Jste na stránce: Hlavní | Mateřská škola | Informace

OBECNÉ INFORMACE

- Příchod do MŠ je od 6.45 do 8.30 hod (poté se školka bude uzamykat), ve výjimečných případech se lze domluvit telefonicky s učitelkou.

- Omlouvání dětí nejpozději do 8. 00 hod, na pozdější omlouvání nebude brán zřetel. Telefonní číslo pro omlouvání je 720 211 958.

- Vyzvedávání po obědě je od 12. 00 do 12.15 hodin.

- Odpolední vyzvedávání je od 14.15 do 16.00 hodin.

- Budeme vybírat 500 Kč na pololetí (akce MŠ).

- Budeme vybírat kapesníky- 2x krabicové, 2x vlhčené a 2x balíčkové.

- Vyzvedávání dětí jinou osobou je nutné nahlásit předem učitelce.

- U předškolních dětí je povinné písemné omlouvání dítěte se sdělením důvodu (omluvný list u učitelky ve třídě).

- Veškeré změny je nutné hlásit učitelce (telefonní číslo, adresa, zdravotní stav...).

- Děti, které budou jevit známky nemoci nebudou přijaty do MŠ (zánět spojivek, rýma, kašel, nevolnost atd.). Také v případě obtíží, které se vyskytnou během pobytu v MŠ, budou okamžitě voláni rodiče, aby si dítě vyzvedli.

- S sebou: bačkory, gumovky, pyžamo, plastový hrníček na pití, náhradní oblečení (tepláky, legíny, trička, spodní prádlo). Vše řádně označené jménem dítěte.

- Berte prosím zřetel na různorodé činnosti (výtvarné a pracovní činnosti, pobyt venku), kdy se mohou děti ušpinit. 

- Stravné musí být uhrazeno vždy do 20. dne následujícího měsíce spolu se školkovným, které činí 50 Kč. Pokud nebude uhrazeno, dítě nebude přijaté do MŠ. 

- Číslo účtu je 107- 4474440217/0100 a variabilní symbol je datum narození dítěte nebo jeho jméno. 

- Důležité a aktuální informace budou vždy na nástěnce u třídy.

- Do školky je možné si přinést pouze mazlíčka na spaní. Ostatní hračky se do tříd nosit nesmí.