Jste na stránce: Hlavní | Základní škola | Archiv ZŠ | 2016/17

Ve školním roce 2016/17 proběhlo:

6. 6. - školní výlet na hrad Švihov a do Klatov

19. 5. - fotíme se :-)

15. 5. - screening očí - prohlídka očí dětí odborníkem - 120,--Kč.

!!! Ve středu 3. 5. 2017 je družina pouze do 14:00h z provozních důvodů. Děkujeme za pochopení.


13. 4. - Zelený čtvrtek, 14. 4. - Velký pátek = Velikonoční prázdniny

6. 4. 2017 - Divadelní představení v MKS Domažlice


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ - 4. DUBNA 2017, 15 - 17 hodin

Vzhledem k omezené kapacitě ZŠ přijímáme přednostně děti z naší MŠ. Děkujeme za pochopení.


28. 3. 2017 - 16:00 hodin - slavnost Pasování prvňáků na čtenáře

13. 3. 2017 - 17. 3. 2017 - Jarní prázdniny

28. 2. 2017, 13 - 15 h - Karneval v ŠD (kostýmy na převlečení; kdo nebude mít, nevadí)

3. 2. - Pololetní prázdniny

31. 1. 2017 - rozdáváme pololetní vysvědčení (vysvědčení prosím vaťte do 6. 2. 2017 do ZŠ)

11. 1. 2017, 13 - 15 h -konzultační rodičovská schůzka. Rodiče se v této době mohou chodit ptát na klasifikaci svých dětí.

 

22. 12. 2016 - jdeme letos naposledy do školy - od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 jsou Vánoční prázdniny

7. 12. 2016 - jedeme na představení do MKS Domažlice - muzikál "Ať žijí strašidla" na motivy televizního filmu Ať žijí duchové, vstupné 50,-- Kč. Dopravu hradí škola.

4. 12. 2016 - 17h - zazpíváme si u rozsvěcení vánočního stromečku na Spálenci.

1. 12. 2016 - Loutkové divadlo v prostorách MŠ, vybíráme 50,- Kč na vstup.

28. 11. 2016 - 3., 4. a 5. ročník ZŠ jede do Chodského muzea v Domažlicích na exkurzi. Vybíráme od účastníků 30,-Kč na vstup, dopravu hradí škola.

27. 11. 2016 - v 17h - zpíváme u rozsvěcení vánočního stromečku na České Kubici

18. 11. 2016 - ředitelské volno - ZŠ i MŠ je zavřena z provozních důvodů.
17. 11. 2016 - Státní svátek

16. 11. 2016 - show pro děti MŠ i ZŠ ve sportovní hale na Č. Kubici


 

10. 10. 2016 - možnost focení dětí - ateliérové fotky se zimní tématikou


V úterý 20. září proběhne informační třídní schůzka od 17:00 hodin. 

V pátek 30. září zkrácen provoz ŠD do 13:00 hodin z důvodu oslavy 130. výročí vystavění naší školní budovy na České Kubici.

Oslavy výročí 130. výročí vystavění naší školní budovy na České Kubici. - 30. září 2016. Srdečně jsou zváni všichni naši absolventi, bývalí i současní zaměstnanci a přátelé. Pozvánka zde.


Školní rok 2016/2017 začíná 1. září 2016 v 8:00 hodin. Vše je připravené, těšíme se na žáčky!


2016/2017

I. třída     třídní učitelka Mgr. Mirka Randová

  1. ročník - 9 žáků

  3. ročník - 5 žáků

  5. ročník - 2 žáci


II. třída     třídní učitelka Mgr. Ivana Vísnerová

  2. ročník - 6 žáků

  4. ročník - 6 žáků


Školní družinu vede Bc. Renata Mančíková, zároveň učí Čj a M ve 3. a 5. ročníku a Pč.

Tv, Vv a Informatiku vyučuje Bc. Štěpánka Kalčíková.

Hv vyučuje Bc. Michaela Maštálková.

Asistetnka pedagoga ve II. třídě - Sylva Hafičová.


Školní družina

Školní družina má kapacitu 22 dětí, tedy po dlouhé době nebude moci být pro všechny žáky školy. Přednost mají děti nižších ročníků a dojíždějící děti.

