Jste na stránce: Hlavní | Základní škola | Archiv ZŠ | 2019/2020 | Úkoly | 3. ročník

3. ročník


Úkoly od 15. 6. 2020 do 19. 6. 2020

Český jazyk

- učebnice strana 42 - souvětí - přečti článek, ústně urči slovní druhy. Přepiš žluté rámečky do školního sešitu a nauč se je. Pracovní sešit str. 44,45,46. Písanka strana 31, 32.

Matematika

- pracovní sešit strana 54, 55, 59, 60


Prvouka

- učebnice strana č. 61

- pracovní sešit str. 62


 


Úkoly od 7. 6. 2020 do 12. 6. 2020


Český jazyk

- učebnice strana 41 - stavba věty jednoduché, přečti článek, urči slovní druhy. Přepiš žlutý rámeček do školního sešitu a nauč se jej. Úkol č. 3 a 4 vypracuj písemně do školního sešitu. Pracovní sešit str. 41,42,43.

- písanka str. 29-30

- čítanka str. 150-154

 

Matematika

- pracovní sešit str. 47, 48 - jednotky délek - opakování, str. 49, 50 - polopřímka, str. 51,52,53 - dělení se zbytkem - znázornění na číselné ose.

 

Prvouka

- pracovní sešit str. 56,57

 

Úkoly od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020


Český jazyk

- učebnice strana 40 - opakování, všechny úkoly vypracuj písemně do školního sešitu. 

- opakuj si vyjmenovaná slova a slovní druhy

- písanka strana 27 a 28

 

Matematika

- pracovní sešit strana 43, 44, 45, 46

 

Prvouka

- pracovní sešit strana 55, 58, 59

 


Úkoly od 25.5.2020 do 29.5.2020


Český jazyk

- učebnice strana 38 - částice - přepiš a nauč se žlutý rámeček,  písemně vypracuj do školního sešitu úkol 3. Ostatní úkoly vypracuj na folii a ústně. Učebnice strana 39 - citoslovce - přepiš a nauč se žlutý rámeček, písemně vypracuj  do školního sešitu úkol 4 a),b). Ostatní úkoly ústně.

- pracovní sešit strana 39,40

- čítanka strana 150-151

 

Matematika

- pracovní sešit strana 38, 39, 40, 41, 42

 

Prvouka

-  člověk a jeho zdraví - nervová soustava - učebnice str. 54 a smyslová ústrojí str. 55 - přečti a odpověz ústně všechny otázky, napiš stručné poznámky do sešitu

- pracovní sešit str. 54,55 - doplň

 

- pracovní listy do všech předmětů budu zasílat přes Whatsapp

 

 

Úkoly od 18.5.2020 do 22.5.2020


Český jazyk

- učebnice strana 37 předložky a spojky - přepiště a naučte se žlutý rámeček,  písemně vypracujte do školního sešitu úkoly 1,2. Ostatní úkoly vypracujte na folii a ústně

- pracovní sešit str. 37

- písanka - str. 25 a 26

- čítanka - přečte str. 147 až 149

- rozkliněte odkaz a po vytištění si nalepte do školních sešitů domečky - předložky a spojky - naučte se je, zbytek na pracovním listě vypracujte

https://drive.google.com/open?id=1IUwGC4sOPhroKJz4NOyoaTvJoTscCA7x

 

Angličtina

- opakovat slovíčka
- pracovní list
 
https://drive.google.com/open?id=1YJMESTk_MtzwvfHSaV4ms_I7nrOpyjEj

 

Matematika

- pracovní sešit str. 33, 34,35, 36, 37

 

Prvouka

- člověk a jeho zdraví - kůže,  dýchací ústrojí, krevní oběh, trávicí a vylučovací ústrojí - učebnice str. 51,52,53 - přečtěte a odpovězte ústně všechny otázky, napište stručné poznámky do sešitu (společně na SKYPU)

- pracovní sešit str. 50, 52, 53 - doplňte

 

 

 

Úkoly od 11 5. 2020 do 15. 5. 2020


Český jazyk

- učebnice strana 35 - slova ohebná - písemně vypracujte do školního sešitu úkoly 1,2, ostatní úkoly ústně, strana 36 - naučit příslovce - žlutý rámeček a písemně vypracujte úkoly 2,4, ostatní úkoly ústně.

