Jste na stránce: Hlavní | Mateřská škola | Ježečci

ŠKOLNÍ ROK 2021/ 2022

 

Paní učitelky:  Lucie Králová, DiS.

                          Vladislava Strádalová

                       

Věkové složení dětí: 5- 6 let, děti předškolního věku

Počet dětí: 14

Součástí třídy je koupelna, WC, šatna a přípravna jídla.

Důležitá informace: u předškolních dětí je povinnost písemného omlouvání dětí s udáním důvodu jejich nepřítomnosti ( omluvný list u pedagoga ve třídě).