Jste na stránce: Hlavní | Mateřská škola | Informace

OBECNÉ INFORMACE

-Příchod do MŠ je od 6.30 do 8.00 hod ( poté se školka bude uzamykat ), ve výjimečných případech se lze domluvit telefonicky s učitelkou.

-Omlouvání dětí nejpozději do 8. 00 hod, na pozdější omlouvání nebude brán zřetel. Telefonní číslo pro omlouvání je 720 211 958.

-Vyzvedávání po obědě je od 12. 00 do 12.15 hodin.

-Odpolední vyzvedávání je od 14.15 do 16.00 hodin.

-Budeme vybírat 500 Kč na pololetí ( akce MŠ).

-Budeme vybírat 2x kapesníky v krabici, 2x celé balení kapesníků v malých balíčkách, 2x vlhčené ubrousky.

-Vyzvedávání dětí jinou osobou je nutné nahlásit předem učitelce.

-U předškolních dětí je povinné písemné omlouvání dítěte se sdělením důvodu ( omluvný list u učitelky ve třídě ).

-Veškeré změny je nutné hlásit učitelce ( adresa, zdravotní stav, ostatní informace...). Rodič je povinen uvést aktuální telefonní čísla, na které se lze kdykoliv dovolat.  

-Děti, které budou jevit známky nemoci nebudou přijaty do MŠ ( zánět spojivek, rýma, kašel, nevolnost atd.). Také v případě obtíží, které se vyskytnou během pobytu v MŠ, budou okamžitě voláni rodiče. Dítě do té doby musí být dle nařízení umístěno do izolační místnosti. Rodič je povinen si dítě neprodleně vyzvednout.

-S sebou: bačkory, gumovky, pyžamo, náhradní oblečení (tepláky, legíny, trička, spodní prádlo). Vše řádně označené jménem dítěte.

-Berte prosím zřetel na různorodé činnosti (výtvarné a pracovní činnosti, pobyt venku), kdy se mohou děti ušpinit. 

-Stravné musí být uhrazeno vždy do 15. dne následujícího měsíce spolu se školkovným, které činí 200 Kč ( školkovné neplatí pro děti povinné předškolní docházky ). Pokud nebude uhrazeno, dítě nebude přijaté do MŠ. Při finanční nekázni bude dítě vyloučeno z MŠ. Aktuální kalkulace stravného je uvedena na stránkách www.zsamskubice.cz v sekci Školní jídelna.

-Číslo účtu je 107- 4474440217/0100 a do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno dítěte. Vzhledem k dané situaci žádáme o platby na účet školy.

-Důležité a aktuální informace budou vždy na nástěnce ve vestibulu MŠ a webu školky.

-Do školky je možné si přinést pouze mazlíčka na spaní. Ostatní hračky se do školky nosit nesmí.