Jste na stránce: Hlavní | Základní škola | Archiv ZŠ | 2019/2020 | Úkoly | 5. ročník

5. ročník

22. 6. - 26.6.

Český jazyk

- dovypracovat pracovní sešit

 

Matematika

- dovypracovat pracovní sešit

 

!!!26.6. - Vysvědčení - prosím přineste zapůjčené učebnice a knihu Příběhy z českých dějin

 

15. 6. - 19. 6.

Český jazyk

- opakování

- učebnice s. 48/3a,b; s. 50/3a,b (vypracovat do cvičného sešitu)

- pracovní sešit s. 25/celá; 26/ celá

- čítanka s. 157 - 163 (číst)

 

Matematika

- pracovní sešit s. 59, 60, 61, 62, 63

- minutovky s. 31, 32

 

Přírodověda

- učebnice kapitola 34, 35 (přečíst)

- pracovní sešit kapitola 35 (vypracovat)

 

Vlastivěda

- Čtení s porozuměním s. 36 - 43 (přečíst)

- vypracovat okopírované listy

 

 

8. 6. - 12. 6.

Český jazyk

- opakujeme (zopakovat si slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves)

- učebnice s. 45/1, 2, 6 (vypracovat ústně)

- učebnice s. 45/5; 46/3 (vypracovat do cvičného sešitu)

- pracovní sešit s. 23/celá; s. 24/celá (cv. 3 přepsat do cvičného sešitu)

- čtení - Příběhy z českých dějin s. 112 - 114 (máme dočteno, vypracovat čtenářský deník); čítanka s. 152 - 156

 

Matematika

- okopírované listy

- pracovní sešit s. 28, 30, 44, 49, 55, 56

- minutovky s. 28

 

Přírodověda

- vypracovat pracovní sešit kapitola 34 (bez pokusů)

 

Vlastivěda

- učebnice kapitola 24 (přečíst a vypracovat výpisky)

- vypracovat okopírované listy

 

 

1. 6. - 5. 6.

Český jazyk

- učebnice s. 42 (přečíst, vypracovat ústně)

- pracovní sešit s. 21/1, 2, 3; s. 22/celá

- učebnice s. 43/4a,b; s. 44/9 (vypracovat do cvičného sešitu)

- čtení - Příběhy z českých dějin s. 106 - 109; čítanka s. 140, 141 (přečíst)

 

Matematika

- násobení a dělení desetinných čísel ( násobení - při násobení desetinného čísla 10, 100, 1000... posouváme desetinnou čárku doprava podle počtu nul př. 1,25 x 10 = 12,5; 0, 203 x 100 = 20, 3; při dělení posouváme desetinnou čárku doleva př. 12,6 : 10 = 1,26; 

28,5 : 100 = 0,285;)

násobení desetinného čísla přirozeným číslem :

př. 0,09 x 7 = 0,63 (nejprve vypočítáme 9 x 7 = 63, potom oddělíme počet desetinných míst z čísla 0,09, tzn. dvě ; 2,8 x 4 = 11,2)

dělení desetinného čísla přirozeným číslem:

př. 0,09 : 3 = 0,03; 2,4 : 4 = 0,6 (začínáme dělit zleva; jakmile při dělení překročíme desetinnou čárku, vyznačíme ji současně ve výsledku)

násobení desetinných čísel číslem desetinným:

př. 0,6 x 0,4 = 0,24 (násobíme jako čísla celá a ve výsledku oddělíme tolik desetinných míst zprava, kolik jich měli oba dva činitelé dohromady)

při písemném násobení je to stejné jako písemné násobení celých čísel, u výsledku sečteme počet desetinných míst dohromady a zprava oddělíme

- okopírované listy

- pracovní sešit s. 47, 48 (zopakovat si převody jednotek - viz. geometrický sešit)

- minutovky s. 25, 27

 

Přírodověda

- učebnice kapitola 33 (přečíst a vypracovat výpisky)

- pracovní sešit kapitola 33 (vypracovat bez pokusů)

 

Vlastivěda

- učebnice kapitola 23 (přečíst a vypracovat výpisky)

- Čtení s porozuměním s. 36, 37 (přečíst)

     

25. 5. - 29. 5.

