Jste na stránce: Hlavní | Základní škola | Archiv ZŠ | 2019/2020 | Úkoly | 2. ročník

2. ročník

22.6. - 26. 6.

Český jazyk

- učebnice s. 39 (naučit abecedu z rámečku)

- pracovní sešit s.50, 51

- písanka s. 26 -29

 

Matematika

- pracovnísešit s. 62, 63

- minutovky si nechte na deštivé dny o prázdninách

 

Prvouka

- pracovní sešit s.78, 79, 80

 

26. 6. - Vysvědčení - prosím přineste čítanku a učebnici českého jazyka

 

 

15. 6. - 19. 6.

Český jazyk

- věta jednoduchá a souvětí (na s. 36, 37 - přečíst a zapamatovat si žluté rámečky)

- učebnice s. 36/1, 2; s. 37/1, 2a (vypracovat ústně)

- učebnice s. 36/3; s. 37/4 (vypracovat do cvičného sešitu)

- pracovní sešit s. 45, 46, 47, 48, 49

- čítanka - s. 145 - 150 (číst)

- písanka s. 22, 23, 24, 25

 

Matematika

- pracovní sešit s. 58, 59, 60, 61

- minutovky s. 22, 23, 24, 25

 

Prvouka

- Léto v přírodě ( pokud máte knihy o rostlinách, zvířatech - použijte jako pomůcku)

- pracovní sešit s. 74, 75, 76, 77

 

 

8. 6. - 12. 6

Český jazyk

- slovní druhy - Předložky a Spojky (výpisky = učebnice s. 32, 33 = opsat a naučit se žlutý rámeček)

- učebnice s. 32/1, 2; s 33/1, 2 (vypracovat ústně)

- učebnice s. 32/3; 33/5 (vypracovat do cvičného sešitu)

- pracovní sešit s. 41, 42, 43, 44

- čítanka s. 140 - 144 (přečíst)

- písanka s. 18, 19, 20, 21

 

Matematika

- pracovní sešit s. 53, 54, 55, 56, 57

- minutovky s. 19, 20, 21

 

Prvouka

- pracovní sešit s. 71 (povídání o tom, co je minulost, přítomnost, budoucnost)

- pracovní sešit s. 72 (opakování)

- pracovní sešit s. 73 (povídání nad obrázkem cv. 2a, pak vypracovat zbytek)

 

 

1. 6. - 5. 6.

Český jazyk

- opakování podstatných jmen - učebnice s. 29/2, 3 (vypracovat do cvičného sešitu); pracovní sešit s. 37, 38

- slovesa (výpisky pošlu na WhatsApp - opsat do školního sešitu a naučit)

- učebnice s. 31/1, 3, 4 (vypracovat ústně)

- pracovní sešit s. 39, 40

- čítanka s. 137, 138, 139 (přečíst)

- písanka s. 15, 16, 17

 

Matematika

- násobení a dělení čílem 5 (vypracovat stejně jako předchozí násobilky - čtverečkový papír = znázornění a pomůcka na skládání; násobky naučit zpaměti - můžete poslat video, jak jste se to hezky naučili)

- pracovní sešit s. 48, 49, 50, 51, 52

- minutovky s. 17, 18

 

Prvouka

- zopakovat si měsíce v roce; dny v týdnu ( pracovní dny, víkend), názvy jednotlivých částí dne

- pracovní sešit s. 67, 68, 69

 


25. 5. - 29. 5.

Český jazyk

- pokud máte mapu České republiky, můžete si názvy měst, vesnic, řek, pohoří hledat na mapě

- učebnice s. 27/1, 2, 3; s. 28/1, 2, 3 (vypracovat ústně)

- učebnice s. 27/4, 6 (vypracovat do cvičného sešitu)

- pracovní sešit s. 34, 35, 36

- čítanka s. 134, 135, 136 (přečíst)

- písanka s. 12, 13, 14

 

Matematika

- opakujeme násobení a dělení č. 2, 3, 4

- okopírované listy

 

Prvouka

- pracovní sešit s. 65, 66 (zopakovat si jména měsíců, roční období)

 

 

18. 5. - 22. 5.

