Jste na stránce: Hlavní | Základní škola | Archiv ZŠ | 2020/2021

školní rok 2020/2021

Rozvrh, zápisy, informacemimořádná opatření 

 

Vážení rodiče,

prázdniny jsou v plném proudu, v nás ještě doznívá školní rok a zároveň už se připravujeme na nový. Ten uplynulý byl velmi nestandardní. Moc Vám děkujeme za spolupráci, máme radost, že jsme společně všechno zvládli a dobře víme, že to nebylo jednoduché. Moc nás těší, že neberete vzdělání Vašich dětí na lehkou váhu. Není to totiž samozřejmé. A i nás ve škole to povzbudilo a ujistilo, že to všechno stojí za to. 

Přejeme Vám krásné léto a těšíme se na shledanou v září..:-)

 

          Za kolektiv ZŠ 

                                    Mirka Randová

 

13. 6. 2021

Vážení rodiče,

kvapem se blíží konec školního roku, čeká nás ještě trošku práce a na závěr chystáme několik odlehčení, her a dopoledních výletů. Zatím máme stanovený termín na:

22. 6. - cyklovýlet pro 5. třídu, ostatní mají vycházku na Babylon na zmrzku (závislé na počasí, v případě nepříznivého počasí bude náhradní program ve škole a spotrovní hale).

24. 6. - výšlap k Zelené chýši, kde si tradičně opečeme buřty a zazpíváme u ohně (opět závislé na počasí, v případě nepříznivého počasí bude náhradní program uvnitř).

25. 6. - hudební dopoledne s kapelou.

 

Jistě jste už zaregistrovali, že nemusíme mít roušky při vyučování ve třídě, je to obrovská úleva pro všechny. Povinnost roušek ale stále platí ve společných prostorech školy, proto prosíme, aby měly děti u sebe roušku pro případ potřeby. Děkujeme.

Testování stále probíhá jednou týdně.

Vysvědčení budeme rozdávat ve středu 30. 6. 2021.

Děkujeme.

-------------

 

Vážení rodiče,

od pondělí 24. 5. 2021 může probíhat tělocvik i uvnitř, tedy bude TV i za špatného počasí ve sportovní hale. Dejte prosím s sebou dětem věci a sportovní boty i na cvičení v hale. Děkujeme.

Dále prosakovala médii na veřejnost zpráva o konci roušek ve školách. Bohužel toto vláda přehodnotila a i na dále trvá povinnost roušek uvnitř škol. Děkujeme za pochopení. 

-------------

Od 10. 5. 2021 probíhá povinné testování na COVID-19 jen jednou týdně, vždy v pondělí.

 

Volby do školské rady 

Vážení rodiče,

Vaše děti přinesly v pátek domů hlasovací volební lístky do Školské rady naší školy ze zástupců rodičů. Váš zástupce se volí na 3 roky. Děkujeme všem třem kandidátkám, že souhlasily s nominací. Na Vás teď je zvolit si nejvhodnější kandidátku, která bude zastupovat zájmy rodičů v rámci naší školy. Na volebním lístku tedy označte svou volbu křížkem a do 7. 5. 2021 vhoďte lístek v obálce do schánky školy. 

Výsledek volby zveřejníme zde do 10. 5. 2021.

Mnohokrát děkujeme za spolupráci.

 

Rodičovská schůzka

proběhne 20. 4. 2021 od 14h formou individuální konzultace v jednotlivých třídách školy za stanovených hygienických pravidel (- respirátor, dezinfekce rukou, rozestupy). V případě karantény či nemoci je možné si domluvit konzultaci v jiný den po Skype. Řešit se bude prospěch a chování žáků za 3. čtvrtletí, dále kandidátka na volby z řad rodičů do školské rady. 

 

K testování: Dnes, 15. 4. 2021, proběhlo druhé testování žáků ZŠ, dětí MŠ a zaměstnanců školy. S potěšením musím říct, že bez jakýchkoliv komplikací a hlavně všechny testy jsou negativní. Mnohokrát Vám děkujeme za spolupráci. 

