Jste na stránce: Hlavní | Základní škola | Archiv ZŠ | 2019/2020 | Úkoly | 4. ročník

4. ročník

25. 5. - 29. 5.

Probíhá výuka ve škole, prosím Verču a Marušku, aby se ozvaly a domluvíme se na dalším postupu, děkuji.

 

18. 5. - 22. 5.

Dobré ráno, máme poslední týden "bez školy", už se těšíme, až se uvidíme v lavicích!:-)

 

Český jazyk:

- máme vše podstatné hotové, prosila bych shrnout Vaše dva měsíce doma písemně do sešitu (nevím, jestli máte doma Sloh, pokud ne, stačí sešit školní na Čj), zajímá mě, kde jste trávili čas bez školy, co jste dělali, s kým, co nového jste se naučili, z čeho jste měli radost, naopak co vám chybělo, co jste nedělali rádi, na co se už těšíte... Můžete to napsat třeba formou rozhovoru - někdo Vám jako dává tyhle otázky a Vy na ně odpovíte, nebo jako vyprávění nebo zamyšlení, nechávám na Vás. Hotové mi to přinesete do školy..:-)

 

Matematika:

- to, co je v učebnici, bych s Vámi potřebovala udělat ve škole. Proto prosím o procivičení z Minutovek - str. 18/35

 

Přírodověda

- učebnice kapitola 19 - s. 93, 94, 95 (pouze přečíst)

11. 5 . - 15. 5. 

Český jazyk:

máme opakovací týden, přivzeu Vám do schránky procvičovací listy na pravopis, zatím prosím prac. sešit str. 25.

 

Matematika:

- na zahřátí do sešitu: 8952 . 568, 4875 . 219  :-)

- čekají nás obsahy tvarů - je to plocha, kterou každý tvar zabírá, neboli obsahuje = OBSAH. Značíme ho S. Pro představu si prohlédněte na str. 36 úkol 2 - pomůžou vám jednotkové čtverce ve čtvercové síti - máte spočítat, kolik čtverců jednotlivé tvary obsahují, výsledek napište do toho tvaru, ať je jasné, kam patří. Obsah S počítáme ve čtverečních jednotkách (podle těch čtverečků v pomyslné čtvercové síti), pokud máme zadání v cm, výsledek vyjde v cm2 (čteme centimetrů čtverečních), - ta 2 se píše malá nad m, mě to tady bohužel nejde, ale v knížce to máte dobře vidět. 

- každý geometrický tvar má pro obsah svůj vlastní vzoreček, čtverec, kterým začneme, má S = a . a, protože má všechny strany stejně dlouhé a nám stačí u pravidelných tvarů 2 strany.

- učebnice str. 36, 37/1,3, 4 - jen první otázka.

 

Angličtina:

Tu jsme minulý teden zanedbali, tak to teď napravíme..:-)

Dokončíme 9. lekci - pracovní sešit str. 44/6, pokuste se napsat krátký dopis (podle toho nahoře) neznámému kamarádovi na dopisování.

prac. sešit str. 45/7

prac. sešit str. 46, 47 - opakování

Za odměnu Vám pošlu The Dragon Crown..:-) Děkuji. 

 

Přírodověda

- vypracovat pracovní sešit kapitola 17 - s. 29, 30 (30/4 - pro zvídavé žáky, nemusíte dělat)                               

4. 5. - 7. 5.

