Jste na stránce: Hlavní | Mateřská škola | Berušky

Třída Berušky je v přízemí školy. Je velice světlá a prostorná, vyhovující k nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek je nový, vybraný tak, aby esteticky i funkčně ladil s prostory třídy a splňoval bezpečnostní podmínky.

 

Ve třídě Berušky jsou děti ve věku od 4 do 6 let- program třídy zohledňuje různý věk dětí, jejich potřeby a přání. Nabízíme dostatečné a pestré množství podnětů k různým tvořivým činnostem, k hrám, k prožitkovému učení. Snažíme se navozovat klidnou, podporující, přátelskou atmosféru a vést děti k prosociálnímu chování, vzájemné úctě, toleranci a ohleduplnosti.