Český jazyk

- k dispozici máte video

- učebnice s. 24/1, 3; 26/1 (vypracovat ústně)

- učebnice s. 24/2, 4; 26/2, 4 (vypracovat do cvičného sešitu)

- pracovní sešit s. 32, 33

- čítanka s. 132, 133 (přečíst; vypracovat otázku s. 133/3)

- písanka s. 9, 10, 11

 

Matematika

- násobení a dělení číslem 4 (k dispozici video; až budete umět násobky, můžete opět natočit a poslat)

- pracovní sešit s. 44, 45, 46, 47

- minutovky s. 15, 16

 

Prvouka

- pracovní sešit s. 63, 64 ( video)

 

 

11. 5. - 15. 5.

Český jazyk

- začínáme podstatná jména (video; výpisky vypracovat do školního sešitu, poučku si zapamatovat )

- učebnice s. 22/1, 2, 3; s. 23/1 - vypracovat ústně

- učebnice s. 22/4; s. 23/3, 4 (vypracovat do školního sešitu; video)

- pracovní sešit s. 29, 30, 31 (video)

- čítanka s. 130, 131 (přečíst)

- písanka s. 6, 7, 8

 

Matematika

- pracovní sešit s. 42, 43 (video)

- okopírované listy ( procvičování násobení a dělení; sčítání a odčítání; slovní úlohy)

 

Prvouka

- pracovní sešit s. 60, 62 (video)

 

 

4. 5. - 7. 5.

Český jazyk

- začínáme slovní druhy (video máte k dispozici; výpisky jsou vyfoceny - prosím opsat do školního sešitu)

- učebnice s. 20/ 1, 2 (přečíst; !!! slovní druhy se naučit zpaměti - můžete natočit a poslat, budu ráda)

- učebnice s. 20/ 5 (vypracovat do cvičného sešitu)

- pracovní sešit s. 27/ celá; s. 28/ celá; s. 52/10

- čítanka s. 127, 128, 129 - přečíst;vypracovat otázky na s. 129/ 1, 2, 3 do sešitu na čtení

- písanka s. 3, 4, 5

 

Matematika

- násobení a dělení č. 3 (k dispozici máte video; až budete umět násobky č. 3, můžete natočit a poslat, budu ráda)

- pracovní sešit s. 36, 37, 38, 39, 40

- pracovní sešit s. 41 (video a výpisky -  o méně, o více, krát méně, krát více)

- minutovky s. 13, 14

 

Prvouka

- pracovní sešit s. 61, 57 (opět video)

 

 

27. 4. - 30. 4. 

Český jazyk

- opakujeme párové souhlásky (k dispozici máte video)

- učebnice s. 18/2 (přepsat do cvičného sešitu)

- pracovní sešit s. 25/celá, s. 26/celá

- čítanka s. 124, 125, 126 - přečíst (do sešitu na čtení vypracovat otázky na s. 125/ 1, 3, 4;s. 126/5)

- písanka - 3. díl - s. 1, 2

 

Matematika

- procvičování násobilky č. 2 - okopírované listy (k dispozici máte video)

- opakujeme geometrii (opět video) - opsat a vypracovat úkoly do geometrického sešitu:

1. Nakresli jednu otevřenou a jednu uzavřenou křivku.

2. Nakresli jednu otevřenou a jednu uzavřenou lomenou čáru.

3. Narýsuj úsečku AB, CD, EF. Barevně vyznač.

4. Narýsuj /AB/ = 3 cm, /CD/ = 5 cm, /EF/ = 3 cm. Vzájemně porovnej.

 

Prvouka

- s. 58, 59 (vysvětlení máte ve videu)

 

 

20. 4. - 24. 4.