Český jazyk:

- učebnice str. 38 - přečíst úvodní text, zamyslet se nad úkolem 2a, 2b a ústně zodpovědět. Písemně do sešitu 2c, 3, 4, 5, 6, děkuji..:-)

 

Matematika:

str. 31 - měření výšky - už jsme dělali, jen pro zopakování - měříme délku, základní jednotkou je 1 metr = 1m, další jednotky cm, mm, dm, km. Úkol 31/1, (31/2 se sourozencem, rodičem), 31/6 - rovnou měřit,

str. 32/1,2,3,4 - zadání k úkolům je to modré nahoře..:-)

str. 33, 34 (stačí 1 - 2 další předměty), 34/1

str. 35/1,2,3

- procvičování do sešitu (každý den příklad..:-): 25698 . 562, 54112 . 123, 41579 . 237, 56981 . 514

 

Přírodověda

- učebnice kapitola 17 (přečíst a vypracovat výpisky s. 89 - A co je důležité)

- vypracovat otázky s. 89/ 1, 3, 4 (do sešitu na výpisky)

 

27. 4. - 30. 4.

Český jazyk:

- učebnice str. 37 - Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem - prosím pozorně přečíst, pak do sešitu 37/6

- pracovní sešit str. 24

 

Matematika:

zatím str. 29 - násobení trojciferným číslem, princip je pořád stejný, správně sepisovat, psát číslice správně pod sebe, aby se nám dobře sčítaly. Jedna poznámka - než začnete sčítat, podtrhněte si celý příklad, pak teprve sečtěte. Je to kvůli přehlednosti, až budeme psát příklady do sešitu. Můžete si sešit vzít a spočítat tam pod sebe: 34521 . 25, 25443 . 63, 23568 . 421

 

Angličtina:

Teď jsem zjistila, že ještě nemáte tu písničku..., omlouvám se, během dne dodám. Pokuste se udělat v prac. sešitě str. 44/5 - zakroužkujete správná slova, pak ten článek přepíšete do sešitu a pod něj přeložíte. Souvisí so s texty na straně 44 v učebnici.

 

Přírodověda

- pracovní sešit kapitola 18 - s. 34/1, 35/2, 3 (cv. 3 napište do sešitu na výpisky)

 

20. 4. - 24.4.

Český jazyk:

- učebnice str. 36 - shoda přísudku s podmětem mužského rodu - prosím pozorně přečíst - uvědomit si životný a neživotný mužský rod, zase nám nejvíc pomůže ukazovací zájmeno ten - ti (muž - muži, pán - páni) a ten - ty (hrad - hrady, stroj - stroje), do sešitu prosím 36/4a),b),c), 36/5

- pracovní sešit str. 23, pokusím se dodat zase do schránky procvičování pravopisu a papírech..:-)

 

Matematika:

- minutovky - str. 12/23a), b), c)

- učebnice - (str. 26 vynecháme, uděláme to ve škole) začínáme písemné násobení dvojciferným číslem - str. 27. Důležité je sepisování pod sebe, aby to bylo přehledné. Kdybyste k tomu potřebovali video, prosím řekněte, pošlu. Str. 28 (str. 29 necháme na příští týden)

Str. 30/1,2 - komutativní zákon pro násobení = znamená, že při násobení můžeme zaměnit činitele a výsledek se nezmění (to znamená, že 3x4=12 a 4x3=12)

 

Angličtina:

uč. str. 42 - My free time = můj volný čas - pošlu poslech, zatím prosím o přečtení (nahlas) celé stránky a ústní překlad. S tím souvisí prac. sešit str. 42.

uč. str. 43 - písnička, zatím přečíst, zase pošlu a můžete zkusit zpívat s nahrávkou..:-) Pod písničkou je tabulka činností. Dobře si ji prohlédněte. Některé činnosti se pojí se slovesem go (=jít), některé s play (=hrát), některé s žádným jiným. Je to stejné jako v češtině - go running (= jít běhat), play tennis (= hrát tenis), read a book (=číst knihu). Čeština Vám v tomto případě pomůže. Na základě toho prosím o vyplnění str. 43 v pracovním sešitě..:-)

 

Vlastivěda:

Projeli jsem letem světem první osidlování naší vlasti. Víme, že v 6. století našeho letopočtu přišli na naše území Slované, kteří zde zůstali a i my Češi patříme mezi slovanské národy a naše čeština je slovanský jazyk. V učebnici není napsáno, že 1. státní útvar na našem území byla tzv. Sámova říše - kdy bohatý kupec Sámo sjednotil zdejší kmeny na obranu proti nájezdům loupeživých kmenů. Po pominutí nebezpečí se tato říše rozpadla.