Množí se dotazy ohledně vykazování výsledků testů. Do statistiky MŠMT posíláme pouze souhrnný počet provedených testů, z toho počet negativních, případně pozitivních. Jména ani žádná jiná data nikam neposíláme. Testovací sady se nijak nepopisují a použité se hned po vyhodnocení testu vyhazují stanoveným způsobem.

Ještě jednou děkujeme za spolupráci a doufáme, že u těchto výsledků i dále zůstaneme.

 

Testování žáků při návratu 12. 4. do školy

Vážení rodiče,

dnes (8.4.2021) jsme převzali sady antigenních LEPU testů. Jsou to neinvazivní testy výtěrem z přední části nosu, které si děti dokáží udělat podle instruktáže samy za dohledu učitelek. 

Testovat se bude 2x týdně ve škole, tedy vždy v pondělí a ve čtvrtek při příchodu do školy. V případě, že žák nebude ve škole přítomen ve dnech testování, bude otestován v den příchodu a následně třetí den po nástupu. 

Test je vyhodnocen do 15 minut. Pokud je test negativní, žák se účastní výuky. V případě pozitivity jsou okamžitě vyrozumněni rodiče (zákonní zástupci) a žák dle domluvy buď odchází domů, nebo do izolace, kde počká na zákonného zástupce, který kontaktuje dětského lékaře. O případném pozitivním testu obrdžíte potvrzení.

Prosím, posílejte do školy pouze děti bez příznaků jakéhokoli onemocnění (v případě alergických projevů je nutné doložit potvrzení lékaře).

Další podrobné informace k testování ve školách si můžete přečíst na 

https://testovani.edu.cz/pro-rodice, 

instruktážní video k samotestování LEPU testy si můžete prohlídnout zde:

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

 

Od 12. 4. je také v provozu školní jídelna i školní družina pro všechny přihlášené děti, za dodržení všech hygienických pravidel.

 

V pátek 9. 4. neprobíhá online výuka, musíme vše připravit na návrat dětí a případně upravit rozvrhy hodin, abychom je během pátku vyvěsili. Úkoly na tento den děti obdrží obvyklou cestou. Děkujeme za pochopení a těšíme se na děti a běžnou prezenční výuku. Věříme, že společně vše zvládneme.

 

      Za kolektiv školy

           Mgr. Mirka Randová


Návrat žáků do školy

Vážení rodiče,

již jste určitě zaregistrovali z různých sdělovacích prostředků, že žáci by se měli vrátit na 1. stupeň v pondělí 12. dubna 2021. Toto platí i pro nás a zároveň jdeme všichni najednou a napořád, jako málotřídní škola s počtem žáků do 75 máme výjimku, tedy se nás netýká "střídání po týdnech".

Podmínkou nástupu je ale testování žáků. K tomuto ještě z ministerstev školství ani zdravotnictví nepřišel žádný prováděcí předpis, nepřišly testy ani jiné pokyny. Nicméně pro první týden máme z vlastní iniciativy nakoupené antigenní testy "ze slin" (děti naplivou do zkumavky a roztokem se zjistí do 10 minut výsledek). Takto by se testovalo v pondělí ráno před zahájením vyučování.

Samozřejmě ale doufáme, že vláda stanoví jednotný postup, včas ho oznámí školám a my okamžitě Vám, rodičům. Prosíme tedy o trpělivost a předem děkujeme za spolupráci. Věříme, že se nám všem uleví, až budou děti zase ve škole, uděláme pro to maximum.

V tomto týdnu (6. - 9. 4.) proběhne ještě online výuka dle zaběhnutého systému.

