Jste na stránce: Hlavní | Základní škola | Archiv ZŠ | 2017/2018

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018


I. třída  třídní učitelka Helena Chromková

  1. ročník

  3. ročník


II. třída   třídní učitelka Mgr. Mirka Randová

   2. ročník

   4. ročník

   5. ročník


ŠD

vychovatelky ŠD - Bc. Renata Mančíková, Bc. Gabriela BartoňováProběhlo:


4. 6. 2018 - jedeme na školní výlet do Mariánských Lázní. Odjezd autobusem od školy v 8:00, návrat do 16:00 hodin. Vybíráme 200,--Kč na vstup do Parku miniatur a jako příspěvek na dopravu.


31. 5. 2018 - jedeme na divadelní představení Kráska a zvíře


7. 5. 2018 - ředitelské volno

30. 4. 2018 - ředitelské volno


4. 4. 2018 -  14:00 - 16:00 - ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče)


2. 4. - Velikonoční pondělí

30. 3. - Velký pátek - Státní svátek

29. 3. - čtvrtek - Velikonoční prázdniny

9. 3. - divadlo v MŠ - Líný Honza - zdarma

18. 2. - neděle 15:00 - vystoupení pro seniory na Lovecké chatě na Folmavě

13. 2. - 2., 3., 4., 5. ročník jede na divadelní představení Dobrodružství hastrmana Tatrmana do MKS v Domažlicích. Jedeme linkou v 8:30, návrat ve 13:15 linkovým autobusem. Vstupné je 50,-Kč, dopravu hradí škola.

5. 2. - 9. 2. - Jarní prázdniny

2. 2. - pololetní prázdniny

31. 1. - pololetní vysvědčení

5. 1. 2018 - 1. a 2. ročník - výlet do divadla Alfa na "Pohádky ovčí babičky", vstupenka 100,--, dopravu hradí škola

                 - 3., 4., 5. ročník - návštěva ZŠ Mrákov - pracovní činnosti v nových dílnách ZŠ, zdarma

3. 1. 2018 - vracíme se do školy po vánočních prázdninách


Moc děkujeme všem dětem za zpívání u stromečků a v kostele na Folmavě a rodičům za jejich podporu a pomoc. Velmi si jí vážíme. Přejeme Vám veselé vánoce a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.


12. 12. 2017 - ve škole - jóga pro děti se Sítou Rojovou

------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční zpívání:

2. 12. 2017, 17:00 - rozsvěcení stromečku na Peci - pro děti dobrovolná akce

10. 12. 2017, 17:00 - Vánoční vystoupení na Folmavě v kostele - pásmo koled a vánočních písní "Půjdem spolu do Betléma" - prosíme o účast všech dětí, každý má svou roli. Děkujeme.

16. 12. 2017 - sobota, 17:00 - zpívání u stromečku na Spálenci, dobrovolná akce, ale jsme rádi za každý hlásek:-) Děkujeme.

----------------------------------------------------------------------------------------

15. 11. 2017, 16:00 - rodičovská schůzka

 

26.10. a 27.10. - Podzimní prázdniny

25.10. - 1., 2. ročník jede do Plzně - Hřiště v domě - vybíráme 50 Kč (odjezd od školy v 7:30, návrat ve 13:30).

23.10. - 25.10. - 3., 4., 5. ročník bude jezdit na plavání do Domažlic (plavky, ručník, mýdlo).

29.9. - Ředitelské volno

28.9. - Státní svátek

22.9. - Divadlo " Úsměv" v MŠ - vybíráme 50 Kč.

19.9. - začíná Atletika - opět každé úterý v 16:00.

15.9. - Dny s Lesy ČR Horšovský Týn - 2., 3., 4., 5. ročník (odjezd v 8:00, návrat kolem 13:00; svačinu, pití, vhodnou obuv a oblečení, pláštěnku).

13.9. - Exkurze na Zelenov - 1. ročník (odjezd v 8:15, návrat v 11:00; svačinu, pití, vhodnou obuv a oblečení, pláštěnku).


4. 9. - zahájení školního roku 8:00 - 8:30 !!! není celé vyučování, oběd, ani družina!!!

V týdnu od 4. 9. do 8. 9. odpadá odpolední vyučování.


1. 7. - 1. 9. 2017 - Prázdniny :-) Škola začíná 4. 9.!!!


ŠKOLNÍ DRUŽINA 17/18

Školní rok 2017/2018

Školní družina má kapacitu 22 dětí. Kritéria výběru žáků do školní družiny - přednost mají žáci 1. a 2. třídy a dojíždějící žáci.

Provoz družiny od 5. 9., zůstat mohou děti, které odevzdají řádně a kompletně vyplněnou přihlášku.


Provoz ŠD:

 • Po vyučování do 15:30 hodin.

Vyzvedávání dětí ze ŠD:

 

 • Do 13:00, poté až od 15:00 hodin. Tyto časy je nutné respektovat! Nejsme schopni garantovat, že budeme v čase od 13:00 do 15:00 hodin ve škole či v jejím dosahu. Vyzvednutí nebo odchod dětí v jinou dobu je nutné konzultovat s paní vychovatelkou.
 • Na děti čekejte prosím v šatně. Děkujeme za pochopení.