- pracovní sešit strana 36,37 - pouze doplnit

- čítanka str. 144 - 146

- písanka str. 24

- rozkliněte odkaz a po vytištění si nalepte do školních sešitů domečky - slovesa a příslovce - naučte se je, zbytek na pracovním listě a druhý pracovní list vyplňte

https://drive.google.com/open?id=1H9m7r_63x9mOj2bncDVu4CZ4Vhm6nQFb

https://drive.google.com/open?id=1HPLH9l0A41EGCEE_Cdafl7GkeYudVIuU

 

Angličtina

- pracovní listy
- učebnice - strany 54 - 55
- pracovní sešit - strana 55
 
https://drive.google.com/open?id=1HMQfPQ6kY34Qbrw7UM5ZcOyjUvMvmpwF


Matematika

- pracovní sešit str. 30,31,32

- rozklikněte odkaz a vypracujte dva pracovní listy

https://drive.google.com/open?id=1HXvST6jsX6Jd63I_QAiqkdqDk2rS9T7z

Prvouka

- člověk a jeho zdraví, poznáváme lidské tělo, kostra a svalstvo - učebnice str. 49,50 - přečtěte a odpovězte ústně všechny otázky, napište stručné poznámky do sešitu (společně na SKYPU)

- pracovní sešit strana 49 a 51 - doplňte

- rozklikněte odkaz a vypracujte pracovní listy

https://drive.google.com/open?id=1HYozjvAW8EbuIvIclKVPZoPd-NW5AHaX

 

 

 

 

Úkoly od 4. 5. 2020 do 7. 5. 2020


Český jazyk

- učebnice str. 34 - slovesa - přečtěte a naučte se slovesa - žlutý rámeček, vypracujte písemně do školního sešitu úkoly č. 1,2,4. Ostatní úkoly proveďte ústně

- pracovní sešit str. 35

- písanka str. 21,22,23

- čítanka str. 142,143

- rozklikněte odkaz a vypracujte pracovní list

https://drive.google.com/open?id=190vYSb_-lZC3u8usSYP2bq1k3S0fpB-O

https://drive.google.com/open?id=1Frx5hB3AEtv_p7Fra1MzS_7x_rBsp8GC

 

Angličtina
- nejprve pracujte s pracovními listy
- učebnice strana 53
- pracovní sešit strany 53 a 54
https://drive.google.com/open?id=14pm2OUwlcsSfvL85WjNNN_MSTJgwzh45

 

Matematika

- pracovní sešit str. 26,27,28,29

- rozklikněte odkaz a vypracujte pracovní list

https://drive.google.com/open?id=1RMf0Cacn_WR-nbTMXOdLLR88nuw_aQQd

 

Prvouka

- opakování rozmanitosti přírody - učebnice str. 48 - přečtěte a odpovězte ústně všechny otázky

- pracovní sešit strana 48 - doplňte

- rozklikněte odkaz a vypracujte pracovní listy, naučte se básničku Lesní studánka

https://drive.google.com/open?id=1FRbsQEiSez_8-V-FZZwQ-eFRrj48d0ZW

 

 

 

 

Úkoly od 27. 4. 2020 do 30. 4. 2020


Český jazyk

- tento týden budeme opakovat pomocí pracovních listů vyjmenovaná slova a slova ohebná. Rozklikněte odkaz a vypracujte pracovní listy

https://drive.google.com/open?id=1Dwu1S88hqr2Uk3DWCVzJryG3HIQgbnMY

- napište písanku str. 20

- přečtete čítanku od str. 138 - 141, úkoly proveďte s rodiči ústně, pouze úkol č. 1 na straně 141 vypište do školního sešitu češtiny

 

Angličtina

-  nejprve pracovní listy
- učebnice 52 - pročíst
- pracovní sešit 52/ 1, 2 (52/ 1 - Ve cvičení máte spojit čísla s obrázky a napsat celou větu It´s a ball. = To je míč. It´s an aeroplane. = To je letadlo. - Nezapomínejte na použití členu a nebo an.)

https://drive.google.com/open?id=1DzkF4KN8NeXDqgcuZALWzNy4QcWRmVMf 

 

Matematika

- pracovní sešit strany 24, 25

- rozkliněte odkaz a vypracujte 2 pracovní listy

https://drive.google.com/open?id=1DyNhZpWtpx5hYKIHDVZnO8MZHl8llug3

 

Prvouka

- učebnice str. 46, 47 - přečtěte, udělejte poznámky do sešitu  a ostatní úkoly splňte ústně

- pracovní sešit strana 46 a 47 - doplňte

 

 

 

 

Úkoly od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020


Angličtina:
- učebnice 51 - přečíst komiks
- opakování slovíček a členů - pracovní list
https://drive.google.com/file/d/1j7ywgg9o57y0da7RTmPuIo7U9rFKP_17/view?usp=sharing


Český jazyk

- učebnice strana 32 - přečtěte, ústně proveďte úkoly a naučte se zájmena - žlutý rámeček, strana 33 - přečtěte, naučte se číslovky - žlutý rámeček - úkol č. 3 přepište si do sešitu a podtrhněte číslovky - ostatní úkoly ústně.