Za kolektiv ZŠ Vás zdraví

                                          Mgr. Mirka Randová


Zápis do 1. třídy - 22. 4. 2021 odpoledne (náhradní termín 27. 4. 2021) - proběhne v ZŠ za přítomnosti dětí i rodičů. Ano, po dlouhém zvažování a po loňské špatné zkušenosti jsme se rozhodli uspořádat zápis do 1. třídy přímo ve škole. Jsme schopni dodržet všechna hygienická opatření tak, abychom všichni byli v bezpečí. Zápis bude probíhat individuálně, budete zváni na konkrétní čas. Prosíme zájemce o zápis do 1. třídy naší ZŠ, aby nás kontaktovali na e-mailu školy zsamskubice@seznam.cz, v odpovědi zašleme dokumentaci nutnou k vyplnění pro zápis. V den zápisu vše jen doladíme, hlavně se ale potkáme s dětmi přímo ve škole. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vaše děti.

 

                             kolektiv ZŠ


28.2.2021 - MŠMT zveřejnilo informace o ošetřovném, řídí se jinými pravidly než na jaře, škola již nevydává potvrzení. Více zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

 


27. 2. 2021 - Vážení rodiče,

nařízení naší vlády se opět po pár dnech mění, od 1. 3. 2021 se zavírají všechny MŠ i ZŠ, tedy bohužel i ta naše. Přecházíme tedy na distanční výuku. Instrukce na pondělí Vám sdělí vyučující. Během pondělí upravíme rozvrh online výuky a další postup vzdělávání Vašich dětí. Budeme se snažit skloubit vyučování tak, aby se mohli případně sourozenci vystřídat u jednoho počítače.

Vše se včas dozvíte od paní učitelek. Sledujte také tento náš web.

V případě potřeby jsme schopni zajistit obědy pro Vaše děti. Je možné si obědy objednat u paní kuchařky a každý den si je vyzvednout ve vlastních jídlonosičích za stejnou cenu.

 

Věřím, že vše společně zvládneme, je mi jasné, že pandemie ubírá síly, ale musíme nové síly ještě najít, je to pro naše děti. Děkuji.

 

Mirka Randová

 

 


24. 2. 2021     Vážení rodiče,

dle nařízení Ministerstva zdravotnictví nastává povinnost od 1. 3. 2021 nošení obličejových masek nebo respirátorů ochranné třídy FFP2, cituji z nařízení:

"INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

- Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:

▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest použít i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének..."

 

Ještě doplním, že děti do 15 let mohou použít jednorázovou chirurgickou roušku, protože respirátory a obličejové masky se nevyrábí v dětských velikostech. - to zaznělo v tiskové konferenci MZ.

Prosím Vás bez ohledu na Váš osobní názor o maximální součinnost, abychom mohli dál pokračovat ve výuce, važme si toho privilégia, že opravdu můžeme do školy chodit všichni a že jsme zdrávi. Pro plynulý přechod na výše zmíněné opatření jsem do školy pořídila minulý týden dětské zdravotnické roušky pro případ, že by se Vám je nepodařilo takhle narychlo sehnat. Budou k dispozici u vstupu do ZŠ.

Mám pro Vás bohužel ještě jednu znepokojující informaci - velmi rychle přibývá dětí a mladistvých s postcovidovým syndromem, který se projevuje zhruba 14 dní po prodělání covidové infekce u dětí mezi 4 - 17 lety. Projevuje se vysokými horečkami, při kterých selhává kardiovaskulární systém - srdce a cévy. Je to autoimunitní reakce těla na Covid, který proběhl i jen v mírné formě. Vůbec se o těchto případech nemluví, ale je jich stále víc. Buďte prosím opatrní. Děkuji.

 

Mgr. Mirka Randová

 

22. 2. - 28. 2. 2021 - Jarní prázdniny


15.2.2021 - Vážení rodiče,

   v pátek 12. 2. 2021 vydala hygiena prohlášení, že za plnohodnotnou ochranu úst a nosu při setkání s COVID-19 pozitivní osobou se považuje od 12. 2. 2021 pouze jednorázová chirurgická rouška nebo respirátor (třídy FFP2 nebo KN95 a vyšší). Z toho vyplynulo stanovisko, že pokud bude při kontaktu s COVID-19 pozitivním prokázána plnohodnotná ochrana výše uvedenými ochrannými pomůckami, nebude nařízena karanténa. Šátky, šály, nákrčníky, ani látkové roušky tedy nejsou považovány za adekvátní ochranné pomůcky. Zvažte prosím sami riziko a jejich používání v prostorách školy. 

