Jste na stránce: Hlavní | Mateřská škola | Vzdělávací programŠkolní vzdělávací program pro rok 2016/2017

,,V mechu a kapradí, slunce nás pohladí."

 

motto: " Dítě se začne příznivě vyvíjet a měnit tehdy, když získá                       zkušenost příznivého lidského vztahu."

                                                                C. R. Rogers              

                     

Vzdělávací program naší mateřské školy je zaměřen v souladu s platnými předpisy pro předškolní vzdělávání na všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

Chceme, aby se děti v naší školce cítily spokojené, aby dokázaly vnímat i svůj vnitřní svět, svět vlastního nitra a svých kořenů. Snažíme se, aby děti vyrostly v sebevědomé, flexibilní, kooperující a citlivé jedince schopné obstát v současném světě s důrazem na původ a oblast, ze které pocházejí.

Hlavní principy programu:

                             - individuální přístup k dětem

                             - integrované učení hrou

                             - nahlížet věci v hlubších a širších souvislostech 

                             - usilovat o vytyčené cíle

                             -rozvíjet estetické citění dětí výtvarnými a                                                hudebními aktivitami

 

Jako nejvhodnější metodu považujeme prožitkové učení, kooperativní učení hrou a spontánní sociální učení.

Podrobnější obsah školního vzdělávacího programu a třídních vzdělávacích programů je k nahlédnutí v šatnách jednotlivých tříd v naší mateřské škole.