Jste na stránce: Hlavní | Základní škola | Archiv ZŠ | 2013/2014

Školní rok 2013/2014


ředitelka školy: Mgr. Mirka Randová

učitelka: Renata Mančíková

vychovatelka školní družiny: Mgr. Jana Hánová

asistentka pedagoga: Sylva Hafičová

 

I. třída (1., 2. a 5. ročník) vyučuje Mirka Randová

II. třída (3. a 4. ročník) vyučuje Renata Mančíková

Výtvarnou výchovu, vlastivědu a angličtinu v obou třídách vyučuje Jana Hánová.

 

V letošním školním roce proběhlo:

září:

27. 9. - návštěva farmy Meclov na dni otervřených dveří

říjen:

- divadlo v MŠ - pohádka Tři zlaté vlasy děda Vševěda

listopad:

13. 11. - keramická dílna ve školní družině

18. 11. - přednáška p. Makoně v prostorách MŠ - ekologie

30. 11. - vystoupili jsme s představením "Den a Noc" pro naše seniory na Lovecké chatě na Folmavě

prosinec:

1. 12. - vystoupení našich dětí při rozsvícení stromečku na Č.Kubici

12. 12. - Vánoční besídka s pasováním prvňáčků na čtenáře

19. 12. - Vánoční diskotéka ve školní družině

22. 12. - vystoupení našich dětí u stromečku na Č. Kubici - 4. adventní večer

leden:

7. - 13. 1. 2014 - plavecký výcvik

16. 1. - ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

22. 1. - divadelní představení "Andělská pohádka" v prostorách MŠ

únor:

13. 2. - ukázka práce psovodů a strážníků Policie ČR

13. 2. - 1. maškarní ples ve školní družině

14. 2. - pěší výlet na Babylon

březen:

6. 3. - výchovný kytarový koncert Stanislava Barka v prostorách MŠ

duben:

7. 4. divadelní představení "Slepičí pohádka" v prostorách MŠ

23. 4. - rodičovské schůzky

24. 4. - dopravní soutěž žáků 4. a 5. třídy v Domažlicích

květen:

14. 5. - výlet do plzeňské ZOO

16. 5. - hudební odpoledne pro naše žáky

22. 5. - společné focení

26. 5. - divadelní představení "Ovčí pohádka" v prostorách MŠ

červen:

2. 6. - Pohádkový les od 10:00

3. 6. - divadelní představení "Modrá pohádka" od 15:00 před budovou MŠ

4. 6. - školní výlet "Po krásách Chodska"

7. 6. - Vystoupení školní kapely Uličníci na dětském dni na České Kubici

16. 6. - ekologický program "Eliška Liška" s ukázkami dravců

23. 6. - rozloučení s žáky 5.třídy

24. 6. - dopolední výlet na Spálenec

27. 6. - předání vysvědčení

červenec:

30. 6. - 11. 7. - program letní družiny

 

Prázdniny:

27. - 29. 10. - podzimní prázdniny

23. 12. - 5. 1. - Vánoční prázdniny

31. 1. - pololetní prázdniny

17. 2. - 23. 2. - jarní prázdniny

17. - 21. 4. - Velikonoční prázdniny

od 30. 6. - hlavní prázdniny