Jste na stránce: Hlavní | Základní škola | Školní družina

Školní rok 2023/2024

Školní družina má kapacitu 25 dětí.

Kritéria přijetí žáků do školní družiny:

1. žáci 1. ročníku

2. žáci 2. ročníku

3. dojíždějící žáci

4. žáci, jejichž oba rodiče (zákonní zástupci) prokazatelně pracují na směny

5. ostatní žáci

 

!!! Škola si vyhrazuje právo vyloučit dítě z družiny v případě kázeňských přestupků!!!

 

Provoz družiny od 5. 9. 2023, zůstat mohou děti, které odevzdají řádně a kompletně vyplněnou přihlášku.


Provoz ŠD:

 • Po vyučování do 16:00 hodin.

Vyzvedávání dětí ze ŠD:

 

 • Do 13:00, poté až od 15:00 hodin. Tyto časy je nutné respektovat! Nejsme schopni garantovat, že budeme v čase od 13:00 do 15:00 hodin ve škole či v jejím dosahu. Vyzvednutí nebo odchod dětí v jinou dobu je nutné konzultovat s paní vychovatelkou.
 • Na děti čekejte prosím před šatnou. Děkujeme za pochopení.

 

Poplatek za docházku do ŠD:

 

 • Poplatek za pobyt dítěte ve ŠD je 50 Kč/měsíc.
 • Platba na účet se stravným, nejpozději do 15. dne daného měsíce.

 

Důležité!

 • Vhodné oblečení a obuv na hřiště, do lesa podle počasí.
 • Informace týkající se ŠD naleznete na nástěnce u šatny.

 Další informace naleznete v Družínku, který děti dostanou po odevzdání vyplněné přihlášky. Prosíme o řádné vyplnění tohoto sešitu.

 

Program ŠD:

Výchovná činnost (hygiena, stolování, úklid hraček a po Vv a Pv,                                      tolerance, hra fair-play, vzájemná spolupráce...)

Vzdělávací činnost (příprava na vyučování formou didaktických her,                                   deskových her, vyplňování pracovních listů...)

Zájmová činnost    ( výtvarná, pracovní, sportovní, přírodovědná...)

Odpočinková činnost (četba, poslech, relaxace, činnost dle vlastní                                         volby...)

 

 Roční plán pro školní rok 2023/24

Celoročně

- rozvíjení kamarádských vztahů, pomoc při práci

- sebeobslužné činnosti - oblékání, stolování, hygiena

- četba knih na pokračování při odpočinkových činnostech

- hry k procvičování učiva, komunikační hry, hry na rozvoj fantazie a     představivosti

- časté pobyty venku

 

Září (Škola začíná)

 • seznámení dětí s řádem ŠD, provozními zvyklostmi, poučení o bezpečnosti a chování ve školní družině
 • adaptujeme se na školní prostředí
 • společně vytváříme pravidla v kolektivu ŠD
 • navazujeme přátelské vztahy za pomoci společenských her a aktivit podporující kamarádství
 • pohybové a sportovní hry na hřišti, v lese, na louce
 • výzdoba ŠD, chodeb

 

Říjen (Barvy podzimu)

 • učíme se pořádku
 • snažíme se porozumět změnám v přírodě
 • pořádáme vycházky do podzimní přírody
 • sbíráme přírodniny a využíváme je k tvoření
 • modelujeme, kreslíme plody podzimní přírody
 • Drakiáda (pouštíme a vyrábíme draky)

 

Listopad (Příprava přírody na zimu)

 • čas Dušiček X Helloween
 • tematická výzdoba ŠD a školy
 • mezilidské vztahy – učíme se toleranci, máme zájem o přání druhých, používáme „kouzelná slovíčka prosím a děkuji“, dbáme na vzájemnou spolupráci
 • pozorujeme přírodu, její změny- to vše zachycujeme do svých výrobků a výkresů

 

Prosinec (Nastává adventní čas)

 • Těšíme se na Ježíška
 • Mikuláš a čert – povídání a čtení; malování, výroba na dané téma
 • Advent – vyprávění a čtení o vánočních zvycích a tradicích, koledy; vyrábíme vánoční ozdoby, drobné dárky, přáníčka
 • výzdoba ŠD a školy

 

Leden (Zimní příroda)

 • zimní radovánky pokud počasí dovolí
 • rozvíjíme dovednosti ve sportovní oblasti (sáňkujeme, bobujeme, koulujeme se)
 • zpracováváme symboly zimy (vločky z papíru, sněhulák, mráz…)
 • zimní výzdoba ŠD a školy

 

Únor (Rej masek)

 • vyprávíme a čteme si o masopustních zvycích
 • vyrábíme karnevalové masky; pořádáme maškarní bál
 • Valentýnská přání a srdíčka
 • pomáháme zvířátkům přečkat zimu
 • chodíme ven, otužujeme se

 

Březen (Máme rádi knížky)

 • měsíc knihy (kreslíme návrhy obalů knih, výroba záložek do knih, čteme úryvky z oblíbených knih)
 • probouzí se jaro – pozorujeme změny v přírodě, první květy, broučky, ptáčky
 • velikonoční zvyky, koledy, zdobíme vajíčka, vyrábíme přáníčka
 • tematická výzdoba ŠD a školy

 

Duben (Čarodějnický rej)

 • Den Země – ochrana životního prostředí – povídáme si o ochraně přírody, malujeme na danou tématiku
 • družina se podílí na výrobě čarodějnice
 • pozorujeme a poznáváme jarní rostliny, kvetoucí stromy
 • tematická výzdoba ŠD a školy

Květen (Rozkvetlé jaro)

 • Den matek – povídáme si, co pro nás naše maminky znamenají
 • vyrábíme přáníčka a dárky pro maminky
 • kreslíme na náměty kvetoucí příroda, voda znamená život
 • pečujeme o školní záhony

 

Červen (Hurá na prázdniny)

 • MDD – oslava
 • plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se těšíme (výtvarné zpracování)
 • posilujeme tělesnou zdatnost sportováním
 • osvojujeme si zásady fair-play, správného sportovního chování
 • hovoříme o bezpečnosti a chování o prázdninách