Jste na stránce: Hlavní | Základní škola | Školní družina

Školní rok 2018/2019

Školní družina má kapacitu 22 dětí.

Kritéria přijetí žáků do školní družiny:

1. žáci 1. ročníku

2. žáci 2. ročníku

3. dojíždějící žáci

!!! Škola si vyhrazuje právo vyloučit dítě z družiny v případě kázeňských přestupků!!!

 

Provoz družiny od 4. 9., zůstat mohou děti, které odevzdají řádně a kompletně vyplněnou přihlášku.


Provoz ŠD:

 • Po vyučování do 15:30 hodin.

Vyzvedávání dětí ze ŠD:

 

 • Do 13:00, poté až od 15:00 hodin. Tyto časy je nutné respektovat! Nejsme schopni garantovat, že budeme v čase od 13:00 do 15:00 hodin ve škole či v jejím dosahu. Vyzvednutí nebo odchod dětí v jinou dobu je nutné konzultovat s paní vychovatelkou.
 • Na děti čekejte prosím v šatně. Děkujeme za pochopení.

 

Poplatek za docházku do ŠD:

 

 • Poplatek za pobyt dítěte ve ŠD je 50 Kč/měsíc.
 • Platba na účet se stravným, nejpozději do 15. dne daného měsíce.

 

Důležité!

 • Vhodné oblečení a obuv na hřiště, do lesa podle počasí.
 • Informace týkající se ŠD naleznete na nástěnce u šatny.

 

 

Program ŠD:

Výchovná činnost (hygiena, stolování, úklid hraček a po Vv a Pv,                                      tolerance, hra fair-play, vzájemná spolupráce...)

Vzdělávací činnost (příprava na vyučování formou didaktických her,                                   deskových her, vyplňování pracovních listů...)

Zájmová činnost    ( výtvarná, pracovní, sportovní, přírodovědná...)

Odpočinková činnost (četba, poslech, relaxace, činnost dle vlastní                                         volby...)

 

 Roční plán pro školní rok 2018/2019

Celoročně

- rozvíjení kamarádských vztahů, pomoc při práci

- sebeobslužné činnosti - oblékání, stolování, hygiena

- četba knih na pokračování při odpočinkových činnostech

- hry k procvičování učiva, komunikační hry, hry na rozvoj fantazie a     představivosti

- časté pobyty venku

 

Září (Škola začíná)

 • seznámení dětí s řádem ŠD, provozními zvyklostmi, poučení o bezpečnosti a chování ve školní družině
 • adaptujeme se na školní prostředí
 • společně vytváříme pravidla v kolektivu ŠD
 • navazujeme přátelské vztahy za pomoci společenských her a aktivit podporující kamarádství
 • pohybové a sportovní hry na hřišti, v lese, na louce
 • výzdoba ŠD, chodeb

 

Říjen (Barvy podzimu)

 • učíme se pořádku
 • snažíme se porozumět změnám v přírodě
 • pořádáme vycházky do podzimní přírody
 • sbíráme přírodniny a využíváme je k tvoření
 • modelujeme, kreslíme plody podzimní přírody
 • Drakiáda (pouštíme a vyrábíme draky)

 

Listopad (Příprava přírody na zimu)

 • čas Dušiček X Helloween
 • tematická výzdoba ŠD a školy
 • mezilidské vztahy – učíme se toleranci, máme zájem o přání druhých, používáme „kouzelná slovíčka prosím a děkuji“, dbáme na vzájemnou spolupráci
 • pozorujeme přírodu, její změny- to vše zachycujeme do svých výrobků a výkresů

 

Prosinec (Nastává adventní čas)

 • Těšíme se na Ježíška
 • Mikuláš a čert – povídání a čtení; malování, výroba na dané téma
 • Advent – vyprávění a čtení o vánočních zvycích a tradicích, koledy; vyrábíme vánoční ozdoby, drobné dárky, přáníčka
 • výzdoba ŠD a školy

 

Leden (Zimní příroda)

 • zimní radovánky pokud počasí dovolí
 • rozvíjíme dovednosti ve sportovní oblasti (sáňkujeme, bobujeme, koulujeme se)
 • zpracováváme symboly zimy (vločky z papíru, sněhulák, mráz…)
 • zimní výzdoba ŠD a školy

 

Únor (Rej masek)

