Jste na stránce: Hlavní | Školní jídelna | Kalkulace cen
 
 

Základní škola a Mateřská škola Česká Kubice,

okres Domažlice, příspěvková organizace

 

Strávníci

 

Děti MŠ 3 – 6 let: přesnídávka =10,-Kč, oběd =25,-Kč, svačina =9,-Kč = celkem 44,-Kč

Děti MŠ 7 – 8 let: přesnídávka =11,-Kč, oběd =26,-Kč, svačina =10,-Kč = celkem 47,-Kč

Žáci ZŠ 6 – 10 let: oběd = 28,-Kč

Žáci ZŠ 11 – 14 let: oběd = 30,-Kč

 

Cenová kalkulace oběda pro cizí strávníky od 1. 9. 2022 ve školní jídelně Základní a mateřské školy Česká Kubice

  

Stravovací jednotka (náklady na potraviny)                      46,- Kč

 

Mzdové náklady (46,68 % ze stravovací jednotky)             21,006- Kč

Spotřeba elektřiny      15 %                                                     6,75 Kč

Voda                             8 %                                                     3,60 Kč

Náklady na topení        4 %                                                     1,80 Kč

Pořízení majetku          3  %                                                    1,35 Kč

Ostatní mat., čist.prostř. 6 %                                                   2,70 Kč

Opravy, údržba             4 %                                                    1,80 Kč

 

Nepřímé náklady           85,5 %                                          38,856 Kč (zaokr.)

 

Přímé náklady                                                                       46,- Kč

Nepřímé náklady                                                                   38,856 Kč

 

Náklady celkem na 1 oběd                                                    84,856 Kč

 

Cena oběda stanovena na výši                                           85,- Kč

 

Plánovaný zisk                                                                      0,144 Kč

 

Česká Kubice 30.08. 2022                           

 

 

Zpracovala: Mgr. Mirka Randová

                    ředitelka ZŠ a MŠ Česká Kubice