Jste na stránce: Hlavní | Mateřská škola | Informace

OBECNÉ INFORMACE

- Příchod dětí do školky je od 6.45 do 8.00 hodin (poté se školka z důvodu bezpečnosti uzamyká), dle potřeby je možné se individuálně domluvit předem s učitelkou.

- Vyzvedávání po obědě je od 11.45 do 12.15 hodin.

- Odpolední vyzvedávání je od 14.15 do 16.00 hodin.

- Stravné musí být uhrazeno vždy do 20. dne v měsíci spolu se školkovným, které činí 50 Kč (školkovné neplatí předškoláci po dobu jednoho roku - v případě odkladu povinné školní docházky je školkovné znovu účtováno). Pokud stravné nebude uhrazeno, dítě nebude přijato do MŠ. Číslo účtu 107- 4474440217/ 0100. Variabilní symbol je datum narození. 

- Vybíráme 500 Kč pololetně za každé dítě na akce, kterých se MŠ účastní, například vstupné na divadlo.

- Omlouvání dětí nejpozději do 8.00 hod pouze na čísle 720 211 958. Na pozdější omlouvání nebude brán zřetel.

- Vyzvedávání dětí jinou osobou je nutné nahlásit učitelce.

- Děti, které budou jevit známky nemoci (zánět spojivek, rýma, kašel, nevolnost atd.) nebudou přijaty do školky. Také v případě obtíží, které se vyskytnou během pobytu v MŠ, budou okamžitě voláni rodiče, aby si dítě vyzvedli.

- S sebou: bačkory, gumovky, pyžamo (berušky), polštářek (ježečkové), náhradní oblečení (tepláky, legíny, trička, spodní prádlo).

- Berte prosím zřetel na různorodé činnosti (výtvarné a pracovní činnosti, pobyt venku), kdy se mohou děti ušpinit.

- Jestliže Vaše dítě dovrší v letošním školním roce 5 let a řečové schopnosti dítěte jsou špatné (patlání, agramatická mluva, atd.) je dobré se zajímat o logopeda. Při včasném diagnostikování a správném logopedickém cvičení je možné předcházet vadám řeči. Logopedický asistent ve školce je Aneta Neumannová (může s dětmi, po předchozí návštěvě logopeda, procvičovat zadaná cvičení).

- Případné změny týkající se například bydliště, telefonního čísla atd. nahlaste včas učitelce.

- Nedávejte dětem pokud možno do školky domácí hračky (výjimkou mohou být plyšová zvířátka na spaní).

- Pitný režim je zajištěn v neomezeném množství po celý den.