Český jazyk

- učebnice s. 40/celá; s. 41/1, 2, 4 (vypracovat ústně)

- učebnice s. 41/3; s. 44/7a (vypracovat do cvičného sešitu)

- pracovní sešit s. 20/celá; s. 21/4

- čtení - Příběhy z českých dějin s. 98 -105; čítanka s. 140, 141

 

Matematika

- desetinná čísla a operace s nimi - sčítání a odčítání (při sčítání a odčítání desetinných čísel postupujeme stejně jako při běžném sčítání a odčítání - !!! musíme mít čísla zarovnaná podle desetinné čarky = musíme sčítat a odčítat stejná místa = desetiny s desetinami, setiny se setinami atd.)

př. 1,2 + 2,3 = 3,5

      2,8 - 1,2 = 1,6

- vypracovat okopírované listy

 

Přírodověda

- zopakovat si vše o lidském těle

 

Vlastivěda

- 2. SV -  učebnice kapitola 22 (přečíst a vypracovat výpisky)

- Čtení s porozuměním s. 32/dole, s. 33, 34 (přečíst)

- vypracovat okopírované listy

 

 

18. 5. - 22. 5.

Český jazyk

- Předložky (výpisky z WhatsAppu přepsat do školního sešitu; vysvětlíme online)

- učebnice s. 38/1, 2 (vypracovat ústně)

- učebnice s. 38/5, 6a,b (vypracovat do cvičného sešitu)

- pracovní sešit s. 19/3, 4, 5

- sloh - Popis bytosti ve vesmíru (učebnice s. 39; vypracovat ve Wordu - písmo Arial 12, nadpis 16 - poslat na můj e- mail)

- čtení - Příběhy z českých dějin s. 96, 97; čítanka s. 150, 151 (pouze přečíst)

 

Matematika

- pracovní sešit s. 47/8; s. 53, 54

- minutovky s. 29 (zopakujte si pravidla pro zaokrouhlování)

 

Přírodověda

- učebnice kapitola 32 (přečíst; výpisky opsat z WhatsAppu)

- pracovní sešit kapitola 32

 

Vlastivěda

- učebnice kapitola 21 (přečíst a vypracovat výpisky)

- Čtení s porozuměním s. 31, 32 (přečíst)

 

Angličtina

Prosím o vyplnění opakovacích stránek v pracovním sešitě - str. 52, 53. Patří k tomu i slovíčka 5.lekce - Your Project, výslovnost pošlu..:-) Děkuji.

 

 

11. 5. - 15. 5.

Český jazyk

- slovní druhy neohebné - Příslovce (výpisky nalepíte do sešitu, přečtete a naučíte; vysvětlíme online v úterý)

- učebnice s. 36/1, 2 (vypracovat ústně)

- učebnice s. 36/3, 5, 6; s. 37/7 (vypracovat do školního sešitu)

- pracovní sešit s. 18/celá; 19/1, 2

- čtení - Příběhy z českých dějin s. 94, 95; čítanka s. 145, 146

( vypracovat otázku č. 3 na s. 146)

 

Matematika

- zopakujte si vše, co jsme se učili o zlomcích - vypracovat okopírované listy

- minutovky s. 12, 19, 24

 

Přírodověda

- učebnice kapitola 31 (přečíst; výpisky opsat z WhatsAppu)

- pracovní sešit kapitola 31

 

Vlastivěda

- učebnice kapitola 20 (přečíst, vypracovat výpisky)

- Čtení s porozuměním s. 30 (přečíst)

- vypracovat okopírované listy

 

Angličtina

- tento týden doděláme 5c - v pracovním sešitě str. 49/4 - sestavíte s písmen slova, prosím o překlad (nad to, vedle toho - kam se vám to vejde)

- Začínáme 5d - Mickey, Millie and Mut, The Sherwood Forest Game - prosím napsat slovíčka z 5d do slovníčku. V učebnici na str. 56 je desková hra, můžete si ji podle pokynů zahrát..:-), zásadní je porozumět pokynům v té hře - nejdřív přečíst všechny pokyny nahlas, přeložit si to ústně a pak hrát.

