Jste na stránce: Hlavní | Mateřská škola | Archiv MŠ | 2020/2021

ŠKOLNÍ ROK 2020/ 2021

 

Z důvodu docházky pouze jednoho dítěte ve dnech 29. a 30. 7. se MŠ Česká Kubice na tyto dny uzavírá. Od pondělí 2.8. je provoz obnoven. Děkujeme za pochopení.

 

Letní prázdninový provoz 2021

28. 6. - 2. 7. MŠ Česká Kubice 

7. 7. - 16. 7. MŠ Babylon 

19. 7.- 6. 8. MŠ Česká Kubice 

23. 8. - 31. 8. MŠ Babylon 

 

Vážení rodiče,

jak už jste se z naší SMS dozvěděli, od pondělí 26. 4. 2021 se otvírá školka pro všechny děti. Jsme velmi rádi, že je tomu konečně tak! 

Avšak velmi oprávněně se množí dotazy na bezpečnost provozu školky právě v rámci šíření nemoci COVID-19. Minulý týden se 2x testovaly všechny přítomné děti i zaměstnanci MŠ, nosily se roušky, tento týden najednou nic. A přitom víte, že ve Vašem okolí jsou pozitivní lidé, že je sice nákaza na ústupu, ale podchycené to není. Osobně se bojím i o své zaměstnance, paní učitelky stále ještě nejsou naočkované, některé ani první dávkou.

Proto jsem se rozhodla Vás požádat alespoň o vyplnění Čestného prohlášení o bezinfekčnosti Vás a Vašeho dítěte. Toto prohlášení prosím vyplňte při předání Vašeho dítěte paní učitelce do MŠ. Zároveň má školka právo nepřijmout dítě, které má příznaky jakéhokoli onemocnění - respirační, kožní, průjmové. V případě, že se projevy onemocnění objeví až během provozu MŠ, budete neprodleně informováni a požádáni o okamžité vyzvednutí. Vaše dítě bude dle platného nařízení vlády umístěno pod dozorem do izolace, kde na Vás počká a bude Vám předáno.

Pokud jsou výše uvedené příznaky formou alergie, je nutné toto doložit lékařskou zprávou, pak bude dítě přijato.

Pokud jste nemocní nebo v karanténě, Vaše dítě také do školky nepatří, i když je bezpříznakové. My se samozřejmě nemáme šanci o karanténě jednotlivých osob dozvědět, vše záleží na každém z Vás, na Vaší sounáležitosti a Vašem svědomí. Prosím tedy, abyste při podezření na nákazu ve Vašem okolí, nebo při kontaktu s pozitivní osobou, nechali své dítě doma, než se situace vyhodnotí jako bezpečná například PCR testem. Mnohokrát děkuji.

Prosím Vás o maximální spolupráci při nástupu dětí do MŠ, vše je na dobré cestě. Moc rádi bychom pokračovali ve stálem provozu školky pro všechny děti, proto Vás ještě jednou prosím, nepodceňujte ani mírně zhoršený Váš zdravotní stav a stav Vašich dětí.

Děkuji za pochopení a spolupráci a věřím, že společně vše zvládneme.

                              Mgr. Mirka Randová, ředitelka

 

----------------------------------------------------------------------

 

21. 4. 2021 - MŠ Česká Kubice pokračuje i příští týden ve stejném režimu jako dosud = chodí předškoláci a děti níže vyjmenovaných zaměstnanců. Zítra by se měla stanovit pravidla pro návrat dalších dětí, sledujeme jednání vlády a informace okamžitě vyvěsíme zde.

 

Návrat dětí do MŠ

Dne 7. 4. 2021

            Vážení rodiče

od 12. 4. 2021 je umožněn omezený návrat dětí do MŠ. Mohou nastoupit:

předškoláci,

- děti zaměstnanců, kteří pracují v IZS (děti zdravotníků, policistů, hasičů),

- děti pedagogických pracovníků, kteří se musí vrátit do škol k zajištění prezenční výuky,

- děti příslušníků ozbrojených sil,

- děti zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví (hygieny) a sociálních služeb,

- děti zaměstnanců Úřadu práce ČR, ČSSZ a OSSZ, Finanční správy ČR.

Příslušnost rodičů k těmto vybraným profesím je nutné doložit potvrzením zaměstnavatele.

