Jste na stránce: Hlavní | Základní škola | Archiv ZŠ | 2019/2020

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020,  


Vážení rodiče

Děkujeme Vám za spolupráci během distanční výuky v rámci COVID-19. Můžeme posoudit děti, které se nám po otevření škol vrátily zpátky do výuky, byly Vámi velmi dobře vedené a připravené, odvedli jste obrovský kus práce, který jste vložili svým dětem do vzdělání. Uzavření škol bylo i pro nás jako blesk z čistého nebe, bez varování, bez možnosti přípravy, jen s tím, co kdo má po ruce. O to více si vážíme Vaší okamžité spolupráce a nasazení. A děkujeme především za Vaše děti, které toto zatím nedokáží docenit.

Přejeme Vám krásné a klidné léto a hlavně hodně odpočinku. 

      

           za kolektiv ZŠ            Mirka Randová

 

Závěr školního roku

- Končíme 26. 6. 2020 předáním závěrečného vysvědčení (29. ,30. 6. je ředitelské volno).

- Do tohoto dne prosíme odevzdat všechny zapůjčené učebnice.

- Klasifikační porada za 2. pololetí je 17. 6. 2020, prosíme tedy nejpozději v pondělí 15. 6. doručit všechny materiály z distanční výuky, budou se do závěrečného hodnocení promítat, děkujeme.

- Žáci, kteří se dosud vyučují distančně, si mohou vysvědčení vyzvednout dne 26. 6. od 9 do 10h (vzhledem k platným hygienickým nařízením). Děkujeme za pochopení. 

- Případné dotazy prosím konzultujte telefonicky, děkujeme.


Úkoly

Návrat do školních lavic 25. 5. 2020


10. 5. 2020

 Vážení rodiče, 

     v současné době připravujeme školu na návrat žáků. Máme zajištěné dezinfekční prostředky na osobní hygienu dětí i personálu, i na dezinfekci prostor školy.

     Příští týden vyvěsíme rozvrh hodin pro děti, které do školy nastoupí. MŠMT doporučuje 16 - 20 h výuky týdně. Vše včas upřesníme podle počtu dětí v jednotlivých ročnících, které přijdou, tady na webu školy.

     Při výuce ve třídách děti ani učitelé nemusí mít dle ustanovení ministerstva roušku na ústech. Na chodbách, toaletách a v šatně však ústa přikrytá být musí. Z toho důvodu jsem dětem objednala praktické nákrčníky, které ve třídách mohou mít stažené na krku a do "společných prostor" si nákrčníky natáhnou přes ústa a nos.

     Pokud budou děti do školy vodit rodiče nebo jiné osoby, předají je učitelům před školou z důvodu zamezení zvýšeného počtu osob ve škole.

     Dále platí, že děti, které z různých důvodů do školy letos už nepřijdou, budou dále sledovat úkoly na webu školy, tak jak jsou zvyklé a vypracované úkkoly vracet učitelům domluvenou formou. 

     Prosíme, sledujte tento náš web, budeme zde upřesňovat informace k nastávající situaci. Děkuji.

 

Mgr. Mirka Randová

 

 

Návrat do školních lavic 25. 5. 2020

 

Vážení rodiče,

 

   podle dostupných a platných informací je návrat žáků do naší školy opravdu možný dne 25. 5. 2020. Pro nás ve škole to znamená zabezpečit výuku v rozsahu distančního vzdělávání (= to, co posíláme Vám a co s dětmi děláte doma), dále zabezpečit nařízené hygienické potřeby (dezinfekci, jednorázové ručníky, ... - tohle všechno jsme měli zajištěné a běžně jsme používali již před epidemií), dále počet žáků v učebně do 15, rozestupy a dostatečnou vzdálenost dětí mezi sebou během výuky (toto již v podstatě také fungovalo kromě dětí v ředitelně - proto děti z 2. a 5. ročníku budou mít zřízenou třídu v MŠ, která v té době nebude ještě celá v provozu). Ve školní jídelně budou zabezpečené obědy v plném rozsahu.