První stát čistě slovanský na našem území s pravidly a prvními zákony byla Velká Morava (= Velkomoravská říše). O tom, jak významné základy budoucího Českého státu položila (řeč, písmo, dovednosti...), se dozvíte v učebnici na str. 64 - 67. + prac. sešit str. 32, 33... Děkuji..:-)

 

Přírodověda

- učebnice kapitola 18 (přečíst; výpisky = rámeček Co je důležité)

- otázky s. 93/1, 2, 3, 4, 5, 6 (vypracovat do sešitu pod výpisky)

 

14.4 - 17.4.

Srdečně Vás zdravíme po Velikonocích, doufám, že jste si odpočinuli a užili sluníčko! Čeká nás práce jen na 4 dny..:-)

 

Český jazyk

- učebnice str. 35 - pozorně přečíst a vypracovat do sešitu úkoly 35/2c), 35/4a), b), c, 35/5a),b), 35/6a)

- prac. sešit str. 22/1

 

Matematika

str. 23, 24, 25, minutovky - str. 11

 

Angličtina

prac. sešit str. 41/10

Včera jsem Vám naposílala poslech The Dragon crown od 4. lekce, aby byla návaznost, dnes pošlu ještě z 8. lekce, aby to bylo kompletní. A můžeme začít 9. lekci. Slovíčka k naklepení do velkého sešitu už máte (byla u 8.lekce), na Whatsapp pošlu výslovnost k zápisu do slovníčku. Bude se jednat o Free time = volný čas (uč. str. 42).

 

Vlastivěda

naše nová krásná učebnice str. 60 - 63 :-) - Dostáváme se pomalu k roku 0 a do "našeho letopočtu" a do prvního prokázaného osidlování našeho území. Byli tu první lidé z kmene Keltů, později Germánů a pak Slovanů. To nejdůležitější se o nich dozvíte v učebnici, jsou tam obrázky, mapy, dobře si je prohlédněte, pak vypracujte v prac. sešitě str. 30 a 31. Můžete se zase podívat na www.skola......., vložit kód a zahrát si některé hry na dané téma.

 

Přírodověda

- učebnice s 83 - 85 (přečíst, výpisky pošlu na WhatsApp)

- pracovní sešit s. 29/4

 

Čtení

- do konce dubna přečtěte Minehavu a udělejte si zápis do čtenářského deníku

 

 

6. 4. - 8. 4. 2020 - jsou to jen 3 dny - 9.4.= Velikonoční prázdniny, 10.4. = Velký pátek - státní svátek    :-)

 

Matematika:

Písemné násobení (=násobení "pod sebe") v uč. str. 22. Nevím, jestli se vyznáte v té tabulce na str. 22 nahoře, kde je vysvětlený postup, ale princip je stejný jako u sčítání pod sebe, jen násobíte. Chystáme se s Kristýnkou natočit krátké video s vysvětlením, kdyby to někomu nešlo, nezapomínejte si držet 1, když překročíte 10, držet 2, když překročíte 20, držet 3, když překročíte 30, atd. a přičíst to k dalšímu číslu.

 

Angličtina:

pracovní sešit str. 64 - velikonoční stránka. Pošlu na whatsapp slovíčka s výslovností.

64/2 prosím přepsat do sešitu a přeložit. Děkuji.

