Jste na stránce: Hlavní | Úřední deska | Návrh rozpočtu na rok 2022
 22. 11. 2021
 

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Česká Kubice na rok 2022

 

Výnosy v Kč

Příspěvek zřizovatele

1400000

Vyúčtování za byty – voda, elektřina, teplo

70000

Školkovné MŠ

42000

Platba za ŠD

11000

            celkem

1523000

 
 

Náklady v Kč

Platy

Ostatní mzdové náklady (DPP, DPČ,)

200000

Služby

ČEZ

     

Pojištění

     

Ostraha objektu + BOZP

 

Středisko služeb školám - účtování, mzdy

CHVaK

     

O2 - pevná linka, internet, mobily

Popelné - odpady

   

GDPR - pověřenec

   

aTre - vzory dokumentů, poradna pro školy

KT plus - údržba počítačů, sítě, elektroniky

Revize

 

324000

70000

10000

100000

60000

25000

100000

35000

5000

30000

25000

 

Režie

hygiena, údržba, úklid

 

kancelář

     
       

110000

10000

 

 

 

 

ŠD

učebnice, prac. sešity, studijní materiály nad rámec KÚ

pomůcky do výuky, technika, PC

   

materiál, nářadí, náčiní - Vv, Pč, Tv

 

hračky, výukové materiály

   

materiály na vyrábění a tvoření

   

materiál, hry, stavebnice, tvoření

 

20000

37000

20000

20000

20000

11000

 

Ostatní

Dovybavení, obnova vybavení (nábytek, tabule, IVT)

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

COVID

       

Akce pro děti (divadla, cvičení, plavání, doprava,…)

Akce pro veřejnost

     

Odměny dětem za prospěch, soutěže,

 

           - reprezentace ZŠ, zvláštní ocenění

 

Nová nařízení vlády, MŠMT, aj.

   

40000

30000

60000

26000

10000

10000

10000

20000

 

Celkem

 

1523000

 
 
 

Finanční prostředky poskytnuté KÚ Plzeňského kraje

 

Výnosy

Roční objem prostředků z KÚ                             6900000,--Kč

 

Náklady

Přímé platy zaměstnanců                                   5000000,--Kč

Ostatní náklady                                                  1900000,--Kč

          celkem                                                      6900000,--Kč