prostřednictvím školy, která práci do soutěže poslala.

Podmínky:

Výtvarná soutěž

- práce jsou formátu A4, A3 (kolektivní díla mohou být větší)

- na zadní straně výkresu je napsáno celé jméno autora (jména autorů nebo kolektivu), datum narození, MŠ nebo ZŠ (celá adresa, e-mail školy), která práci do soutěže posílá a jméno paní učitelky, která práci zadala, datum vytvoření práce.

Literární soutěž

- práce je vlastnoručně napsaná autorem (psace, nebo tiskace – v případě žáků 1. ročníku) na linkovaný papír formátu A4

- rozsah libovolný, maximálně však tři strany linkované A4

- pod samotným textem práce bude uvedeno celé jméno autora, třída (ročník), datum narození, ZŠ, která práci do soutěže posílá, jméno paní učitelky, která práci zadala, datum vytvoření práce.

 

Výherce oceníme. Nejlepší práce otiskneme v publikaci k našemu výročí v září 2016. Těšíme se na díla Vašich žáků a přejeme všem hodně úspěchů!

Za kolektiv ZŠ a MŠ Česká Kubice

Mgr. Mirka Randová, ředitelka