- pracovní sešit strana 33 a 34, proveďte a doplňte úkoly do pracovního sešitu

- rozkliněte odkaz a po vytištění si nalepte do školních sešitů domečky - podstatná jména, přídavná jména, zájmena a číslovky - naučte se je

https://drive.google.com/open?id=1CUZieKBItgF-guZ__-r3ZBvSmfaf5KYj

- rozklikněte odkaz a po přečtení nějaké dětské knihy si vyplňte čtenářský list - termín do 30.4.2020

https://drive.google.com/open?id=1CYaSfMk3UERtFGuX6GrRzwTeOzRdW13m

- čítanka strana 135 až 137 - úkoly proveďte ústně

 

 

Matematika

- pracovní sešit strany 21, 22, 23

- rozkliněte odkaz a vypracujte 2 pracovní listy

https://drive.google.com/open?id=1CZW8JcvsDszeaREATVNcu7pVCae9s1V5

 

Prvouka

- učebnice strana 44 a 45 - přečtěte a úkoly splňte ústně

- pracovní sešit strana 44 a 45 - doplňte

 

 

Úkoly od 13. 4. 2020 do 17. 4. 2020


Český jazyk

- učebnice strana č. 30, přečtěte a z básničky Ježek vypište do školního sešitu podtržená slova a určete pád.  Úkol č. 2 skloňujte podstatná jména v jednotném i množném čísle do školního sešitu. Úkol č. 3 vypište podstatná jména, určete jejich rod, číslo a pád do školního sešitu. Ostatní úkoly proveďte ústně. Naučit žlutý rámeček!

- učebníce strana č. 31, přečtěte a proveďte ústně zadané úkoly, pouze úkol č. 1a),b) přepište vymyšlená slovní spojení do školního sešitu. Žlutý rámeček naučit!

- pracovní sešit - doplňte strany 31 a 32

- písanka - strana 18,19

- čítanka - strana 131 a 132 - 2. a 3. úkol napište do školního sešitu

- čítanka - strana 133 a 134 - 2. úkol napiš do školního sešitu, ostatní úkoly z čítanky proveďte ústně

- rozklikněte odkaz a vypracujte 1 pracovní list

https://drive.google.com/open?id=1ALKoZiDrpcD94myJU8ITbHdgXotD7Wcy

 

Angličtina:

- nejprve pracovní listy - rozklikněte odkaz
- učebnice strana 50 - přečíst, s pomocí slovníčku se pokuste přeložit
- pracovní sešit 50, 51 (Pokud si s něčím nebudete vědět rady, nedělejte, vyřešíme pak společně.)
 
https://drive.google.com/open?id=1tm28tw8EqnJPOxztY_nm8wkCkkP0ZV3j
 

Matematika

- pracovní sešit strany 18, 19, 20

- rozkliněte odkaz a vypracujte 1 pracovní list

https://drive.google.com/open?id=1ApKyRHnZ45g4tn2NzoBxPucxHB2S2CQ-

 

Prvouka

- učebnice strana 42 a 43 - přečtetě a úkoly splňte ústně

- pracovní sešit strana 42 a 43 - doplňte

 

 

 

Úkoly od 6. 4. 2020 do 8. 4. 2020


Český jazyk

- učebnice str. 29 - přečíst a naučit slovní druhy

- pracovní sešit str. 30

- písanka str. 16 a 17

- čítanka str. 128 až 130

- rozkliknout odkaz a vypracovat 3 pracovní listy - doplnit a vymalovat

https://drive.google.com/open?id=1oW0bW4uEg1ntbRSHeaJyPb1W0uw2y8jN

https://drive.google.com/open?id=19zgQy9ieL8EH7PZqbIAbnuS8Iz14BWW-


Angličtina

- učebnice str. 49 - přečíst, vypsat slovíčka, která neznáte, najděte je ve slovníku (pracujte s internetem, se slovníkem)

- pracovní list str. 49/3

 

Matematika

- pracovní sešit str. 16 a 17

- minutovky str. 18 cv. 35 a 36

- rozkliknout odkaz a vypracovat 2 pracovní listy - velikonoce - počítání špejlí si vysvětlíme na SKYPU (6. 4. ve 14.00 h), chci aby jste si ten příklad pouze vyzkoušeli - hravá matematika

https://drive.google.com/open?id=19Vv3iGTTsEi9KIK1ohytM5fj3I8Mlzt0

Prvouka

- rozkliknout odkaz a vypracovat 2 pracovní listy - pracuj s internetem

 https://drive.google.com/open?id=19WLqgzp1H7wLmHQWT4hTgnILOYf7h_Dw

- opsat poznámky - půda - do školního sešitu prvouky

https://drive.google.com/open?id=18AngQeE2xWc9kp0tvlCAeTixUl5e2mIJ

 

 

 

 

 

Úkoly od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020

 

Český jazyk

- učebnice str. 28                                                        

- pracovní sešit str. 29                                                 

do sešitu vyjmenovaných slov si slova vypiště. Pozor slovo jazyk - jazýček, brzy - brzičko (přípona), nazývat se - mnoho zívat. 