 

Poplatek za docházku do ŠD:

 

 • Poplatek za pobyt dítěte ve ŠD je 50 Kč/měsíc.
 • Platba na účet se stravným, nejpozději do 15. dne daného měsíce.

 

Důležité!

 • Vhodné oblečení a obuv na hřiště, do lesa podle počasí.
 • Informace týkající se ŠD naleznete na nástěnce u šatny.

 

 

Program ŠD:

Výchovná činnost (hygiena, stolování, úklid hraček a po Vv a Pv,                                      tolerance, hra fair-play, vzájemná spolupráce...)

Vzdělávací činnost (příprava na vyučování formou didaktických her,                                   deskových her, vyplňování pracovních listů...)

Zájmová činnost    ( výtvarná, pracovní, sportovní, přírodovědná...)

Odpočinková činnost (četba, poslech, relaxace, činnost dle vlastní                                         volby...)

 

 Roční plán pro školní rok 2017/2018

Celoročně

- rozvíjení kamarádských vztahů, pomoc při práci

- sebeobslužné činnosti - oblékání, stolování, hygiena

- četba knih na pokračování při odpočinkových činnostech

- hry k procvičování učiva, komunikační hry, hry na rozvoj fantazie a     představivosti

- časté pobyty venku

 

Září (Škola začíná)

 • seznámení dětí s řádem ŠD, provozními zvyklostmi, poučení o bezpečnosti a chování ve školní družině
 • adaptujeme se na školní prostředí
 • společně vytváříme pravidla v kolektivu ŠD
 • navazujeme přátelské vztahy za pomoci společenských her a aktivit podporující kamarádství
 • pohybové a sportovní hry na hřišti, v lese, na louce
 • výzdoba ŠD, chodeb

 

Říjen (Barvy podzimu)

 • učíme se pořádku
 • snažíme se porozumět změnám v přírodě
 • pořádáme vycházky do podzimní přírody
 • sbíráme přírodniny a využíváme je k tvoření
 • modelujeme, kreslíme plody podzimní přírody
 • Drakiáda (pouštíme a vyrábíme draky)

 

Listopad (Příprava přírody na zimu)

 • čas Dušiček X Helloween
 • tematická výzdoba ŠD a školy
 • mezilidské vztahy – učíme se toleranci, máme zájem o přání druhých, používáme „kouzelná slovíčka prosím a děkuji“, dbáme na vzájemnou spolupráci
 • pozorujeme přírodu, její změny- to vše zachycujeme do svých výrobků a výkresů

 

Prosinec (Nastává adventní čas)

 • Těšíme se na Ježíška
 • Mikuláš a čert – povídání a čtení; malování, výroba na dané téma
 • Advent – vyprávění a čtení o vánočních zvycích a tradicích, koledy; vyrábíme vánoční ozdoby, drobné dárky, přáníčka
 • výzdoba ŠD a školy

 

Leden (Zimní příroda)

 • zimní radovánky pokud počasí dovolí
 • rozvíjíme dovednosti ve sportovní oblasti (sáňkujeme, bobujeme, koulujeme se)
 • zpracováváme symboly zimy (vločky z papíru, sněhulák, mráz…)
 • zimní výzdoba ŠD a školy

 

Únor (Rej masek)

 • vyprávíme a čteme si o masopustních zvycích
 • vyrábíme karnevalové masky; pořádáme maškarní bál
 • Valentýnská přání a srdíčka
 • pomáháme zvířátkům přečkat zimu
 • chodíme ven, otužujeme se

 

Březen (Máme rádi knížky)

 • měsíc knihy (kreslíme návrhy obalů knih, výroba záložek do knih, čteme úryvky z oblíbených knih)
 • probouzí se jaro – pozorujeme změny v přírodě, první květy, broučky, ptáčky
 • velikonoční zvyky, koledy, zdobíme vajíčka, vyrábíme přáníčka
 • tematická výzdoba ŠD a školy

 

Duben (Čarodějnický rej)

 • Den Země – ochrana životního prostředí – povídáme si o ochraně přírody, malujeme na danou tématiku
 • družina se podílí na výrobě čarodějnice
 • malování čarodějnic, zápichů
 • pozorujeme a poznáváme jarní rostliny, kvetoucí stromy

 

Květen (Rozkvetlé jaro)

 • Den matek – povídáme si, co pro nás naše maminky znamenají
 • vyrábíme přáníčka a dárky pro maminky
 • kreslíme na náměty kvetoucí příroda, voda znamená život
 • pečujeme o školní záhony

 

Červen (Hurá na prázdniny)

 • MDD – oslava
 • plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se těšíme (výtvarné zpracování)
 • posilujeme tělesnou zdatnost sportováním
 • osvojujeme si zásady fair-play, správného sportovního chování
 • hovoříme o bezpečnosti a chování o prázdninách