Jste na stránce: Hlavní | Mateřská škola | Včeličky

ŠKOLNÍ ROK 2023/ 2024

 

Paní učitelky:   Vladislava Strádalová

                           Lucie Králová, DiS.

 

Věkové složení dětí: 3- 6 let

Počet dětí: 18

Součástí třídy je koupelna, WC, šatna, přípravna jídla a přístup na školní zahradu.

Děti v této třídě od 12.15 do 14. 00 odpočívají v postýlkách. Prosíme o dodržování uvedených časů. 

Důležitá informace: u předškolních dětí je povinnost písemného omlouvání dětí s udáním důvodu jejich nepřítomnosti ( omluvný list u pedagoga ve třídě).

Děti mají dostatečný prostor pro volnou hru, která je velice důležitá.