Gramatika je o slovese MUST /vyslovujeme mast/ = muset. Používá se stejně jako v češtině - tabulka v uč. str. 57/2a - prohlédnout, přečíst a ústně přeložit. Pak písemně 57/2c do sešitu - podle obrázků a doporučených slov.

Pak prac.s. str. 50/1,2

 

 

4. 5. - 7. 5.

Český jazyk

- opakujeme - souvětí

- učebnice s. 34/ 1, 2, 3 (přečíst; vysvětlíme online v pondělí)

- učebnice 34/ 4, 5 (vypracovat do cvičného sešitu)

- pracovní sešit s. 16/ celá, s. 17/ celá

- čtení - Příběhy z českých dějin s. 90 - 93

 

Matematika

- vypracovat okopírovaný papír

- zopakujte si vzorečky pro výpočty obvodů, obsahů, povrchů - pracovní sešit s. 45, 46

- minutovky s. 22, 23

 

Přírodověda

- učebnice kapitola 30 (přečíst a vypracovat výpisky)

- pracovní sešit kapitola 30

 

Vlastivěda

- vypracovat okopírované listy - opakování 1. SV

- učebnice kapitola 19 (přečíst a vypracovat výpisky)

- Čtení s porozuměním s. 28, 29 - přečíst

 

 

27. 4. - 30. 4.

Český jazyk

- opakování - shoda PO a PŘ (výpisky - máte v loňském školním sešitě - kdo nenajde, tomu ofotím a pošlu na WhatsApp)

- učebnice s. 32/ 1, 2; s. 33/6 (přečíst a zapamatovat - vysvětlíme v pondělí)

- učebnice s. 33/ 7, 8 (vypracovat do cvičného sešitu)

- pracovní sešit s. 14/ celá, s. 15/ celá 

- čtení - Příběhy z českých dějin s. 88, 89

- čítanka s. 137, 138 - přečíst

 

Matematika

- pracovní sešit s. 26/ 1; 27/ celá (společně v pondělí)

- okopírované listy

 

Přírodověda

- učebnice kapitola 29 (přečíst a vypracovat výpisky)

- pracovní sešit kapitola 29

 

Vlastivěda

- 1. SV : 

a) kluci vypracují referát - zbraně 1.SV ( ve Wordu, pošlete do

e-mailu spolužákům a samozřejmě i mně)

b) holky vypracují výpisky na 1. SV (ve Wordu, pošlete spolužákům a mně)

 

Angličtina:

- slovíčka 5c (pracovní sešit) - napsat do slovníčku, pošlu výslovnost

- učebnice str. 54 - Our Town - přečíst si text nahlas a ústně přeložit. V textu je spousta předložek - str. 55/4a - králíci - říct si, která předložka patří ke kterému obrázku.

- prac. sešit - str. 48/1 - doplnit do plánku města názvy budov, míst - podle popisu byste měli poznat, co to je.

- prac. sešit - str. 48/2 - tvořit otázky a odpovědi podle vzoru.

                    - str. 49/3 - doplnit předložky do do vět - doporučuju si nad předložky v zádání napsat překlad, půjde vám to rychleji. Děkuji.

 

20. 4. - 24. 4.

Český jazyk

- učebnice s. 31/14, 15 (přečíst, výpisky pošlu na WhatsApp; vysvětlíme si to online v pondělí, jak jsme se dohodli)

- učebnice s. 30/13 a, b, c; s. 31/16 a, b, c (vypracovat do cvičného sešitu)

- pracovní sešit s. 12/2, 3; s. 13/celá (!!! vypracujete až po konzultaci)

- čtení - čítanka s. 132 - 136 (přečíst; vypracovat s. 134/1, 2 - příběh o Evičce)

 

Matematika

- pracovní sešit s. 17, 18, 19 (vypracujete, až si to vysvětlíme),

s. 20/1

- minutovky s. 20, 21

 

Angličtina

- učebnice str. 52, prosím přečíst nahlas a ústně přeložit - pošlu nahrávku přes Aničku, Aničko, děkuji. V této části řešíme There is.../ There are... = tzv. existenční fráze, která se používá když "někde něco je". There is = jednotné číslo, There are = množné číslo. - str. 53/4 do velkého sešitu.

