Jste na stránce: Hlavní | Mateřská škola | Distanční výuka

Vážení rodiče všech předškoláků,

vzhledem k situaci, která nastala a povinnosti distančně vzdělávat Vaše předškolní děti, budeme pro Vás zveřejňovat nápady, úkoly a náměty jak s dětmi můžete doma pracovat. Připravíme vždy námět na celý týden. Těšíme se na spolupráci s Vámi. 

Prosíme o zpětnou vazbu. Doporučujeme rodičům založit si dětské portfolio (složku), do kterého budete zakládat dětské práce během distanční výuky. Tuto složku pak odevzdáte při návratu do MŠ.

 

Milí rodiče.
Rády bychom Vás pozvaly k účasti na webináři, který se týká školní zralosti při nástupu dětí do školy. Je určen především pro rodiče předškoláků, ale školáky "čekatele" máte doma vlastně všichni. Učitě se nebude mluvit jen o odkladu školní docházky, ale o celkové připravenosti dítěte pro vstup do školy. Lektorkou je Mgr.Václava Forstová, vedoucí ped.psych.poradny v Domažlicích a logopedka Mgr. Linda Látková.
Pokud vás toto téma zajímá, neváhejte se přihlásit na uvedený mail, přihlašovací údaje vám budou zaslány následně. Webinář je bezplatný.

Přihlášení na: map.masceskyles@email.cz

 

 

Týden 1.- 5. 3. 2021

Téma: POJĎME DĚTI DO POHÁDKY (komunikace s rodiči přes Whatsapp).

Pracovní listy a úkoly

Grafomotorika- korálky

Předmatematická gramotnost- počty, řazení a porovnávání

Rozvoj jemné motoriky- vějíř

Rozvoj slovní zásoby, komunikačních dovedností, fantazie a podpory zvídavosti a představivosti

 

7. 3. 2021 výroba kytičky pro maminku či babičku ( rozvoj jemné motoriky)

 

Týden 8.- 12. 3. 2021

Téma: JÁ A MOJE TĚLO

Pracovní listy a úkoly

Rozvoj slovní zásoby, komunikačních dovedností- popis částí těla, básnička, procvičování pravo-levé orientace, význam správného oblékání, význam ochrany zdraví (zdraví, nemoc, úraz, bezpečnost)

Rozvoj jemné motoriky- dokreslení, stříhání, kresba celé postavy a její částí, svetr a jeho zdobení (grafomotorika)

 

Od 15. 3. 2021 do 26. 3. 2021

Téma: ČAS PROBOUZENÍ PŘÍRODY

Pracovní listy a úkoly

Rozvoj slovní zásoby, komunikačních dovedností, rozvoj paměti (básnička), rytmizace, slabikování, hláska na začátku slova, poznávání a určování jarních květin a jejich popis (částí) rostlin, píseň Jaro, procvičování pojmů (viz. komín), odkaz na komiks o čápovi, 

Rozvoj jemné motoriky- pracovní list sněženky, grafomotorické cvičení, skládání papíru, pracovní list čáp a jeho hnízdo, spoj ptáčky s jejich stíny, spoj dva stejné ptáčky,  výroba čápa, grafomotorika komín

Procvičování- před, za, pod, nad, vedle....

Předmatematická gramotnost- počítání 

Při společné vycházce děti plní zadané úkoly

 

Od 29. 3. do 9. 4. 2021

Téma: VELIKONOCE

Pracovní listy a úkoly

Rozvoj jemné motoriky- grafomotorické pracovní listy, hra s vajíčky (umísti podle...)

Rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj slovní zásoby- popis obrázků, obrázkové čtení, rozvoj paměti a přednesu- básnička, hádanky

Seznámení s tradicemi Velikonoc

 

 

 

 

 

 

 

Nápady:

www.decko.ceskatelevize.cz

www.krokotak.cz

www.edu.ceskatelevize.cz

www.predskolaci.cz