Jste na stránce: Hlavní | Úřední deska | návrh rozpočtu 2023

Vloženo 14. 11. 2022

 

  NÁVRH ROZPOČTU ZŠ A MŠ ČESKÁ KUBICE PRO ROK 2023  
               
               
      Výnosy        
               
            v Kč  
Příspěvek zřizovatele       1500000 1500000
Vyúčtování za byty - elektřina, voda, teplo   130000  
Školkovné MŠ         70400  
platba za ŠD         12500  
příspěvek žáků na prac. sešity        12600 225500
  Celkem         1725500 1725500
               
               
      Náklady      
               
druh výdaje         v Kč mezisoučty
Ostatní mzdové náklady (DPP, DPČ)     200000 200000
Služby: ČEZ         350000  
  Pojištění         80000  
  Ostraha objektu + BOZP     15000  
  Účetnictví a mzdy       168000  
  CHVaK         75000  
  O2 - pevná linka, internet, mobily    25000  
  Popelné - odpady       80000  
  GDPR - pověřenec       35000  
  aTre - vzory dokumentů, poradna pro školy   5000  
  KT plus - údržba počítačů, sítě, elektroniky   30000  
  Revize         25000 888000
Režie: hygiena, údržba, úklid     90000  
  kancelář         12000 102000
ZŠ: učebnice, prac. sešity, studijní materiály nad rámec KÚ 20000  
  pomůcky do výuky, technika, PC     37000  
  materiál, nářadí, náčiní - Vv, Pč, Tv   20000  
MŠ: hračky, výukové materiály     20000  
  materiály na vyrábění a tvoření     20000  
ŠD: materiál, hry, stavebnice, tvoření   12500 129500
ŠJ: obnova vybavení, dovybavení     85000 85000
Ostatní: Dovybavení, obnova vybavení (nábytek, tabule, IVT) 30000  
  Další vzdělávání pedagogických pracovníků   30000  
  COVID a epidemiologická opatření   10000  
  Akce pro děti (divadla, cvičení, plavání, doprava,…) 51000  
  Akce pro veřejnost - výročí školy   160000  
  Odměny dětem za prospěch, soutěže,    10000  
    reprezentace ZŠ, zvláštní ocenění 10000  
  Nová nařízení vlády, MŠMT, aj.     20000 321000
Celkem           1725500 1725500
               
               
  NÁVRH ROZPOČTU ZŠ A MŠ ČESKÁ KUBICE PRO ROK 2023  
  finanční prostředky poskytnuté KÚ Plzeňského kraje    
               
      Výnosy        
roční objem prostředků z KÚ       7 500 000  
               
               
      Náklady      
Platy: přímé platy zaměstnanců     5400000  
  ostatní náklady       2100000  
celkem           7500000