Jste na stránce: Hlavní | Mateřská škola | Archiv MŠ | 2013/2014

Školní rok 2013/2014

 

Naše školka se nachází v nové přístavbě k základní škole v České Kubici. Školka je dvoutřídní s kapacitou 48 dětí a s nově vybudovaným hřištěm, na které se dá vcházet rovnou z přízemní třídy. Veškeré vybavení tříd a zahrady je zcala nové, bezpečné, zdravotně nezávadné a v barevném provedení, vhodném pro děti.

V přízemí je třída berušek- kde je zapsáno 22 dětí ve věku od 2,5 roku do 4 let. O děti se starají paní učitelky:  

                                                          Aneta Konrádyová

                                                          Martina Hrubá (vedoucí učitelka)

 

V podkroví je třída ježečků- zde je zapsáno 13 dětí ve věku 4 až 6 let. Dětem se věnuje paní učitelka: 

                                                           Jiřina Chmelíková

Provoz Mateřské školy: 6:45 - 16:00

 

Školní rok

2013/2014

Naše školka se nachází v nové přístavbě k základní škole v České Kubici. Školka je dvoutřídní s kapacitou 48 dětí a s nově vybudovaným hřištěm, na které se dá vcházet rovnou z přízemní třídy. Veškeré vybavení tříd a zahrady je zcala nové, bezpečné, zdravotně nezávadné a v barevném provedení, vhodném pro děti.

V přízemí je třída berušek

 

V podkroví je třída ježečků

 

Provoz Mateřské školy: 6:45 - 16:00 

   

Mateřská škola v České Kubici je od školního roku 2013/2014 dvoutřídní.

V přízemí se nachází třída Berušky,s prostornou hernou a konstantní ložničkou- s dřevěnými postýlkami. Herna navazuje na třídu kde jsou stolečky- určené na tvořivé a pracovní činnosti, a také jako jídelna. Ze třídy se dá projít do přípravny jídel- zde se připravují svačiny pro děti a nabírá oběd, ten se vozí přes chodbu ze školní jídelny.(V naší školce děti do jídla nenutíme,snažíme se je jen vhodně motivovat-vlastním příkladem, pestrou a zdravou stravou, možností ovlivnit množství nabraného jídla). Dále se v přízemí nachází šatny a koupelny s WC pro děti- kde je dbáno na soukromí každého dítěte.

V prvním patře je druhá třída Ježečci,podkrovní s prostornou hernou, koupelnou s WC a šatnou. I zde je přípravna jídel, svačiny a obědy se posílají výtahem z přízemí.

Na budovu školky navazuje školní zahrada, která je vybavena krytým pískovištěm ve tvaru lodě, průlezkami se skluzavkou a horolezeckou stěnou, tabulí na kreslení křídami a didaktickými tabulemi. V teplých měsících využíváme zahradní terasu na dopolední a odpolední svačinky dětí. Zahrada s terasou je přístupná rovnou ze třídy Berušek.

V zimě a za nepříznivého počasí využíváme s dětmi sportovní halu nedaleko naší MŠ. Dětem je dopřán dostatek volného pohybu nejen během pobytu venku, ale i v interiéru školky, s ohledem na prostory a bezpečnost.

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Starším dětem a dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program místo ležení.

 

   

Školní vzdělávací program pro rok 2013/2014

"Pojďme lesní cestičkou s dubínkem a bukvičkou"

motto: " Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a                     trestat"               

                               Orison Swett Marden

 

Vzdělávací program naší mateřské školy je zaměřen v souladu s platnými předpisy pro předškolní vzdělávání na všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

Chceme, aby se děti v naší školce cítily spokojené, aby dokázaly vnímat i svůj vnitřní svět, svět vlastního nitra a svých kořenů. Snažíme se, aby děti vyrostly v sebevědomé, flexibilní, kooperující a citlivé jedince schopné obstát v současném světě s důrazem na původ a oblast, ze které pocházejí.

Hlavní principy programu:

                             - individuální přístup k dětem

                             - integrované učení hrou

                             - nahlížet věci v hlubších a širších souvislostech 

                             - usilovat o vytyčené cíle

                             -rozvíjet estetické citění dětí výtvarnými a                                                hudebními aktivitami

 

Jako nejvhodnější metodu považujeme prožitkové učení, kooperativní učení hrou a spontánní sociální učení.

Podrobnější obsah školního a třídního vzdělávacího programu je k nahlédnutí v naší mateřské škole.

 

 

Třída Berušky je v přízemí školy. Je velice světlá (vymalovaná v pastelových barvách- světle žlutá a hráškově zelená) a prostorná, vyhovující k nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek je nový, vybraný tak, aby esteticky i funkčně ladil s prostorami třídy a splňoval bezpečnostní podmínky.

 

Ve třídě Berušky jsou děti ve věku od 2,5 až 4 roky- program třídy zohledňuje různý věk dětí, jejich potřeby a přání. Snažíme se děti zbytečně neorganizovat, nepřetěžovat. Nabízíme dostatečné a pestré množství podnětů k různým tvořivým činnostem, k hrám, k prožitkovému učení. Snažíme se navozovat klidnou, podporující, přátelskou atmosféru a vést děti k prosociálnímu chování, vzájemné úctě, toleranci a ohleduplnosti.