- budeme zde řešit i předložky on, in, under

on = na (stole, posteli, pohovce,...)

in = v (domě, krabici, skříni...)

under = pod (stolem, židlí, postelí...)

- prac. sešit - str. 46, 47/2, 3, 4

 

Přírodověda

- učebnice kapitola 28 (přečíst a vypracovat výpisky)

- pracovní sešit kapitola 28

 

Vlastivěda

- vypracovat okopírované pracovní listy (opakování z předešlých kapitol)

- učebnice kapitola 18; Čtení s porozuměním s. 22, 23 (1. světová válka; tento týden pouze přečtete a vysvětlíme si společně)

14.4. - 17. 4.

Český jazyk

- učebnice s. 28, 29 (přečíst, výpisky pošlu na WhatsApp - vysvětlíme si to online v úterý ve 13: 00, Matouš ve 14:00)

- učebnice s. 29/6a,b,c; 9 (vypracovat do cvičného sešitu)

- pracovní sešit 11/celá, s. 12/1a,b

- čtení- Příběhy z českých dějin s. 86 - 87; čítanka s. 128 - 131          (s. 128/1,2 - vypracovat do sešitu na čtení)

 

Matematika

- pracovní sešit s. 23, 24, 41/1, 2, 3, 4; s. 42, 51/7, 11, 12, 13, 14 (je to pouze opakování)

 

Vlastivěda

- učebnice kapitola 17- s. 61 - 62 (přečíst, vypracovat výpisky), k této kapitole přečíst ještě Čtení s porozuměním s. 61

 

Přírodověda

-učebnice kapitola 27 (přečíst a vypracovat výpisky)

- pracovní sešit kapitola 27

 

Angličtina

- prac. sešit str. 45/3 - Budete tvořit otázky s Can z připravených slov = sloveso CAN je v otázce na začátku (Např.: Can you play the piano? Can they swim? Can I go home? ...) A k těmto otázkám najdete správnou odpověď - spojíte čárou.

- učebnice - str. 51/4a) - Vytvoříte do sešitu 10 otázek s CAN podle připravených zadání a odpovíte na ně za sebe buď Yes, I can. nebo No, I can´t.

- slovíčka 5b) napsat do slovníčku, pošlu výslovnost. Děkuji..:-)

 

6. 4. - 8. 4.

Český jazyk

- učebnice s. 26/1, 2, 3, 4, 5 (vypracovat ústně)

- učebnice s. 26/6 a, b; s. 27/12 (vypracovat do cvičného sešitu)

- pracovní sešit s. 10/5, 6

- čtení - Příběhy z českých dějin s. 77 - 85

 

Matematika

- pracovní sešit s. 21, 22 (vypracovat až po konzultaci přes WhatsApp)

- minutovky s. 10, 11

 

Vlastivěda

- zopakujte si kapitoly 13 - 16 (využijte otázky ke kapitolám) - ústně

 

Přírodověda

- učebnice kapitola 26 (přečíst a vypracovat výpisky)

- pracovní sešit kapitola 26

 

Přeji Vám krásné prožití velikonočních svátků, i když letos budou dost netradiční. 

 

 

30.3. - 3. 4.