 

    Ze strany Vás, rodičů a zákonných zástupců, je nástup dětí dobrovolný, to znamená, že záleží čistě na Vás, jestli děti do školy pošlete, nebo ne. Pokud pošlete, budeme potřebovat čestné prohlášení v den nástupu o tom, že nežijete ve společné domácnosti s rizikovou osobou (to je osoba starší 70 let, nebo chronicky nemocná), dále zde musí být uvedeno, že v této době ve Vaší domácnosti nikdo není v nařízené karanténě nebo pozitivní na COVID-19. 

 

   Pokud své děti do školy nepošlete, nebo nemůžete z výše uvedených důvodů rizikovosti poslat, a dál budete potřebovat čerpat Ošetřovné, budete muset vyplnit podobné prohlášení pro úřady, které Vám ošetřovné vyplácí. Zároveň Vám zůstane povinnost domácího vzdělávání, dál budeme vyvěšovat úkoly na web. Vzhledem ke školní výuce však budeme nuceni omezit online výuku přes aplikaci Skype nebo Whatsapp.

 

   Prosím Vás o informaci do 7. 5. 2020, zda Vaše dítě nastoupí zpět do ZŠ 25. 5., buď zprávou sms, na whatsapp, e-mail, nebo telefonátem, abychom s ním počítali a mohli doladit vše potřebné pro bezpečnost všech lidí ve škole.

 

   Děkujeme za spolupráci a těšíme se na shledanou.

  

Za kolektiv ZŠ

Mgr. Mirka Randová, dne 1. 5. 2020


 

dne 15. 4. 2020

 

Vážení rodiče, milí žáci, milé děti,

 

s velkou pravděpodobností se nám začal rýsovat obzor vládních opatření k uzavření škol. Po tiskové konferenci ministra školství ze dne 14. 4. 2020 je pro 1. stupeň ZŠ a mateřské školy možný návrat do školního prostředí k 24. 5. 2020. Má to ještě nějaká ALE, která se za pochodu dolaďují, vláda je ještě specifikuje, bude to mít nějaká omezení, pravděpodobně nebudeme moci nastoupit všichni najednou a budeme muset dodržovat některá ustanovení. Máme ale dostatek času se na návrat připravit a o všem Vás budeme včas informovat. Věřím, že všechno společně v klidu zvládneme. Děkuji za spolupráci a čas, který věnujete svým dětem.

S pozdravem

Mgr. Mirka Randová, ředitelka školy


Učitelé a třídy 2019/2020

I. třída  třídní učitelka Mgr. Mirka Randová

  1. ročník

  3. ročník - vyučující Mgr. Jitka Švajnerová

  4. ročník


II. třída   třídní učitelka Bc. Renata Mančíková

   2. ročník

   5. ročník


Další vyučující - Mgr. Renáta Hrubá (Aj, čtení, Vv)


ŠD

vychovatelky ŠD - Bc. Renata Mančíková, Lenka Dufková


Školní rok 2019/2020

Školní družina má kapacitu 22 dětí.

Kritéria přijetí žáků do školní družiny:

1. žáci 1. ročníku

2. žáci 2. ročníku

3. dojíždějící žáci

4. žáci, jejichž oba rodiče (zákonní zástupci) prokazatelně pracují na směny

5. ostatní žáci

 

!!! Škola si vyhrazuje právo vyloučit dítě z družiny v případě kázeňských přestupků!!!

 

Provoz družiny od 3. 9., zůstat mohou děti, které odevzdají řádně a kompletně vyplněnou přihlášku.


Provoz ŠD:

 • Po vyučování do 15:30 hodin.