 • vyprávíme a čteme si o masopustních zvycích
 • vyrábíme karnevalové masky; pořádáme maškarní bál
 • Valentýnská přání a srdíčka
 • pomáháme zvířátkům přečkat zimu
 • chodíme ven, otužujeme se

 

Březen (Máme rádi knížky)

 • měsíc knihy (kreslíme návrhy obalů knih, výroba záložek do knih, čteme úryvky z oblíbených knih)
 • probouzí se jaro – pozorujeme změny v přírodě, první květy, broučky, ptáčky
 • velikonoční zvyky, koledy, zdobíme vajíčka, vyrábíme přáníčka
 • tematická výzdoba ŠD a školy

 

Duben (Čarodějnický rej)

 • Den Země – ochrana životního prostředí – povídáme si o ochraně přírody, malujeme na danou tématiku
 • družina se podílí na výrobě čarodějnice
 • malování čarodějnic, zápichů
 • pozorujeme a poznáváme jarní rostliny, kvetoucí stromy

 

Květen (Rozkvetlé jaro)

 • Den matek – povídáme si, co pro nás naše maminky znamenají
 • vyrábíme přáníčka a dárky pro maminky
 • kreslíme na náměty kvetoucí příroda, voda znamená život
 • pečujeme o školní záhony

 

Červen (Hurá na prázdniny)

 • MDD – oslava
 • plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se těšíme (výtvarné zpracování)
 • posilujeme tělesnou zdatnost sportováním
 • osvojujeme si zásady fair-play, správného sportovního chování
 • hovoříme o bezpečnosti a chování o prázdninách

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2016/2017

Školní družina má kapacitu 22 dětí, tedy po dlouhé době nebude moci být pro všechny žáky školy. Přednost mají děti nižších ročníků a dojíždějící děti.

Družina začíná od 2. 9., zůstat mohou děti, které odevzdají řádně a kompletně vyplněnou přihlášku.

 

Provoz ŠD:

 • Po vyučování do 15:30 hodin.

Vyzvedávání dětí ze ŠD:

 

 • Do 13:00, poté až od 15:00 hodin. Tyto časy je nutné respektovat! Nejsme schopni garantovat, že budeme v čase od 13:00 do 15:00 hodin ve škole či v jejím dosahu. Vyzvednutí nebo odchod dětí v jinou dobu je nutné konzultovat s paní vychovatelkou.
 • Na děti čekejte prosím v šatně. Děkujeme za pochopení.

 

Poplatek za docházku do ŠD:

 

 • Poplatek za pobyt dítěte ve ŠD je 50 Kč/měsíc.
 • Platba na účet se stravným, nejpozději do 15. dne daného měsíce.
 

Důležité!

 • Vhodné oblečení a obuv na hřiště, do lesa podle počasí.
 • Informace týkající se ŠD naleznete na nástěnce u šatny.

 

 

Program ŠD:

Výchovná činnost (hygiena, stolování, úklid hraček a po Vv a Pv,                                      tolerance, hra fair-play, vzájemná spolupráce...)

Vzdělávací činnost (příprava na vyučování formou didaktických her,                                   deskových her, vyplňování pracovních listů...)

Zájmová činnost    ( výtvarná, pracovní, sportovní, přírodovědná...)

Odpočinková činnost (četba, poslech, relaxace, činnost dle vlastní                                         volby...)

 

 

Roční plán pro školní rok 2016/2017:

Barevný podzim

září

seznamujeme se s řádem ŠD

adaptujeme se na školní prostředí

vytváříme a dodržujeme pravidla v kolektivu ŠD

rozvíjíme kladný vztah k učení, ke škole, ke spolužákům

 

říjen

snažíme se porozumět změnám v přírodě

poznáváme plody podzimní přírody

sbíráme přírodniny a využíváme je k tvoření při Vv a Pv 

podzimní výzdoba ŠD a školy

 

listopad

čas Dušiček a Helloween

tématická výzdoba ŠD a školy

drakiáda (pouštíme a vyrábíme draky)

dbáme na vzájemnou spolupráci

 

Bílá zima

prosinec

Mikuláš a čert

Adventní čas

upevňujeme tradice v období adventu (četba, vyrábíme vánoční ozdoby, drobné dárky, přáníčka, poslech vánočních písní)

výzdoba ŠD a školy

 

leden

vycházky do zimní přírody (sledujeme stopy zvířat)

zpracováváme symboly zimy (sněhulák, sněhové vločky, rampouchy...)