Český jazyk

učebnice s. 24/1,2, s. 25/6,7,8 (vypracovat ústně)

učebnice 24/4 (vypracovat do cvičného sešitu)

pracovní sešit 10/1,2,3,4

čtení - Příběhy z českých dějin - s. 66-76

 

Matematika

pracovní sešit s. 37,38,39/4,50

 

Vlastivěda

přečíst kapitolu 16 (s. 58-60), výpisky, přečíst Čtení s porozuměním s. 20

vypracovat otázky v učebnici s. 60/1,2,3,4,5

 

Přírodověda

přečíst kapitoli 25, vypracovat výpisky a pracovní sešit kapitola 25

 

Vypracované úkoly opět odevzdejte, jak jsme domluveni. Děkuji.

 

Angličtina:

Začínáme 5. lekci, prosím napsat slovíčka 5.a) z pracovního sešitu, (dodám výslovnost přes vaši skupinu)

uč. str. 50 ve fialovém rámečku je rozhovor, prosím přečíst a do velkého sešitu napsat cvičení 1. (ano, máte u toho, že to je poslechové, ale ta nahrávka je rozhovor ve fialovém rámečku) Nahrávku vám také pošlu, ale myslím, že se zatím lépe vyznáte v textu.

Patří sem gramatika (50/2a, b) - sloveso can (umět, moci) a jeho zápor can´t.

Už jsme ho používali, přesto vám to ještě shrnu a pošlu.

prac. sešit str. 44/1, 2

Prosím o poslání úkolů na mail ukolykubice@seznam.cz, děkuji.

 

23.3 - 27.3.

Český jazyk

učebnice s. 21/1,2,3 , s. 22,23/1,2,3,8,10 ( vypracovat ústně)

učebnice 21/4 a,b,c, 22/4, 23/9,12 ( vypracovat do cvičného sešitu)

pracovní sešit s.9/ celá

čtení - Příběhy z českých dějin 60-65

 

Matematika

pracovní sešit s. 33,34,35,36

minutovky s. 14,15

 

Vlastivěda

přečíst kapitolu 15, vypracovat otázky  s.57/2,3

vypracovat referát na PC ve Wordu (písmo Arial 12, nadpis16) na téma František Josef I. a jeho žena ( poslat na můj email do pátku 27.3., budu známkovat vlastivědnou část i informatiku)

 

Přírodověda

kapitola 24 - přečíst, výpisky, pracovní sešit kapitola 24

 

!!! Prosím na WhatsApp č. 725 177 850 přefotit a přeposlat vypracované úkoly, pro zpětnou vazbu. Dotazy směřujte sem nebo na můj email, který máte. Děkuji Mančíková


Angličtina

- učebnice str. 48/1 - prosím vypracovat do velkého sešitu (vysvětlení úkolu, kdybyste anglickému zadání nerozuměli: a) Slovesa z nabídky použijete ve správném tvaru ve větách 1-10,

b) Věty 1-10 převedete do záporného tvaru. Vzor: Mike hasen´t got two brothers and a sister.)

- učebnice str. 48/2 - do velkého sešitu - z vět oznamovacích vytvoříte otázky (nezapomeňte na pomocné sloveso DO, DOES)

- učebnice str. 48/3 (Anička bude tak hodná a přepošle vám poslech) a pokusíte se doplnit tabulku (do sešitu), b) doplníte text podle poslechu, c) napíšete podobný text anglicky o sobě


16.3.- 20.3.

Český jazyk

učebnice s. 20/1,2,4 (přečíst, ústně vypracovat), 20/5 (přepsat do cvičného sešitu a vypracovat úkoly b,c,d) a pracovní sešit s. 8/celá

čtení- Příběhy z českých dějin s. 46 - 59

Matematika

pracovní sešit 14/1, 15/1, 16/1,2, 20/2, 31/celá, 32/celá, minutovky s. 5, 7,8

Přírodověda

kapitola 23 učebnice a pracovní sešit, vypracovat výpisky

Vlastivěda

učebnice kapitola 14(53 - 55) - přečíst a vypracovat výpisky

Angličtina

slovíčka ze 4. lekce - Your project, učebnice str. 46, 47

Do velkého sešitu vypracujte odpověď (rozsáhlejší) na otázku:

"What do you do in your free time?" (každý den po vyučování + víkend). Děkuji.