Jste na stránce: Hlavní | Úřední deska | Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Česká Kubice, okres Domažlice, příspěvková organizace,

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:  Obec Česká Kubice,

 

Právní forma: orgán územní samosprávy,

IČO : 00253294

Adresa: Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice

 

3. Organizační struktura

Základní škola

Mateřská škola

Školní družina

Školní jídelna

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

ZŠ a MŠ Česká Kubice

Česká Kubice 15

345 32  Česká Kubice

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

ZŠ a MŠ Česká Kubice

Česká Kubice 15

345 32  Česká Kubice

 

4.3 Úřední hodiny

V měsících leden – červenec  a září - prosinec.

Pondělí - Pátek

12:00 – 14:00 hod, případně kdykoliv po telefonické domluvě

 

4.4 Telefonní čísla

Základní škola + ŠD: 379793142

Mobil: 720211952

 

Mateřská škola: 379793142

Mobil: 720211958

 

Školní jídelna: 379793142

 

4.5 Adresa internetové stránky

www.zsamskubice.cz

 

4.6 Adresa podatelny

ZŠ a MŠ Česká Kubice

Česká Kubice 15

345 32  Česká Kubice

 

4.7 Adresa elektronické podatelny

zsamskubice@seznam.cz

 

4.8 Datová schránka

n28t5mt

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 107-4474440217/0100

 

6. IČO

21551405

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - k nahlédnutí v ZŠ

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – k nahlédnutí v MŠ

Školní řád – k nahlédnutí v ZŠ

Vnitřní řád ŠD – k nahlédnutí v ZŠ

Vnitřní řád ŠJ – k nahlédnutí v ZŠ

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet pro rok 2020

Rozpočet pro rok 2021

 

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách nebo elektronicky.

 

10. Příjem podání a podnětů

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

 

11. Předpisy

Zákony

Zákon č.564//1990 Sb.,o státní správě a samosprávě ve školství ve znění zákonů č.190/1993Sb., 256/1994 Sb.,139/1995 Sb.,132/2000Sb.,258/2000Sb.,3/2002Sb., 284/2002 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Nařízení vlády

Nařízení vlády č.78/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Vyhlášky

Vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

Vyhláška 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Všechny tyto předpisy včetně těch, které v tomto stručném výčtu nejsou uvedeny jsou k nahlédnutí v ředitelně ZŠ a MŠ a také na internetu.

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 změna  - Sazebník úhrad za poskytování informací

Mateřská škola nepožaduje úhradu poskytování informací.

 

12.2 změna – Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

                Nebyla vydána žádná rozhodnutí pro ZŠ a MŠ Česká Kubice

 

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

Nejsou.

13.2 Výhradní licence

                Nejsou.

 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

zde