Vyzvedávání dětí ze ŠD:

 

 • Do 13:00, poté až od 15:00 hodin. Tyto časy je nutné respektovat! Nejsme schopni garantovat, že budeme v čase od 13:00 do 15:00 hodin ve škole či v jejím dosahu. Vyzvednutí nebo odchod dětí v jinou dobu je nutné konzultovat s paní vychovatelkou.
 • Na děti čekejte prosím v šatně. Děkujeme za pochopení.

 

Poplatek za docházku do ŠD:

 

 • Poplatek za pobyt dítěte ve ŠD je 50 Kč/měsíc.
 • Platba na účet se stravným, nejpozději do 15. dne daného měsíce.

 

Důležité!

 • Vhodné oblečení a obuv na hřiště, do lesa podle počasí.
 • Informace týkající se ŠD naleznete na nástěnce u šatny.

 

 

Program ŠD:

Výchovná činnost (hygiena, stolování, úklid hraček a po Vv a Pv,                                      tolerance, hra fair-play, vzájemná spolupráce...)

Vzdělávací činnost (příprava na vyučování formou didaktických her,                                   deskových her, vyplňování pracovních listů...)

Zájmová činnost    ( výtvarná, pracovní, sportovní, přírodovědná...)

Odpočinková činnost (četba, poslech, relaxace, činnost dle vlastní                                         volby...)

 

 Roční plán pro školní rok 2019/2020

Celoročně

- rozvíjení kamarádských vztahů, pomoc při práci

- sebeobslužné činnosti - oblékání, stolování, hygiena

- četba knih na pokračování při odpočinkových činnostech

- hry k procvičování učiva, komunikační hry, hry na rozvoj fantazie a     představivosti

- časté pobyty venku

 

Září (Škola začíná)

 • seznámení dětí s řádem ŠD, provozními zvyklostmi, poučení o bezpečnosti a chování ve školní družině
 • adaptujeme se na školní prostředí
 • společně vytváříme pravidla v kolektivu ŠD
 • navazujeme přátelské vztahy za pomoci společenských her a aktivit podporující kamarádství
 • pohybové a sportovní hry na hřišti, v lese, na louce
 • výzdoba ŠD, chodeb

 

Říjen (Barvy podzimu)

 • učíme se pořádku
 • snažíme se porozumět změnám v přírodě
 • pořádáme vycházky do podzimní přírody
 • sbíráme přírodniny a využíváme je k tvoření
 • modelujeme, kreslíme plody podzimní přírody
 • Drakiáda (pouštíme a vyrábíme draky)

 

Listopad (Příprava přírody na zimu)

 • čas Dušiček X Helloween
 • tematická výzdoba ŠD a školy
 • mezilidské vztahy – učíme se toleranci, máme zájem o přání druhých, používáme „kouzelná slovíčka prosím a děkuji“, dbáme na vzájemnou spolupráci
 • pozorujeme přírodu, její změny- to vše zachycujeme do svých výrobků a výkresů

 

Prosinec (Nastává adventní čas)

 • Těšíme se na Ježíška
 • Mikuláš a čert – povídání a čtení; malování, výroba na dané téma
 • Advent – vyprávění a čtení o vánočních zvycích a tradicích, koledy; vyrábíme vánoční ozdoby, drobné dárky, přáníčka
 • výzdoba ŠD a školy

 

Leden (Zimní příroda)

 • zimní radovánky pokud počasí dovolí
 • rozvíjíme dovednosti ve sportovní oblasti (sáňkujeme, bobujeme, koulujeme se)
 • zpracováváme symboly zimy (vločky z papíru, sněhulák, mráz…)
 • zimní výzdoba ŠD a školy

 

Únor (Rej masek)

 • vyprávíme a čteme si o masopustních zvycích
 • vyrábíme karnevalové masky; pořádáme maškarní bál
 • Valentýnská přání a srdíčka
 • pomáháme zvířátkům přečkat zimu
 • chodíme ven, otužujeme se

 

Březen (Máme rádi knížky)