Zároveň všechny děti, které nastoupí do MŠ, je nutné 2x týdně testovat - testy dětem budou zákonní zástupci (rodiče) provádět sami za přítomnosti paní učitelky dle instrukcí na testovací sadě přímo ve školce (Pokud přivede dítě do MŠ na test jiná osoba, než zákonný zástupce, musí mít souhlas zákonného zástupce nebo jím být pověřena a s pověřením musí souhlasit.). Testy bychom měli obdržet zítra, budou to pravděpodobně výtěrové testy z kraje nosu - nebolestivé. V krajním případě máme ve vlastních zásobách testy ze slin (pouze v omezeném počtu). Na výsledek testu si rodiče vždy počkají. V případě negativity dítě může nastoupit do MŠ.

V případě pozitivního testu rodiče dostanou od školy potvrzení o pozitivitě antigenního testu a mají povinnost neprodleně opustit školu, kontaktovat dětského lékaře a domluvit s ním další postup.

Děti budou v MŠ ve skupinkách maximálně po 15 a budou dodržena veškerá hygienická nařízení. Děti v MŠ nemusí mít ve třídách roušku.

Věříme, že tento netradiční nástup dětí do MŠ společně zvládneme a že se už brzo situace zlepší natolik, že budou moci přijít všechny děti. Těšíme se!

                         Mgr. Mirka Randová a kolektiv MŠ

 

 

Zápis do MŠ - proběhne v květnu. Zájemce o zapsání svého dítěte do naší MŠ prosíme, aby nás kontaktovali e-mailem na adrese zsamskubice@seznam.cz. Zašleme zpět formuláře potřebné k přijetí. Během května budeme vybírat vyplněné formuláře v MŠ, případně je můžete vyplněné poslat elektronicky. Do konce května rozhodneme o přijetí Vašich dětí. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vaše děti v naší školce.

                               kolektiv ZŠ a MŠ  

 

27. 2. 2021 - Vážení rodiče,

nařízením vlády se od pondělí 1. 3. 2021 zavírají všechny základní i mateřské školy, tedy i ta naše. Zatím nevíme, na jak dlouhou dobu to bude. Proto připravujeme pro předškoláky distanční výuku, příští týden se s Vámi paní učitelka spojí a vysvětlí další postup.

Samozřejmě o dalších nařízeních vlády a z toho plynoucích opatřeních Vás budeme informovat zde.

Děkuji za trpělivost.

 

Mgr. Mirka Randová

 

 

31. 1. 2021 - Vážení rodiče, o víkendu proběhla preventivní dezinfekce MŠ ozónem ve spolupráci s hasiči Folmava, tímto jim velmi děkuji.                 M. Randová

 

1. 1. 2021 - Vážení rodiče, podle nařízení vlády se v provozu naší MŠ nic nemění, nastupujeme podle plánu 4. 1. 2021 všichni, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu jednotlivců. Platí dál zvýšené nároky na hygienu v prostorách školy. Prosíme Vás všechny, abyste při vstupu do školy měli nasazené roušky, využili dezinfekci rukou u vstupu a zdržovali se v prostorách školy pouze na nezbytně nutnou dobu. Děkujeme a těšíme se na Vaše děti v novém roce.             Mirka Randová a kolektiv MŠ

 

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021  přeje kolektiv ZŠ a MŠ

 

 

25. 10. 2020 - Vážení rodiče, díte z naší MŠ testované na Covid19 je negativní. MŠ Česká Kubice zůstává v provozu. Těšíme se na Vaše děti, jsme rádi, že jedeme dál.                  Mirka Randová

 

21. 10. 2020 - Situace v MŠ

Vážení rodiče,

     od dnešního odpoledne je jedno dítě naší MŠ v karanténě kvůli Covid pozitivnímu rodiči. Dané dítě odcházelo dnes z MŠ bez jakýchkoliv příznaků. Po konzultaci s hygienou Plzeňského kraje se pro školku nic nemění, zůstává dále v provozu. Dítě půjde zítra na test, v případě negativního výsledku se stále nic nemění. V případě pozitivity budeme žádáni ze strany hygieny o kontakty rodičů dětí, které byly v minulých 2 dnech v MŠ, a budeme muset MŠ z nařízení hygieny na určenou dobu uzavřít. Do konce týdne se tak ale určitě nestane. MŠ je kompletně vydezinfikovaná a připravená k provozu. S Vašimi dětmi počítáme. Doufáme stejně jako vy, že MŠ zůstane otevřená. Dezinfekce obou tříd a prostorů školky je po celou dobu řádně prováděna.