rozvíjíme dovednosti ve sportovní oblasti (sáňkujeme, bobujeme, bruslíme- pokud nám to příroda umožní... :) )

zimní výzdoba ŠD a školy

 

únor

vyprávíme si o masopustních zvycích

vyrábíme karnevalové masky; pořádáme karneval

pomáháme zvířátkům i ptáčkům přečkat zimu

vyprávíme si o otužování a správném životním stylu

 

Rozkvetlé jaro

březen

měsíc knihy (kreslíme návrhy obalů knih, čteme úryvky z oblíbených knih)

povídáme si o změnách v přírodě

zdobíme ŠD a školu jarními symboly

osvojujeme si správné stravovací návyky, dodržujeme pitný režim

 

duben

seznamujeme se s tradicemi Velikonoc

zdobíme vajíčka, vyrábíme přáníčka, učíme se velikonoční koledy

tématická výzdoba ŠD a školy

výroba čarodějnice

 

květen

vyrábíme přáníčka a dárky pro maminky

čteme, kreslíme a povídáme si o mláďatech v přírodě

pozorujeme přírodu- poznáváme květiny

pečujeme o školní záhonky

 

Veselé léto

červen

MDD - oslava

jak bychom změnili svět - výtvarné zpracování

posilujeme tělesnou zdatnost sportováním

osvojujeme si zásady fair-play, správného sportovního chování

 


 


------------------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2015/2016

Školní družina stále probíhá od skončení vyučování do 15:30 hodin. Děti ve školní družině jsou řádně přihlášené a dle pokynů paní vychovatelky naplňují družinový program. Nejpozději ve 14 hodin odchází družina ven, vrací se v 15 h.

ZÁŘÍ:

Začíná škola

- Seznámení s prostorem družiny

- Pravidla družiny, která jsme si sami vytvořili

- Zkoumání okolí školy

- Nové hry a soutěže


ŘÍJEN:

Podzim je tu

- Vycházky do přírody spojené se sběrem přírodnin (listy stromů, žaludy, šišky, větvičky, šípek, atd...)

- Poznávání stromů, pozorování přírody - ptáci odlétají do teplých krajin, zvířátka se připravují na zimu

- Výroba dekorací z nasbíraných přírodnin - podzimní okénko, vázičky s podzimní výzdobou

- Pouštění draků na louce za krámem


LISTOPAD:

Měsíc změn v přírodě

- Vycházky do přírody a pozorování změn v přírodě

- Pozorování počasí - časté mlhy, deště, vítr, krácení dnů...

- Drobné pohybové a míčové hry

- Výtvarné a pracovní činnosti - individuální i skupinové

- Výrobky na Vánoční jarmark pro onkoláčky


PROSINEC

Těšíme se na vánoce

- vyrábíme přáníčka

- vyrábíme dárky na jarmark ve školce

- chodíme do přírody

- zpíváme koledy a vánoční písně, chystáme vystoupení v kostele

- malujeme obrázky s vánoční tématikou

- zdobíme školu, vánoční stromeček, třídy

- hrajeme hry - nové z nadílky

- čteme knížky, o vánočních zvycích a zimních radovánkách


LEDEN

Přišla zima

- vzpomínáme na vánoce, dárky, zážitky z prázdnin

- Tři králové - konec vánoc

- napadl sníh, chodíme sáňkovat, bobovat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2014/2015

BŘEZEN: ZIMA PŘEDÁVÁ VLÁDU JARU

Březen je měsíc knihy, tudíž si s dětmi čteme každý den tradiční české pohádky např. O pejskovi a kočičce, pohádky K.J.Erbena a B. Němcové a knihy, které si děti přinesou z domova.

Připravujeme jarní výzdobu školy a školní družiny (sluníčka, berušky, jarní ptáčci, květiny z papíru, keramiky apod.).

Povídáme si o zvířátkách, která se probouzejí ze zimního spánku, o mláďatech, ptáčcích, které se vracejí z teplých krajin. Pakliže nám to počasí dovolí, jdeme je pozorovat ven při našich pravidelných procházkách. Stejně tak pozorujeme další změny v přírodě, tání sněhu, první jarní květiny, rašící tráva, změny počasí, prodlužování dne... Navštěvujeme také koně na Německé Kubici, kterým sušíme chleba.