 • měsíc knihy (kreslíme návrhy obalů knih, výroba záložek do knih, čteme úryvky z oblíbených knih)
 • probouzí se jaro – pozorujeme změny v přírodě, první květy, broučky, ptáčky
 • velikonoční zvyky, koledy, zdobíme vajíčka, vyrábíme přáníčka
 • tematická výzdoba ŠD a školy

 

Duben (Čarodějnický rej)

 • Den Země – ochrana životního prostředí – povídáme si o ochraně přírody, malujeme na danou tématiku
 • družina se podílí na výrobě čarodějnice
 • malování čarodějnic, zápichů
 • pozorujeme a poznáváme jarní rostliny, kvetoucí stromy

 

Květen (Rozkvetlé jaro)

 • Den matek – povídáme si, co pro nás naše maminky znamenají
 • vyrábíme přáníčka a dárky pro maminky
 • kreslíme na náměty kvetoucí příroda, voda znamená život
 • pečujeme o školní záhony

 

Červen (Hurá na prázdniny)

 • MDD – oslava
 • plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se těšíme (výtvarné zpracování)
 • posilujeme tělesnou zdatnost sportováním
 • osvojujeme si zásady fair-play, správného sportovního chování
 • hovoříme o bezpečnosti a chování o prázdninách

 Akce ZŠ:


Od 18. 3. 2020 - je zavřená i MŠ Česká Kubice v návaznosti na opatření vlády ČR k šíření koronaviru COVID-19.

!!! MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví!!! - od 11. 3. 2020 se zavírají všechny základní školy v ČR (tedy i ZŠ Česká Kubice) jako opatření proti šíření a výskytu koronaviru COVID-19. Opatření platí do odvolání a nevztahuje se na Mateřské školy a jesle. !!!!! ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - proběhne v měsíci dubnu bez přítomnosti dětí. Podrobné informace se dozvíte co nejdřív, čekáme na přesné instrukce podložené nařízením vlády. Děkujeme za pochopení.


9. 3. 2020 - Divadlo Nána v naší MŠ - nová pohádka paní Jelínkové

28. 2. 2020 - Divadlo v naší MŠ - Náš rok


27. 2. 2020 - školní karneval v rámci ŠD od 13 do 15 hodin (mohou se zúčastnit i děti, které nechodí do družiny).


17. 2. - 21. 2. 2020 - Jarní prázdniny v ZŠ (MŠ a školní jídelna je v provozu)


22. 12. 2019 - v 17 h vystoupení dětí na Folmavě v kostele, sraz v 16:30 v kostele


21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - Vánoční prázdniny, do školy nastupujeme 6. 1. 2020


16. 12. 2019 - 1. a 2. ročník jedeme do Domažlic do divadla - "Krejčík Honza slaví vánoce"


ZŠ A MŠ ČESKÁ KUBICE NEVSTUPUJE DO STÁVKY DNE 6. 11. 2019. Vyučování v ZŠ i provoz MŠ, ŠD a školní kuchyně zůstává zachovaný v plné míře.


23. 10. 2019 - divadlo Letadlo v MŠ, vstupné 50,--Kč.

5. 9. 2019 - 15h - rodičovská informační schůzka


Začínáme v pondělí 2. září 2019 v 8:00.

1. 7. - 1. 9. - LETNÍ PRÁZDNINY


Organizace školního roku 2019/2020 dle vyhlášky MŠMT


Státní svátek - pondělí 28. 10. 2019

Podzimní prázdniny - úterý 29. 10. a středu 30. 10. 2019. 

 

Vánoční prázdniny pondělí 23. 12. 2019 do pátku 3. 1. 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

 

Pololetní vysvědčení - čtvrtek 30. 1. 2020

Jednodenní pololetní prázdniny - pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny - 17. - 23. 2. 2020

Velikonoční prázdniny - čtvrtek 9. dubna 2020.

Státní svátek - Velký Pátek 10. dubna 2020

Státní svátek - Velikonoční pondělí 13. 4. 2020


Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020