Jste na stránce: Hlavní | Mateřská škola | Archiv MŠ | 2019/2020

Školní rok 2019/2020

Zápis do MŠ 

Předškoláci

 

Návrat do MŠ 25. 5. 2020

     Vážení rodiče,

naše MŠ otevírá provoz 25. 5. v obvyklých provozních hodinách. Vzhledem k malému počtu nahlášených dětí otevíráme pouze jednu třídu. Z důvodu zabezpeční chodu školky i základní školy nebudeme v průběhu týdne od 25. do 29. 5. přijímat děti, které jste do stanoveného termínu do školky nenahlásili. Vše je připraveno na daný počet dětí a není v našich silách to ze dne na den změnit. Samozřejmě se budeme snažit Vám v případě potřeby nebo změny situace vyjít vstříc. Počítejte ale prosím s určitou prodlevou a prosím o telefonickou konzultaci dopředu, abychom vše mohli řádně připravit. Děkujeme za pochopení.

Informace k hygienickým opatřením a průběhu předškolního vzdělávání

V zájmu zachování provozu MŠ i ZŠ prosím dbejte na dodržování těchto bodů:

- MŠ je otevřená od 6:45h, příchod dětí do 8h (prosíme o striktní dodržení tohoto času, aby nedocházelo ke zbytečnému kontaktu s dětmi ze ZŠ)

- Při příchodu zazvoňte na třídu Berušky, přijde Vám otevřít paní učitelka, změří dítěti preventivně teplotu a pomůže s dezinfekcí rukou. 

- Do školky ani do školy nebude přijato dítě s respiračními obtížemi (kašel, rýma) a teplotou.

- Paní učitelka si od vás vezme řádně vyplněné Čestné prohlášení o bezinfekčnosti, o které jste si požádali e-mailem. (Bez tohoto prohlášení nesmíme dítě do školky dle nařízení vlády přijmout.)

- Při vstupu do budovy je nutné mít ústa a nos zakrytá (dle nařízení Ministerstva zdravotnictví), děti ani paní učitelky ve třídě pak roušky mít nemusí. (Toto nařízení se k dnešnímu dni nevztahuje pouze na dvouleté děti.)

- S dítětem může vstoupit do MŠ pouze jedna osoba a to na nezbytně dlouhou dobu - osobní předání paní učitelce do třídy (dle závazného doporučení Ministerstva zdravotnictví). Nezdržujte se proto prosím v prostorách školky, ani v jejím areálu, děkujeme.

- V 8:30 bude svačinka a hned po svačince půjdou děti ven. Mohou jít v našem případě i mimo areál školky, kde není větší pohyb lidí, tedy do lesa i na dětské hřiště (které každý den dezinfikují hasiči). Dejte prosím dětem sportovní oblečení a vhodnou obuv, a tak jak jste zvyklí, do školky sáček s náhradním oblečením.

- V 11:30 se obědvá, pokud půjdou děti po obědě domů, vyzvedávejte si je v čase od 12 do 12:30h. (Při vyzvedávání dětí platí stejný režim jako při příchodu - zdržujte se prosím v MŠ pouze po nezbytně dlouhou dobu, děkujeme.)

- Provozní doba školky končí v 16h.

 

Věříme, že v této nelehké situaci všechno společně zvládneme a začneme se vracet do zaběhlých kolejí. Na děti se těšíme a pro tento nový začátek máme dostatek energie, síly i dezinfekce pro osobní hygienu dětí i ošetření vnitřních a venkovních prostorů školy..:-)

 

S pozdravem

Mgr. Mirka Randová, ředitelka ZŠ a MŠ Česká Kubice

dne 21. 5. 2020

 

Otevření MŠ po COVID-19


Vážení řodiče, 

    doufáme, že jste Vy i Vaše děti v pořádku a zvládáte celou situaci s epidemií COVID-19 co nejlépe to jde. Opatření vlády se uvolňují a jak již víte, i my využíváme po domluvě se zřizovatelem možnosti znovu otevřít školku pro Vaše děti.

    Naše MŠ se otevře dne 25. 5. 2020 po zralé úvaze pro všechny děti, které chtějí a mohou vzhledem k rizikovosti do školky přijít. Minulý týden Vám přišla informační SMS, která měla za cíl zjistit Váš zájem o nástup dětí do MŠ právě dne 25. 5. Prosím tedy o informaci, zda Vaše dítě nastoupí do 17. 5. 2020.

     Z naší strany probíhá dezinfekce budovy školy a celého školního areálu, máme k dispozici dostatek dezinfekce na osobní hygienu dětí i personálu, i na průběžné dezinfikování prostor školy. Dle vyhlášky Ministerstva školství nemusí mít děti ani učitelky ve třídách školky na ústech roušku. Na cestu do a ze školky ji ale ještě zřejmě budou potřebovat. Doprovod dětí by se měl zdržovat v budově školky jen po nezbytnou dobu, proto zatím předběžně máme v plánu přebírat si děti od rodičů u hlavního vchodu MŠ po zazvonění (samozřejmě s ohledem na postupující rozvolňování opatření). Dítě, které přijde do MŠ, nesmí mít respirační obtíže, zvýšenou teplotu, ani kašel.