- do školního sešitu napiště příběh - pohádku - vyjmenovaná slova M,P (všechny vyjmenovaná slova), kdo již má hotové samozřejmě nemusí

- písanka od strany 14 do strany 15.                                

- čítanka - číst další článek od str. 125 do str. 127

- rozklikněte si odkaz, jedná se o pracovní list, který vyplníte 

 

https://drive.google.com/open?id=1nt8UP4iuZP5SW73_g6r4zqHtPTRs63Gj

 

Angličtina

 

 pracovní list: nejprve pracujte s pracovním listem, vše je na něm vysvětleno - postupujte podle pracovního listu

 

- pracovní sešit: 48/ 2

 

- opakujte všechna slovíčka, která jsme se učili

 

- rozklinětě odkaz je tam pracovní list na angličtinu https://www.email.cz/web-office/xIGxm3CGqOexne7NSsXIP0rSKtlJcS2q_arQ3wtdIlkmZES3EoFbW1iPIhFkGy6dQac6BW0/AJ3%20Animal%20safari%20DÚ.docx
 

Matematika

- pracovní sešit od strany 12 do strany 15

- geometrie - narýsujte přímku k, a na ni vyznačte dvě úsečky 

                      AB = 6 cm,   CD = 35 mm 

                     - narýsujte tři různé přímky a,b,c a vyznačte jejich                                   průsečík M 

                     - narýsujte dvě kružnice:

                       m(S, r = 5 cm)

                        n(S, d = 4 cm)

Prvouka

- pět pracovních listů - rozkliknout odkaz

https://drive.google.com/file/d/18AngQeE2xWc9kp0tvlCAeTixUl5e2mIJ/view?usp=sharing

- hotové úkoly můžete posílat průběžně na můj e-mail nebo na whatsapp, pokud nemůžete pracovní listy vytisknout, dejte mi prosím zpětnou vazbu a já Vám je doručím. Děkuji. 

Úkoly od 23.3.2020 do 27.3.2020

Český jazyk

- opakování - učebnice od strany 26 do strany 27, přečtěte si zadání, proveďte úkoly, pracujte s folií, podle zadání přepište do školního sešitu.

- pracovní sešit do strany 26 do strany 28, pracovní sešit pouze doplňte, pokud uděláte chybu, opravu přepište do školních sešitů.

- písanka od strany 12 do strany 13.

- můj e-mail je jitka.svajner@seznam.cz

- e-mail renata.peroutkova@seznam.cz

- prosím zašlete mi vaše e-mailové kontakty a já vám ve wordu zašlu materiály k přepsání do sešítů vyjmenovaných slov a poznámky do prvouky.

Angličtina

- opakování číslovek

- učebnice strana 48 - zapsat slovíčka (bez výslovnosti), na www.translate.google.cz si hledejte slovíčka a pusťte si výslovnost

- pracovní sešit strana 48/ 1

      
Matematika

- pracovní sešit od strany 7 do strany 11

- minutovky od strany 16 do strany 17

 

Prvouka

- poznámky vám zašlu e-mailem k tématu rosliny a živočichové, opíšete si je do školních sešitů prvouky, namalujete a popíšete nějakou kytičku, a naučíte se se rostliny a živočichy. Povídejte a čtete si o přírodě. Můžete k tomu použít program didakta. 

        

 

Úkoly od 16.3.2020 do 20.3.2020

Český jazyk

- vyjmenovaná jména "V" pročíst si a provést úkoly podle  učebnice od strany 22 do strany 25. Články pročíst, úkoly přepsat do školního sešitu, zbytek naučit a procvičit na folii.

- pracovní sešit od strany 22 do strany 25

- písanka - napsat od strany 8 do strany 10

- čítanka - číst od strany 118 do 124

Matematika

- pracovní sešit 2. díl - provést úkoly od strany 59 do strany 63 a pracovní sešit 3. díl - provést úkoly od strany 3 do strany 6

- minutovky od srany 12 do strany 15

- načrtnout čtverec ABCD, načrtnout obdélník KLMN, narýsovat kružnici m (S, r= 6 cm), narýsovat kružnici n (K, r=55 mm)

Prvouka

- pročíst články, povídat si  o rostlinách a živočiších ve vašem okolí, provést úkoly do pracovního sešitu

- učebnice od strany 40 do strany 41

- pracovní sešit do strany 40 do strany 41

Angličtina

- přečíst komiks na straně 45

- opakovací lekce 46 - 47

- pracovní sešit 46 - 47