Pro informaci ještě dodávám, že stále denně dezinfikujeme prostory školy a spolupracujeme s hasiči Folmava na dezinfekci ozónem, která probíhá jednou týdně vždy o víkendu.

 

Mgr. Mirka Randová


Vážení rodiče,

děkuji Vám za spolupráci při zvládnutí výuky Vašich dětí v 1. pololetí letošního školního roku. Pololetní vysvědčení Vašich dětí odráží i Váš podíl na jejich vzdělávání.

     Zároveň děkujeme, že nám pomáháte dodržovat nařízená hygienická opatření v rámci školy. Myslím si, že i díky tomu jsme zatím nemuseli zavádět výrazná karanténní opatření. Vím, jak je někdy těžké dodržet všechna nařízení, kterými nás vláda "drží při zemi", přesto si Vás tímto dovoluji poprosit, pokuste se je dodržovat i v domácím prostředí a vysvětlovat dětem stejně jako my jejich potřebu. Dobře vím, jak je těžké se nenavštěvovat s přáteli nebo se širší rodinou... Přála bych si, aby to celé skončilo co nejdřív a nemuseli jsme se omezovat, abychom si mohli ve škole zase zazpívat, chodit cvičit, a předvést Vám všem, co s dětmi dokážeme, abychom si užili radost a veselí. Zatím však musíme postupovat dle nařízení vlády, která mnohdy nedávají smysl v našich podmínkách. Ale vydržíme to!!!:-)

     Snažíme se přispět i nad rámec nařízených opatření, ve středu a v pátek opět proběhla preventivní dezinfekce celé školy i školky ozonem. Děkujeme tímto za spolupráci s hasiči Folmava.

     Ještě jednou děkuji Vám všem za spolupráci a těším se na další ve druhém pololetí.

  

                                     Mgr. Mirka Randová


28. 1. 2021 - Rozdáno pololetní vysvědčení, 29. 1. 2021 - pololetní prázdniny.


10. 1. 2021 -  Vážení rodiče,

bohužel máme v ZŠ první pozitivní záchyt onemocnění Covid19. Vzhledem k tomu, že jsme po celou dobu řádně dodržovali nařízená opatření, hygiena je vyhodnotila jako dostatčná a zatím nepřistoupila k nařízení další karantény ani k uzavření tříd nebo školy. Pokračujeme tedy dál v plném provozu. Striktně trváme ve škole na nošení roušek, dezinfekci rukou a rozestupech. Ve škole průběžně větráme, dezinfikujeme lavice, stoly, kliky a používané předměty, dodržujeme platná nařízení vlády. O dalších případných postupech či opatřeních Vás budeme neprodleně osobně informovat.

Prosím, oblékejte děti teple na ven, budeme častěji chodit na procházky nebo například bobovat.  

                         Děkuji.                        M. Randová


4. 1. 2021 - Můžeme do školy opět všichni:-) - dle znění nařízení vlády se školní výuky může zůčastnit 1. a 2. ročník a k nim přidružené ročníky v rámci jedné třídy u malotřídních škol. My tedy můžeme nastoupit všichni. Ustanovení je stejné jako při nástupu 18.11.2020. Rozvrh hodin jednotlivých ročníků najdete v nabídce postranní lišty, je stejný jako po nástupu 18. 11. 2020. Těšíme se na Vás!


Přejeme šťastný nový rok 2021 a pevné zdraví.  kolektiv ZŠ a MŠ


Dle nařízení MŠMT "v rámci boje proti COVID19" letos vánoční prázdniny začínají v pondělí 21.12.2020. - tedy naposledy jdeme do školy v pátek 18. 12. 2020. Prázdniny končí v neděli 3. 1. 2021, tak doufáme, že se 4. 1. 2021 uvidíme podle plánu.