 

Český jazyk:

Shoda přísudku s podmětem - Jedná se o pravopis koncovky slovesa v minulém čase podle toho, co je podmětem (např. Stromy vyrostly. Koťata mňoukala. Babičky pekly cukroví. Tatínkové pracovali.). Jako velká pomůcka nám poslouží ukazovací zájmena, především v množném čísle:

- ti hráli (muži, páni, předsedové, soudci) = mužský životný rod

- ty stály (hrady, stroje) = mužský neživotný rod

- ty měly (ženy, růže, písně, kosti) = ženský rod

- ta stála (města, moře, kuřata, stavení) = střední rod

V učebnici str. 33 si prosím přečtěte úvodní text a ke žlutým slovesům (pokud to jde) najděte podmět. Tyto základní skladební dvojice napište do sešitu.

str. 33 a 34 si dále pročtěte

str. 34/4a) a 34/5 prosím do sešitu

pracovní sešit str. 21

 

Přírodověda

- učebnice kapitola 16 - Rostliny a jejich užitek, s. 79 - 82 (přečíst; výpisky vám pošlu přes WhatsApp)

- pracovní sešit s. 28/1, s. 29/2, 3

 

 

30. 3. - 3. 4. 2020

Vlastivěda:

Bylo by mi hodně líto, kdybychom zanedbali Vlastivědu. Máme totiž nejlepší a nejnovější učebnice a k nim pracovní sešity..:-) Máme je krátce, ještě jsme s nimi moc nepracovali, ale umožňují interaktivitu k dalšímu procvičování přímo na webu, což se Vám bude určitě líbit. Zkusila jsem to, funguje to a líbí s mi to..:-) Takže prosím:

učebnice str. 53 - 59 - pročíst, prohlédnout obrázky, k tomuto je

pracovní sešit str. 28, 29. (v prac. sešitě úplně dole na stránce je odkaz na další procvičování - jednoduché hry - zadáte www..., kód, a můžete vybírat různá cvičení)

Kdybyste měli dotazy, volejte, dáme to dohromady.

 

Český jazyk:

- učebnice str. 31/2a), b), 31/4 - diktát (poprosíte maminku, babičku, tatínka nebo dědu, aby vám diktát nadiktoval, píšete do sesitu), 31/4b), c), str. 32 celá projít, písemně do sešitu 32/9a), b), c), e), 32/11       zatím stačí..:-)

 

Matematika: str. 18, 19, 20, 21. Prosím zopakovat malou násobilku, příští týden začneme násobit "pod sebe", tak abychom nedělali zbytečné chyby.

 

Angličtina:

Uč. str. 40, přečíst TV program + rozhovor pod tím, (nahraju a pošlu vám k tomu poslech). S tím souvisí prac. sešit str. 40 - prosím celou

 

23.3 - 27.3.

 

Český jazyk:

Učebnice str. 29, 30 pozorně přečíst. Do sešitu prosím vypracovat str. 29/4 a 30/3.

pracovní sešit str. 18, 19

 

Matematika:

str. 13, 14, 15, 16, 17. Když se stihne, tak str. 12. Dovezu Vám minutovky a pracovní listy do schránky.

Angličtinu pošlu přes whatsapp i s poslechem. Prozatím prosím pracovní sešit str. 38. Děkuji.

 

Přírodověda

kapitola 15 - přečíst, výpisky, vypracovat otázky s. 79/2,3,4,6

pracovní sešit kapitola 15/1,2,3

 

čtení - Minehava - další kapitola

 

16.3 - 20.3.

Český jazyk:

Měli bychom mít hotové časování sloves v přítomném čase - učebnice str. 26, 27. Prosím, vypracujte si k tomuto do sešitu ze str. 27 cv. 5, 10, 13.

Časování sloves v budoucím čase - učebnice str. 28 - pozorně přečíst a vypracovat do sešitu cv. 5a), 5b), 6a)

 

Matematika

učebnice 3. díl - str. 7, 8, 9, 10, 11

 

Přírodověda

učebnice a pracovní sešit kapitola 14 (přečíst a vypracovat výpisky)

 

čtení

Minehava - další kapitola