 

 

Třída Ježečci je v prvním patře budovy školky. Je to třída podkrovní, prostorná a velice prosvětlená- vymalovaná světlými pastelovými barvami- žlutou a růžovou. Je zde dostatek prostoru pro volnou hru, pohybové i tvořivé činnosti dětí. V této třídě jsou děti od 4 do 6 let. Většina dětí této třídy jsou předškoláci, podle toho je zaměřen Vzdělávací program třídy.

Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Vždy dbáme na to, aby poměr spontáních a řízených činností byl v denním programu vyvážený.

Akce MŠ: Během školního roku se uskutečňují různé akce

 

- pravidelné: - Návštěvy divadel v naší MŠ

                     - Jablíčková podzimní slavnost

                     -  Mikulášská nadílka

                     - Pečení perníčků

                     - Vánoční posezení

                     - Návštěvy solné jeskyně

                     - Maškarní karneval

                     - Jarní slavnost - vynášení Morény

                     - Plavecký výcvik

                     - Oslava MDD- pohádková cesta

                     - Výlet vláčkem na Babylon

                     - Malá maturitka- rozloučení se "školáky"

 

Z činnosti MŠ: co už jsme s dětmi tento školní rok zažily

     

Září: - Výlet na farmu Meclov- 27.9. 2013

 

Říjen:  - divadlo ve školce s pohádkou "Tři zlaté vlasy děda Vševěda" 

           - navštívily jsme muzeum vláčků v Domažlicích  

 

Listopad:- keramická dílna v MŠ 13.11.2013

               -  enviromentální výchova v MŠ 

 

Prosinec:- pečení perníčků 3.12.2013

               - Mikulášská nadílka 5.12.2013

               -  Vánoční posezení 16.12.2013

 

Leden: - pohádka v MŠ- loutková "Andělská pohádka" 22.1.2014

            - návštěva solné jeskyně 14.1.2014

 

Únor:   - 12.2. a 19.2.- solná jeskyně

            - 25.2 Karneval v MŠ

 

Březen:- 4.3. solná jeskyně

            -6.3.kytarový koncert v MŠ,

            -11.3.,12.3.,13.3 výuka plavání pro předškoláky,

            -17.3. den otevřených dveří v MŠ

            -26.3.fotografování dětí v MŠ

 

 

Duben:  - 7.4.pohádka v MŠ- "Slepičí zázraky"

            - 8.4.Horolezecká stěna v klubu Rodeo Domažlice

            - 9.4.Vynášení Moreny

            -16.4.Velikonoční jarmark v MŠ od 15,00hod.

            -17.4. Cesta za zajíčkem- hledáme Velikonoční vajíčka

            -24.4. Vyšetření očí v MŠ  

    

Květen: -2.5.Ředitelské volno- ZŠ a MŠ uzavřena

             -9.5.Ředitelské volno -ZŠ a MŠ uzavřena 

             -14.5.výlet do ZOO Plzeň

             -16.5.hudební kapela v ZŠ

             -26.5. divadlo v MŠ- "Ovčí pohádka"

             

 

Červen: -2.6. Oslava MDD- Pohádkový les

             - 3.6.divadélko v MŠ-" Modrá pohádka"-představení bylo na                      školní zahradě od 15,00 hod.- pro děti i veřejnost

              - 13.6. výlet vláčkem na Babylon    

              - 16.6. výukový program s živými zvířaty-" Eliška liška "                                   (ukázka sokolnictví)

              - 18.6. Letní besídka dětí +rozloučení se školáky                                           od 16,00hod. ve třídě Berušek

              - 24.6. výlet na koníky do Domažlic + táborák s buřtíky

                       (odjezd od MŠ cca 15,00hod)

 

Červenec: - 30.6. až 11.7. prázdninový provoz v naší MŠ

                 - 14.7. až 25.7. prázdninový provoz zajištěn v MŠ Babylon

                 -28.7. až 29.8. MŠ uzavřena

             

Nový školní rok začíná 1.9. 2014 od 6,45hod.- těšíme se na Vás.

Doplňkové programy MŠ: probíhají ve třídě ježečků v době poledního odpočinku

              

        Němčina pro předškoláky

        ( každé pondělí a čtvrtek od 13,00 do 13,30hod.)

- zde se děti formou hry učí základům německého jazyka

                   lektorka: Monika

 

      

         Výtvarníček 

          (každou sudou středu od 13,00 do13,30 hod.)

 - hravé tvoření a malování- využití netradičních výtvarných technik

   (začínáme od února 2014) vede: p.učitelka Martina

                                                        p.učitelka Jiřina 

 

        Dětský aerobik

        ( každou lichou středu od 13,00 do 13,30 hod.)

 - pohybová cvičení, tanečky, základy aerobiku

   ( začínáme od března 2014) vede: p.učitelka Aneta