                          Mgr. Mirka Randová

 

12. 10. 2020 - Mateřská škola Česká Kubice je i nadále v provozu. (Nařízení vlády o zavření škol ze dne 12. 10. 2020 se MŠ netýká.)

 

7. 10. 2020 - ŘEDITELSKÉ VOLNO - z důvodu celodenního přerušení dodávky elektřiny. Děkujeme za pochopení.

 

Vážení rodiče, milé děti,

máme radost, že zahajujeme nový školní rok v úterý 1. 9. 2020 k úlevě nás všech bez omezení provozu a činností, dokonce stále platí pro děti a personál MŠ, že po dobu pobytu ve školce nemusí mít roušku. Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace však platí v areálu školy tato hygienická opatření:

- všechny osoby (kromě přijatých dětí a personálu) musí mít při vstupu do školy chráněná ústa a nos rouškou,

- u vstupu do MŠ si prosím vydezinfikujte ruce,

- dítě doprovází do školy pouze jedna osoba,

- v prostorách školy se prosím zdržujte jen po nezbytně dlouhou dobu,

- nemocné dítě nebude přijato do MŠ. Pokud se onemocnění (jakékoliv) projeví během pobytu ve školce, budou zákonní zástupci neprodleně informováni a jsou dle instrukcí MŠMT povinni zajistit vyzvednutí dítěte z MŠ v co nejkratší době. Do vyzvednutí bude dítě pod dohledem v izolační místnosti.

 

Další bezpečnostní opatření:

- dítě předejte osobně přímo paní učitelce, a přímo od paní učitelky si jej opět osobně vyzvednete (zákonní zástupci nebo osoby pověřené),

- žádné z dětí se nesmí v prostoru školky pohybovat samo = je buď v doprovodu paní učitelky nebo zákonného zástupce (případně osoby vámi pověřené k předání nebo vyzvednutí) - v praxi to znamená, že do horní šatny se nepůjdou děti ráno ani odpoledne převlékat samy, budou vždy v doprovodu dospělé osoby.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci a moc se těšíme na Vaše děti. Zároveň doufáme, že budeme moci pracovat řádně celý školní rok, a že budeme moci připravený program realizovat a průběžně doplňovat o nahodilé zajímavé projekty, výlety a zážitky. Malá ochutnávka toho, co nás čeká:

 

Září

 

1. 9. Začátek školního roku ( 6.45- 16. 00)

3. 9. Divadlo pan Stolařík

7. 9. Divadlo Z bedny "Ježčí školka"

10. 9. Rodičovská schůzka 16. 00 hod

16. 9. Divadlo Nána "Slepičí pohádka"

28. 9. Státní svátek ( Den české státnosti)

 

Říjen

 

5. 10. Focení 

7. 10. Ředitelské volno ( přerušení dodávky elektřiny)

14. 10. Podzimní pečení ( jablečné taštičky)

28. 10. Státní svátek ( Den vzniku sam.československého státu)

 

Listopad

 

11. 11. Výlet do Svržna sv. Martin

17. 11. Státní svátek ( Den boje za svobodu a demokracii)

18. 11. Dentální hygienistka

25. 11. Keramika

30. 11. Sférické kino 

 

Prosinec

 

3. 12. Keramika

7. 12. Čertovské dopoledne 

8. 12. Divadlo Z bedny

9. 12. Dentální hygienistka

11. 12. Pečení perníčků

16. 12. Divadlo pan Stolařík

17. 12. Vánoční nadílka

23. 12. 2020- 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny

 

Leden

 

13. 1. Dentální hygienistka

 

Únor

 

11. 2. Divadlo Z bedny

16. 2. Karneval

17. 2. Dentální hygienistka

 

Březen

 

 

 

Duben

 

2. 4. Státní svátek ( Velký pátek)

5. 4. Státní svátek ( Velikonoční pondělí)

 

Květen

 

10. 5. Focení

13. 5. Batikování

 

Červen

 

1. 6. Den dětí- cesta za pokladem

8. 6. Úklid lesa- akce s rodiči, sraz v 16.00 u MŠ

9. 6. Dentální hygiena

14. 6. Rozloučení s předškoláky, od 15.15 hod, cvičák Česká Kubice 

17. 6. Výlet do ZOO Plzeň, sraz v MŠ do 7.30 hod, jídlo na celý den s sebou

21. 6. Mobilní planetárium "VESMÍR", v MŠ nejpozději v 7.45 hod

25. 6. Dopoledne s kapelou (ZŠ)