Jste na stránce: Hlavní | Základní škola | Archiv ZŠ | 2020/2021 | Zápis do 1. třídy


Do 1. třídy byli přijati všichni uchazeči.Vážení rodiče,


zápis do 1. třídy se uskuteční 22. 4. 2021 odpoledne (náhradní termín 27. 4. 2021) - proběhne v ZŠ za přítomnosti dětí i rodičů. Ano, po dlouhém zvažování a po loňské špatné zkušenosti jsme se rozhodli uspořádat zápis do 1. třídy přímo ve škole. Jsme schopni dodržet všechna hygienická opatření tak, abychom všichni byli v bezpečí. Zápis bude probíhat individuálně, budete zváni na konkrétní čas. Prosíme zájemce o zápis do 1. třídy naší ZŠ, aby nás kontaktovali na e-mailu školy zsamskubice@seznam.cz, v odpovědi zašleme dokumentaci nutnou k vyplnění pro zápis. V den zápisu vše jen doladíme, hlavně se ale potkáme s dětmi přímo ve škole. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vaše děti.

 

                             kolektiv ZŠ

 

Kritéria k přijetí do 1. ročníku 2021/2022

K 1. 4. 2021 je možný počet přijatých dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/22 celkem 7.

Do školy budou přijímány děti dle těchto kritérií:

 

1. děti s trvalým pobytem ve školském obvodu (ust. § 36 odst. 7)

2. děti z jiných spádových obvodů, které mají na naší škole staršího sourozence

3. děti, které navštěvovaly MŠ Česká Kubice

4. děti, které nemají trvalé bydliště v obci Česká Kubice a v jejich bydlišti není ZŠ.

5. ostatní děti

 

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2, atd.

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provedou alespoň 2 členové školské rady za přítomnosti ředitelky školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

 

Ředitelka školy: Mgr. Mirka Randová