18. 11. 2020 - 8:00 hodin - zahájení vyučování po distanční výuce. Vyučování začíná v 8:00 hodin. Prosíme děti, aby přicházely do školy v 7:45 předním vchodem (od silnice) a v rouškách (jsou povinné po celou dobu výuky kromě stravování). Při příchodu dětem pomůžeme s dezinfekcí rukou. Dle nařízení vlády nebude probíhat výuka tělocviku a hudební výchovy. Místo těchto předmětů zařazujeme nižším ročníkům vycházky do přírody (podle počasí), případně jiné rukodělné aktivity. Vyšší ročníky mají o tyto předměty dočasně zkrácený rozvrh.

      Školní stravování probíhá v plném rozsahu. Děti budou jíst "na etapy" po třídách. Vždy se po jídle vydezinfikují stoly a místa. Starší děti se vzhledem k prostoru jídelny budou stravovat ve třídách. 

      Školní družina je v provozu. Podle počtu dětí bude rozdělena na 2 skupiny (podle tříd). Roušky jsou povinné po celou dobu provozu ŠD.

      Na nástup do školy jsou pečlivě připraveny dezinfekční prostředky a všechna nařízená hygienická opatření, dbáme na jejich dodržování. Zároveň prosíme, abyste i Vy tato nařízení dodržovali, dávali dětem na výuku roušky, klidně několik na případnou výměnu. Škola má zajištěné náhradní roušky pro nutné případy a pro personál, ale nemá povinnost je pořizovat dětem. Věřím, že společnými silami vše zvládneme a předejdeme tak případným karanténním opatřením v rámci školy. Děkuji za pochopení.

 

                                    Mgr. Mirka Randová

 


         dne 12. 11. 2020

Vážení rodiče,

     s velikou úlevou Vám mohu sdělit, že naše škola se otevírá pro všechny naše žáky 18. 11. 2020. Ano, určitě jste slyšeli, že se do škol vrací pouze 1. a 2. ročník, ale ministr školství upřesnil tuto informace, a to, že do školy nastupuje 1. a 2. třída, tedy v rámci malotřídních škol, jako je ta naše, se jedná i o všechny sdružené ročníky v rámci těchto tříd. Výňatek z Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020:

"Je povolena osobní přítomnost:

• žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,

• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),

• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a

• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka."


V našem případě máme ročníky zařazeny takto:

I. třída (1., 4. a 5. ročník)

II. třída (2. a 3. ročník)

Nastupujeme tedy do školy všichni. Zároveň je povolena školní družina i školní stravování. 


Samozřejmě jsou vyhlášena zvýšená hygienická opatření, tedy povinná dezinfekce rukou, zakrývání dýchacích cest všech účastníků vzdělávání (roušky pro všechny a všude kromě stolování - svačiny, oběd), zvýšené větrání prostorů tříd, častější dezinfikování klik, toalet a dalších zátěžových míst.

Toto všechno je již dávno zajištěné a připravené.

Těšíme se na Vaše děti a velmi Vám všem děkujeme za spolupráci a přípravu Vašich dětí během distatnční výuky. Zároveň prosím, dodržujme stanovená pravidla, abychom společnými silami předešli případným komplikacím. Děkuji.


                                    Mgr. Mirka Randová         dne 29. 10. 2020

Vážení rodiče,

     jak už asi ze zpráv v různých mediích víte, školy se 2. 11. 2020 otevírat nebudou. Bohužel... Je nám to velmi líto! I přes to, že Vy všichni děláte maximum, za což Vám s obdivem velmi děkuji, zvětšuje se mezera v tom, co si děti obvykle ze školy odnášejí, a to v celkovém rozhledu a znalostech a také v sociálních skupinových dovednostech. Zítra se má rozhodnout ve vládě pevný termín, kdy nás do školy zase pustí zpátky. Pevně věřím, že to bude co nejdříve, protože případnou mezeru například do vánoc už prostě dohnat nezvládneme v té míře, v jaké je to požadováno v našich plánech. O to více mě to mrzí, když vím, že podobně postižení země onemocněním COVID-19 vůbec školy nezavřely. Mně ale nepřísluší toto soudit, omlouvám se za subjektivní náhled. 