Český jazyk

- k dispozici máte video

- učebnice s. 17/1, 2, 3 (vypracovat ústně)

- učebnice s. 17/4 (vypracovat do cvičného sešitu)

- pracovní sešit s. 23/celá, 24/celá

- čítanka s. 119, 122, 123 - přečíst; do sešitu na čtení vypracovat otázky s. 123/1, 2, 3

- písanka - dopsat 2. díl

 

Matematika

- začínáme dělení číslem 2; opakujeme tělesa - opět máte video

- pracovní sešit s. 30, 32, 33, 34, 35

- minutovky s. 8, 12

 

Prvouka

- s. 54 (video), s. 56 (opakování, co jste se naučili na předchozích stránkách)

 

14. 4. - 17. 4.

Český jazyk

- učebnice s. 16/1, 2 (přečíst a ústně vypracovat)

- učebnice s. 16/3, 4 (vypracovat do cvičného sešitu)

- do školního sešitu napsat výpisky, které jsou v e-mailu

- pracovní sešit s. 22/celá, s. 52/9

- čítanka s. 116, 117 - přečíst; s. 118 (přečíst a vypracovat otázky 1, 2 ze s. 118)

- písanka s. 30, 31

 

Matematika

- pracovní sešit s. 31 (vypracovat po shlédnutí videa a naučit se násobky čísla 2 zpaměti - můžete natočit a poslat, budu ráda)

- minutovky s. 6, 7; 11- až budou umět násobky čísla 2

 

Prvouka

- s. 49, 50 (k těmto stránkám máte opět video)

 

 

6. 4. - 8. 4.

Český jazyk

- pracovní sešit s. 21/celá

- čítanka s. 114 - přečíst, vyberte si jednu koledu a naučte se ji zpaměti (můžou vás rodiče natočit a poslat, budu ráda:) ), s. 115 pouze přečíst

- písanka s. 28, 29

 

Matematika

- pracovní sešit s. 26, 27, 28, 29 (nejdříve si prosím pusťte videa)

- do geometrického sešitu si opište matematické operace z e-mailu

 

Prvouka

- pracovní sešit s. 48 (povídejte si o velikonočních zvycích; pokud budete vyrábět, malovat, péct na velikonoční svátky, můžete vyfotit a poslat)

 

Přeji Vám krásné prožití velikonočních svátků, i když letos budou dost netradiční. 

 

30.3. - 3.4.

Český jazyk

učebnice s. 15/1,2 (přečíst a ústně vypracovat)

učebnice s. 15/3,4 (vypracovat do cvičného sešitu)

pracovní sešit 20/celá

čítanka s. 111 přečíst a vypracovat otázky 1,5 do sečitu na čtení, s. 112,113 přečíst, písanka s. 26,27

 

Matematika

pracovní sešit s. 20,21,22

pracovní sešit s. 23,24,25 - jako pomůcku doporučuji papírové nebo jiné hodiny

 

Prvouka

s. 53, 70

 

Vypracované úkoly opět odevzdejte, jak jsme domluveni. Děkuji.

 

23.3. - 27.3.

Český jazyk

učebnice s. 14/1,2,3 (přečíst a ústně odůvodnit)

učebnice s. 14/4 (přepsat do cvičného sešitu)

pracovní sešit 19/ celá, 52/8

čítanka 109, 110( vypracovat otázky 1,2 do sešitu na čtení), písanka s. 24,25

 

Matematika

zopakovat si odčítání s přechodem přes desítku do 20 ( minutovky 5/10 - zopakovat rozklad)

pracovní sešit s. 15,16,17,18,19

minutovky s. 4,5

 

Prvouka

s.51, 52/1, 55( nejdříve přečtěte čítanku s. 110)

 

!!! Prosím pošlete mi vypracované úkoly na WhatsApp na číslo

725 177 850, můj e- mail : rencacz1@seznam.cz (ozvěte se i sem, abychom měli alespoň nějakou zpětnou vazbu). Děkuji Mančíková

 

 

 

16. 3. - 20. 3.

Český jazyk

učebnice s. 13/1, 3 přečíst a ústně vypracovat, s. 13/ 2, 4,5 vypracovat do cvičného sešitu, pracovní sešit s.18/celá, s.52/6,7

čítanka - s.105,106,107,108 a písanka dvě stránky

 

Matematika

pracovní sešit s. 11,12,13,14, minutovky s. 2,3

 

Prvouka

pracovní sešit 46,47