Jste na stránce: Hlavní | Školní jídelna | Jídelna ZŠ

Žáci v ZŠ dostanou na začátku školního roku Přihlášku ke stravování, na základě ní jsou přihlášeni k odběru obědů, tedy polévky a hlavního jídla. K obědu je podáván i nápoj. Jídlo je určené k okamžité spotřebě (tedy ke snědení ve školní jídelně).

Děti mají automaticky přihlášený oběd na každý den. Pokud je dítě ve škole nepřítomno, první den nepřítomnosti se s ním na oběd počítá, pokud nedošlo k omluvení a tedy odhlášení oběda. Tento den si může oběd vyzvednout. Další dny nepřítomnosti již obědy odhlašujeme automaticky. Odhlášení se provádí nejpozději do 7:30 hodin aktuálního dne na telefonních číslech školy.

 

Školní rok 2022/2023

Pro děti ZŠ se začíná vařit 2. září 2022. Stravné je nově stanoveno na 28,--Kč/oběd pro děti mladší 11 let, pro děti starší je to 30,--Kč.

Stravné po vyúčtování prosím uhraďte na běžný účet školy (107-4474440217/0100 - Komerční banka) do 15. dne v měsíci. Pokud nebude uhrazeno, dítě nedostane další měsíc obědy.