Jste na stránce: Hlavní | Úřední deska | Rozpočet 2021
               
  ROZPOČET ZŠ A MŠ ČESKÁ KUBICE PRO ROK 2021    
  na finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem - Obec Česká Kubice
               
      Výnosy        
               
            v Kč  
Jednorázová dotace         2000000  
  Celkem         2000000  
               
               
      Náklady      
               
druh výdaje         v Kč mezisoučty
Ostatní mzdové náklady (DPP, DPČ, odměny)   450000 450000
Služby: ČEZ         270000  
  Pojištění         70000  
  Ostraha objektu + BOZP     40000  
  Středisko služeb školám - účtování, mzdy   130000  
  CHVaK         45000  
  O2 - pevná linka, internet, mobily    25000  
  aTre - vzory dokumentů, poradna pro školy   5000  
  KT plus - údržba počítačů, sítě, elektroniky   30000  
  Revize         25000 640000
Režie: hygiena, údržba, úklid     110000  
  kancelář         15000 125000
ZŠ: učebnice, prac. sešity, studijní materiály nad rámec KÚ 30000  
  pomůcky do výuky, technika, PC     91000  
  materiál, nářadí, náčiní - Vv, Pč     20000  
MŠ: hračky, výukové materiály     40000  
  materiály na vyrábění a tvoření     30000  
ŠD: materiál, hry, stavebnice, tvoření   40000 251000
ŠJ: obnova vybavení, dovybavení     85000 85000
Ostatní: Dovybavení, obnova vybavení (nábytek, tabule, IVT) 80000  
  Další vzdělávání pedagogických pracovníků   30000  
  COVID         70000  
  GDPR         44000  
  Akce pro děti (divadla, cvičení, plavání, doprava,…) 40000  
  Akce pro veřejnost       15000  
  Odměny dětem za prospěch, soutěže,    20000  
    reprezentace ZŠ, zvláštní ocenění 30000  
  Popelné - odpady       100000  
  Nová nařízení vlády, MŠMT, aj.     20000 449000
Celkem           2000000 2000000
               
               
  ROZPOČET ZŠ A MŠ ČESKÁ KUBICE PRO ROK 2021  
  finanční prostředky poskytnuté KÚ Plzeňského kraje    
               
      Výnosy        
roční objem prostředků z KÚ       6 843 735  
               
               
      Náklady      
Platy: přímé platy zaměstnanců     4946592  
  ostatní náklady       1897143  
celkem           6843735