Družina začíná od 2. 9., zůstat mohou děti, které odevzdají řádně a kompletně vyplněnou přihlášku.

 

Provoz ŠD:

  • Po vyučování do 15:30 hodin.

Vyzvedávání dětí ze ŠD:

 

  • Do 13:00, poté až od 15:00 hodin. Tyto časy je nutné respektovat! Nejsme schopni garantovat, že budeme v čase od 13:00 do 15:00 hodin ve škole či v jejím dosahu. Vyzvednutí nebo odchod dětí v jinou dobu je nutné konzultovat s paní vychovatelkou.
  • Na děti čekejte prosím v šatně. Děkujeme za pochopení.

 

Poplatek za docházku do ŠD:

 

  • Poplatek za pobyt dítěte ve ŠD je 50 Kč/měsíc.
  • Platba na účet se stravným, nejpozději do 15. dne daného měsíce.

 

Důležité!

  • Vhodné oblečení a obuv na hřiště, do lesa podle počasí.
  • Informace týkající se ŠD naleznete na nástěnce u šatny.

 

 

Program ŠD:

Výchovná činnost (hygiena, stolování, úklid hraček a po Vv a Pv,                                      tolerance, hra fair-play, vzájemná spolupráce...)

Vzdělávací činnost (příprava na vyučování formou didaktických her,                                   deskových her, vyplňování pracovních listů...)

Zájmová činnost    ( výtvarná, pracovní, sportovní, přírodovědná...)

Odpočinková činnost (četba, poslech, relaxace, činnost dle vlastní                                         volby...)

 

 

Roční plán pro školní rok 2016/2017:

Barevný podzim

září

seznamujeme se s řádem ŠD

adaptujeme se na školní prostředí

vytváříme a dodržujeme pravidla v kolektivu ŠD

rozvíjíme kladný vztah k učení, ke škole, ke spolužákům

 

říjen

snažíme se porozumět změnám v přírodě

poznáváme plody podzimní přírody

sbíráme přírodniny a využíváme je k tvoření při Vv a Pv 

podzimní výzdoba ŠD a školy

 

listopad

čas Dušiček a Helloween

tématická výzdoba ŠD a školy

drakiáda (pouštíme a vyrábíme draky)

dbáme na vzájemnou spolupráci

 

Bílá zima

prosinec

Mikuláš a čert

Adventní čas

upevňujeme tradice v období adventu (četba, vyrábíme vánoční ozdoby, drobné dárky, přáníčka, poslech vánočních písní)

výzdoba ŠD a školy

 

leden

vycházky do zimní přírody (sledujeme stopy zvířat)

zpracováváme symboly zimy (sněhulák, sněhové vločky, rampouchy...)

rozvíjíme dovednosti ve sportovní oblasti (sáňkujeme, bobujeme, bruslíme- pokud nám to příroda umožní... :) )

zimní výzdoba ŠD a školy

 

únor

vyprávíme si o masopustních zvycích

vyrábíme karnevalové masky; pořádáme karneval

pomáháme zvířátkům i ptáčkům přečkat zimu

vyprávíme si o otužování a správném životním stylu

 

Rozkvetlé jaro

březen

měsíc knihy (kreslíme návrhy obalů knih, čteme úryvky z oblíbených knih)

povídáme si o změnách v přírodě

zdobíme ŠD a školu jarními symboly

osvojujeme si správné stravovací návyky, dodržujeme pitný režim

 

duben

seznamujeme se s tradicemi Velikonoc

zdobíme vajíčka, vyrábíme přáníčka, učíme se velikonoční koledy

tématická výzdoba ŠD a školy

výroba čarodějnice

 

květen

vyrábíme přáníčka a dárky pro maminky

čteme, kreslíme a povídáme si o mláďatech v přírodě

pozorujeme přírodu- poznáváme květiny

pečujeme o školní záhonky

 

Veselé léto

červen

MDD - oslava

jak bychom změnili svět - výtvarné zpracování

posilujeme tělesnou zdatnost sportováním

osvojujeme si zásady fair-play, správného sportovního chování