Naši výtvarnou a pracovní činnost zaměřujeme na přípravu velikonočních dekorací.

 

 

 

                                                                                                                      

 O DRUŽINĚ

Ve škole funguje každý den školní družina, kde se staráme o odpolední program našich dětí. Školní družinu pravidelně navštěvuje 22 dětí, čímž je již plně zaplněna její kapacita. Družina začíná po obědě ve 12:00 a končí v 15:30.

V případě, že chcete dítě uvolnit ze ŠD dříve, než je uvedeno v zápisovém lístku, je třeba o tom předem informovat paní vychovatelku, a to nejlépe písemně!

 

Paní vychovatelka zajišťuje dětem odpočinkové, aktivní, pohybové a vzdělávací aktivity. V rámci školní družiny si naše děti mohou vybrat z programu odpoledních kroužků:

 

Po: 13:15-13:45 Němčina pro 1. a 2. ročník s  Monikou Lorencovou

St: 13:15-13:45 Němčina pro 1. a 2. ročník s  Monikou Lorencovou

Čt: 12:45 - 13:15 Hra na flétnu s Mirkou Randovou

Čt: 13:15 - 13:45 Hra na kytaru s Mirkou Randovou

 

Po dobu kroužků za bezpečnost vašich dětí zodpovídá vedoucí kroužku, která si vede docházku!


Provoz ŠD se řídí Vnitřním řádem a ŠVP. Oba dokumenty jsou umístěny na nástěnce u ředitelny.NÁPLŇ ŠD

Činnosti odpočinkové

Po obědě si nejčastěji hrají děti sami či ve skupinkách. V družině máme celou řadu deskových i karetních her, stavebnice, autíčka, panenky, dětskou kuchyňku a také dětské časopisy, omalovánky či knížky ze školní knihovny. Společně si čteme české pohádky. Pak si hrajeme spolu, nejčastěji hry na postřeh (Co chybí?, Zelená kočička) a rychlost (Seřaď, Najdi rozdíly), pantomimu (Řemesla, Pohádkové bytosti, Čaruju), slovní hry (hry s abecedou, barvami, Hádej, kdo/co jsem…) i drobné pohybové hry nenáročné na prostor (Oxford-Cambridge, Evoluce, Kuba řekl, Kuželky).

Příprava na vyučování

Každý týden prvňáčkové a druháci vyplňují pracovní listy, kde zábavnou formou cvičí své poznatky a dovednosti z prvouky, matematiky a českého jazyka. Ve školní družině nepíšeme domácí úkoly!

Estetická výchova

Každý týden děti s paní vychovatelkou malují a vyrábějí různými technikami. Malujeme především velkoformátové obrázky (A3,A2) do školní družiny či jako výzdobu chodeb a oken. Témata jsou vybírána podle ročního období, svátků a lidových tradic. Dále vyrábíme předměty z papíru (origami, práce se šablonkami, vystřihování a lepení, tvorba přáníček), z textilií (drobné šití), drátků, sádry, polystyrenu, tvarovací hmoty, modelíny, fimo apod.  

Pohybové aktivity

Každý den od 14:00 nejméně do 15:00 jsme s družinou venku!

Na nástěnce před šatnou si každý den můžete přečíst, kam s dětmi půjdeme na vycházku.

Za příznivého počasí chodíme na procházky do okolí obce či na kratší výlety. V rámci procházek hrajeme různé pohybové hry jako Na babu, Sochy, Slepou bábu, Červená a bílá, Škatulata-batulata, Schovávaná apod. V zimě pak chodíme nejčastěji na louku pod Koptovnu sáňkovat, stavět sněhuláky, koulovat se, zkrátka věnovat se zimním radovánkám. Při podzimních a jarních plískanicích buď zůstáváme ve škole, nebo zajdeme do sportovní haly, kde hrajeme především míčové hry (fotbal, házená, vybíjená). Od března do listopadu si chodíme hrát také na zdejší dětské hřiště s řadou prolézaček, s lanovou pyramidou, houpačkami i skluzavkami. Také tady hrajeme různé pohybové hry jako Polévka se vaří, Rybičky, rybičky; Molekuly či Kaktusy.

Po 15. hodině se vracíme do školy tak, aby děti stihly autobus domů nebo si je mohli vyzvednout rodiče a prarodiče.