     V příštím týdnu prosím dbejte pokynů třídních učitelů a vyučujících, jste již v kontaktu. Výuka bude probíhat většinou osvědčeným způsobem, tedy prestřednictvím Skype nebo Whatsapp, posíláním videí, zadáváním úkolů na web ZŠ a odevzdáváním prací e-mailem nebo na Whatsapp, případně telefonickou konzultací. 

     Vím, jak těžká zkouška to je pro nás všechny, ale prosím, vytrvejte. Jde o vzdělání našich dětí, na kterém se teď musíme podílet společně. Jsme Vám plně k dispozici a věřím, že to zvládneme!

     Přeju Vám pevné zdraví a hodně sil!


                                      Mgr. Mirka Randová 26. - 30. 10. 2020 - prodloužené podzimní prázdniny


                  dne 12. 10. 2020, 22:45h

Vážení rodiče,

bohužel z nařízení vlády ze dne 12.10.2020 - 22:00 jsme nuceni uzavřít základní školu (Mateřská škola je dále v provozu) od 14. 10. 2020 pro celý 1. stupeň ZŠ, přestože nemáme jediné nemocné dítě v celé škole.

Přecházíme tedy od 14. 10. 2020 na distanční výuku, která je pro všechny žáky školy povinná.

Podrobné informace k distanční výuce zveřejníme zítra, budou zde na webu a budou je mít všechny děti v žákovských knížkách. Předběžně jsme domluveni na modelu výuky, který probíhal na jaře, ten se osvědčil. 

Bohužel máme strach především o 1. ročník, konečně jsme nabrali tempo a jakštakš si zvykli na školní práci a musíme přibrzdit, dokonce zastavit. Musím konstatovat, že prvňáčky potřebujeme především tady ve škole. Je to velmi nešťastné.
Naštěstí v Českém jazyce už máme trošku na čem stavět, věnujeme tedy následujících 10 dní na procvičování a upevňování toho, co již děti umí, na rozvoj jemné motoriky a řečové schopnosti.

Podobně to bude u ostatních ročníků, budeme především opakovat a procvičovat, děti dostanou domů úkoly do konce týdne a další budou vyvěšeny na www.zsamskubice.cz v sekci Základní škola v nabídce Úkoly, kde bude mít každý ročník svou složku.

Pevně věříme, že toto opatření bude trvat opravdu jen do 2. 11. 2020 tak, jak vláda slíbila, a že vše společnými silami zvládneme.

Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost, věřte, že tohle si nikdo z nás opravdu nepřál.


                                               Mgr. Mirka Randová

                                               ředitelka ZŠ a MŠ Česká Kubice7. 10. 2020 - ŘEDITELSKÉ VOLNO - z důvodu celodenního přerušení dodávky elektřiny. Děkujeme za pochopení.


Dne 25. 9. 2020 NEBUDE  ŘEDITELSKÉ VOLNO, bude probíhat normální výuka.


9. 9. - 16:00h - rodičovská schůzka - informační schůzka k průběhu a organizaci školního roku.


Prosíme školáky o používání předního vchodu budovy školy (tj. od silnice naproti obchodu), abychom se zbytečně nemíchali se školkáčky. Děkujeme.


Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020 v 8:00.

Prosíme o příchod dětí v 7:45, aby se pohodlně usadily, popovídaly s kamarády a připravily se na přísun prvních informací..:-).

Vzhledem k epidemiologické situaci a neustále se měnícím nařízením vlády umožníme vstup do školy kromě žáků pouze rodičům prvňáčků a nových žáků. Děkujeme za pochopení.

Žáci i personál školy mohou k naší velké radosti po mnoha změnách nakonec nastoupit do školy bez roušek. Epidemiologická situace však není optimistická, proto návštěvy školy prosíme o zakrytí nosu a úst při vstupu do školy a použití dezinfekce připravené u vchodu.