Jste na stránce: Hlavní | Základní škola | Archiv ZŠ | 2021/22 | Školní rok 2021/2022 | rozvrh hodin

Rozvrhy hodin

 

Zkratky jednotlivých předmětů:

Český jazyk a čtení = Čj

Matematika = M

Prvouka = Prv

Přírodověda = Př

Vlastivěda = Vl

Anglický jazyk = Aj

Hudební výchova = Hv

Pracovní činnosti = Pč

Výtvarná výchova = Vv

Tělesná výchova = Tv

Informatika = Inf

 

5. ročník

den

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondělí

      Čj

       Aj 

        M 

       Př 

       Čj 

 

 

Úterý

      Aj

       M

        Čj 

       Vv  

       Tv 

 

 

Středa

      Čj

       M

        Aj 

       Vl 

       Vl 

     xxx 

      Pč 

Čtvrtek

      Aj

       Čj

        M

       Vv

       Tv

     xxx 

      Čj 

Pátek

      Čj

       Hv 

        M 

       Př 

      Inf 

 

 

 

4. ročník

den

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

          Čj

           M 

           Aj 

           Př 

           Čj 

Úterý

          M

           Aj

           Čj 

           Vv 

           Tv 

Středa

          Čj

           Př 

           M 

           Vl 

           Pč 

Čtvrtek

          M

           Čj

           Aj

           Vv 

           Tv 

Pátek

          Čj

           M 

           Čj 

          Inf 

           Hv 

 

3. ročník

den

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

         Čj

          M

           Aj

          Prv

          Čj 

Úterý

          M

          Aj

           Čj 

           Tv 

 

Středa

         Čj

          Prv

           M 

           Čj 

          Pč  

Čtvrtek

         M

           Čj

           Aj 

           Tv 

          Vv 

Pátek

         Čj

           M 

           Čj

          Prv 

          Hv 

 

2. ročník

den

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

      Čj

        M

         Čj

        Prv 

 

Úterý

      M

        Čj  

         Čj 

        Tv 

 

Středa

      Čj

        M

         Prv 

        Hv 

 

Čtvrtek

       M

        Čj 

         Čj 

         Tv 

          Vv 

Pátek

       Čj

        Čj 

         M 

         Pč 

 

 

1. ročník

den

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

    Čj

      M 

       Čj

     Prv 

 

Úterý

     M

      Čj 

       Čj 

     Tv

 

Středa

     Čj

      M 

       Prv 

      Hv 

 

Čtvrtek

      M

      Čj 

       Čj 

      Tv 

 

Pátek

      Čj

      Čj 

        Vv 

      Pč