Jste na stránce: Hlavní | Vývěska | Návrh rozpočtu na rok 2020
  NÁVRH ROZPOČTU ZŠ A MŠ ČESKÁ KUBICE PRO ROK 2020  
  na finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem - Obec Česká Kubice
               
      Příjmy        
               
            v Kč  
Jednorázová dotace         2000000  
  Celkem         2000000  
               
               
      Výdaje        
               
druh výdaje         v Kč mezisoučty
Ostatní mzdové náklady (DPP, DPČ, odměny)           611000 611000
Služby: ČEZ         270000  
  Pojištění         70000  
  Ostraha objektu + BOZP     40000  
  Středisko služeb školám - účtování, mzdy   130000  
  CHVaK         45000  
  O2 - pevná linka, internet, mobily    25000  
  aTre - vzory dokumentů, poradna pro školy 5000  
  KT plus - údržba počítačů, sítě, elektroniky 30000  
  Revize         25000 640000
Režie: hygiena, údržba, úklid     70000  
  kancelář         15000 85000
ZŠ: učebnice, prac. sešity, studijní materiály   30000  
  pomůcky do výuky, technika     40000  
  materiál, nářadí, náčiní - Vv, Pč   20000  
MŠ: hračky, výukové materiály     40000  
  materiály na vyrábění a tvoření   30000  
ŠD: materiál, hry, stavenice, tvoření   40000 200000
ŠJ: obnova vybavení, dovybavení     85000 85000
Ostatní: Dovybavení, obnova vybavení (nábytek, tabule, IVT) 80000  
  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 30000  
  GDPR         44000  
  Akce pro děti (divadla, cvičení, plavání, doprava,…) 40000  
  Akce pro veřejnost       15000  
  Věcné dary dětem - odměny za prospěch, soutěže,  20000  
    reprezentace ZŠ, zvláštní ocenění 30000  
  Popelné - odpady       100000  
  Nová nařízení vlády, MŠMT, aj.     20000 379000
Celkem           2000000 2000000
               
               
  NÁVRH ROZPOČTU ZŠ A MŠ ČESKÁ KUBICE PRO ROK 2020  
  finanční prostředky poskytnuté KÚ Plzeňského kraje    
               
      Příjmy        
roční objem prostředků z KÚ       5800000  
               
               
      Výdaje      
Platy: přímé platy zaměstnanců     4300000  
  ostatní náklady       1500000  
celkem           5800000