     Při nástupu dětí do školky je nutné odevzdat dle nařízení MŠMT Čestné prohlášení, pošleme na vyžádání mailem zsamskubice@seznam.cz, nebo si ho můžete stáhnout zde: www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss.

Situace je poněkud nepřehledná, proto zde uvádíme rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví, které jsou nutné ke zvážení při návratu dítěte do školky a které jsou součástí čestného prohlášení:

"Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. 

     a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

     b) při protinádorové léčbě,

     c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti." 

 

Tolik stručně a předběžně k otevření naší MŠ. Další informace budeme dále upřesňovat tady na webu. Doufáme, že se vše co nejdříve vrátí do normálu a že se brzy společně s Vašimi dětmi setkáme a užijeme si zbytek tohoto školního roku. Těšíme se.

 

 Mgr. Mirka Randová

 

 

 

Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021

   Vážení rodiče,

těšíme se na Vaše děti v naší MŠ. Jak již určitě víte, zápis do MŠ bude probíhat bez dětí, ideálně korespondenční formou. Zápis u nás bude probíhat od 6. 5. do 17. 5. Během těchto dnů si můžete vyžádat dokumenty nutné k vyplnění na e-mailu školy zsamskubice@seznam.cz, bude Vám obratem zaslán formulář Žádosti o přijetí a Čestné prohlášení o zdravotním stavu a očkování dítěte. Pokud budete mít zájem si dokumenty vyzvednout osobně a prohlédnout si prostory MŠ, budeme Vám k dispozici v úterý 12. 5. od 14 do 17hodin v MŠ. V současné době vzhledem k epidemiologické situaci Ministerstvo školství nedoporučuje potvrzovat zdravotní způsobilost dítěte lékařem, je nutné toto potvrzení ale nahradit právě Čestným prohlášením o zdravotním stavu dítěte, nebo kopií Očkovaího průkazu dítěte.

Vyplněné dokumenty prosím posílejte zpět na výše uvedený mail školy, nebo je vhoďte do poštovní schránky školy, případně je můžete poslat poštou do 20. 5. 2020 na adresu školy:

ZŠ a MŠ Česká Kubice

Česká Kubice 15

345 32 Česká Kubice

 

Děkuji Vám za spolupráci.

            Mgr. Mirka Randová, ředitelka ZŠ a MŠ Česká Kubice

 

 

!!!! Od 18. 3. 2020 se do odvolání zavírá MŠ Česká Kubice v návaznosti na opatření vlády související se šířením koronaviru COVID-19. Sledujte prosím web školy. Děkujeme za pochopení.

 

16. 3. 2020 - MŠ Česká Kubice je i nadále v provozu.

 

 

Prázdninový provoz:   
29. 6.- 3. 7. MŠ UZAVŘENA (možnost Babylon, mimo dny 30.6. a 1.7.- zavřeno na Babyloně  odstávka el.proudu)
6. 7. Státní svátek- MŠ uzavřena 
7. 7.- 24. 7. MŠ OTEVŘENA
27. 7.- 31. 8. MŠ UZAVŘENA (od 10. 8. do 31. 8. možnost Babylon)

 

 

!!! 10. 3. 2020 - MŠ Česká Kubice je dále v provozu, sledujte web a informace v MŠ !!!

 

26. 6. Konec školního roku (poslední den)

15. 6. Rozloučení s předškoláky, divadlo Z Bedny (cvičák Česká Kubice), od 14. 45 hod 

1. 6. Mezinárodní den dětí

 

9. 3. Divadlo Nána

6. 3. Dentální hygienistka

4. 3. TAMTAM Afrika

 

28. 2. Divadlo Bednář "4 roční období" v MŠ nejpozději v 8. 15 hod

27. 2. Karneval 

25. 2. Techmánie Plzeň, v MŠ nejpozději v 7. 15 hod, návrat cca 14. 00 hod (s sebou jídlo a pití na celý den)

17. 2. - 21. 2. Omezený prázdninový provoz (viz.nástěnka)

 

18. 1. Vystoupení pro seniory- hotel Bohmann (sraz před 14.00 hod na Babyloně v hotelu Bohmann, předškoláci)

 

23. 12.- 3. 1. Vánoční prázdniny (poslední den ve školce je pátek 20. 12. 2019 a začíná se v pondělí 6. 1. 2020)

18. 12. Ježíšek 

17. 12. Vánoční jarmark, dílnička s rodiči a besídka, začátek v 15.30 hod

16. 12. Představení "Vánoční nadělení" kino Čakan Domažlice, v MŠ nejpozději v 7.45 hod

5. 12. Návštěva Mikuláše, Anděla a čerta

4. 12. Pečení perníčků

3. 12. Vánoční focení

 

13. 11. Svržno- sraz v MŠ nejpozději v 7.45 hod (vhodné oblečení a uzavíratelné pití), vyzvedávání dětí možné od 12.30 hod

8. 11. Drakiáda- sraz v 15.00 u MŠ (akce pro děti a rodiče, draky s sebou)

1. 11. Keramika


31. 10. Strašidelné dopoledne V MŠ

28. 10. Státní svátek- MŠ uzavřena 

23. 10. Představení "Cesta kolem světa"

3. 10. Vyšetření očí Prima Vizus


11. 9. Rodičovská schůzka

2. 9. Začátek školního roku